На головну

Заходи щодо забезпечення позову.

  1.  Адаптація людини до умов суспільства ризику.
  2.  Аналіз і оцінка ступеня ризику. Управління ризиками.
  3.  Атеросклероз. Сучасні уявлення про патогенез. Фактори ризику.
  4.  Безпека системи зв'язку і заходів щодо забезпечення її виконання.
  5.  Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна проблема. Фактори ризику. Напрямки профілактики. Організація кардіологічної допомоги.
  6.  Бязанності керівника структурного підрозділу щодо забезпечення пожежної безпеки на робочому місці
  7.  Види діяльності медичної служби по санітарно-гігієнічному забезпеченню військ у воєнний час.

Відповідно до закону інститут забезпечення позову є

сукупність заходів, встановлених законом, які можуть застосовуватися судом за своєю ініціативою або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо існує припущення, що виконання винесеного у справі рішення стане згодом скрутним або неможливим. Цей інститут гарантує можливість реалізації позовних вимог в разі задоволення позову.

Судом може бути допущено декілька видів забезпечення позову (ст.

140 ЦПК). Забезпечення позову допускається в усякому положенні справи, якщо невжиття заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Забезпечення позову направлено на реальне і повне відновлення майнових прав громадян і юридичних осіб, порушених у результаті вчинення цивільного правопорушення або злочини.

Значення даного інститут полягає в тому, що їм захищаються законні інтереси позивача на той випадок, коли відповідач буде діяти недобросовісно або коли взагалі невжиття заходів може спричинити неможливість виконання судової постанови.

Цивільне законодавство не передбачає забезпечення майбутнього позову. Поки позов не пред'явлено, він не може бути забезпечений. Вжиття заходів забезпечення позову можливо лише після порушення справи і допускається в усякому положенні справи.

До заходів щодо забезпечення позову закон відносить призупинення стягнення за виконавчим листом, оскаржуваному боржником у судовому порядку (п. 5 ч. 1 ст. 140 ЦПК).

Забезпечення допускається як в цілому, так і в частині. Про вжиті заходи

щодо забезпечення позову суддя або суд негайно повідомляє у відповідні органи або органи місцевого самоврядування, які реєструють майно або права на нього, їх обмеження, перехід і припинення.

Цивільний процесуальний кодекс передбачає заміну одного виду забезпечення позову іншим. При забезпеченні позову про стягнення грошової суми відповідач замість прийнятих судом заходів щодо забезпечення позову має право внести на рахунок суду истребуемую суму (ч. 2 ст. 143 ЦПК).

Питання про заміну одного виду забезпечення позову іншим дозволяється в судовому засіданні. Питання про заміну одного виду заходів забезпечення позову інший виникає на прохання позивача в тому випадку, коли міра забезпечення позову, яку визначив спочатку суд, не є достатньою або ж виправданою.

Розгляд заяви про задоволення вимог позивача про забезпечення позову має свої особливості.

Клопотання про забезпечення позову може міститися як в позовній заяві, так і в окремій заяві. Як правило, заява про забезпечення позову розглядається в день її надходження до суду без повідомлення відповідача, інших осіб, які беруть участь у справі. Про вжиті заходи по забезпеченню позову суддя виносить ухвалу.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд повинен встановити наскільки обгрунтовані позовні вимоги позивача, а також заслуговують увагу побоювання позивача з приводу можливих несумлінних дій з боку відповідача або інших осіб, які можуть протидіяти виконанню майбутнього судового рішення.

Ухвала суду про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових постанов.

На підставі ухвали суду про забезпечення позову суддя або суд видає позивачеві виконавчий лист і одночасно направляє відповідачу копію ухвали суду (ст. 142 ЦПК).

Закон передбачає можливість скасування забезпечення позову тим же судом, який виніс ухвалу про забезпечення позову. Ст. 144 ЦПК забезпечення позову може бути скасовано тим же судом або суддею за заявою відповідача, або за ініціативою судді або суду. Вирішення питання про скасування забезпечення позову відбувається в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до розгляду питання про скасований забезпечення позову (ст. 144 ЦПК). Хоча підстави для скасування забезпечення позову і не зазначені в ньому, це, як правило, може мати місце в разі, коли змінилися або зникли умови, що послужили підставою для забезпечення позову. Скасування забезпечення позову може статися як з ініціативи осіб, які беруть участь у справі, так і з ініціативи суду або судді.

На все визначення з питань забезпечення позову може бути подана скарга (ст. 145 ЦПК).

Оскільки ухвала про забезпечення позову підлягає негайному виконанню до набрання ними законної сили, то подача скарги не зупиняє виконання ухвали про забезпечення позову.

У разі відмови в позові вжиті заходи щодо забезпечення позову зберігаються до набрання законної сили рішенням суду. Однак при винесенні рішення суддя може винести ухвалу про скасування заходів щодо забезпечення позову. При задоволенні позову вжиті заходи щодо його забезпечення зберігають свою дію до виконання рішення суду (ч.3 ст. 144ГПК).

Після вступу в законну силу рішення суду, яким відмовлено в задоволенні позову, відповідач має право пред'явити до позивача збитки, завдані йому заходами щодо забезпечення позову, прийнятими на прохання позивача (ст. 146 ЦПК).

зустрічне забезпечення - Забезпечення відшкодування можливих для

відповідача збитків, викликаних забезпечення заяви позивача, шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів у розмірі, запропонованому судом, або надання банківської гарантії, поручительства або іншого фінансового забезпечення на ту ж суму.

Зустрічним також є забезпечення шляхом внесення на депозитний рахунок суду коштів в розмірі вимог позивача замість заходів щодо забезпечення позову про стягнення грошової суми.

Попередні забезпечувальні заходи - Це заходи, що вживаються арбітражним судом за заявою організації або громадянина і спрямовані на забезпечення майнових інтересів заявника до пред'явлення позову.

Заява про забезпечення майнових інтересів подається до суду за місцем знаходження заявника, за місцем знаходження грошових коштів або іншого майна, щодо яких заявник клопочеться про вжиття заходів щодо забезпечення майнових інтересів або за місцем порушення прав заявника. Поняття підсудності цивільних і арбітражних справ. Родова підсудність. Територіальна підсудність, її види. |  Позовна виробництво, його сутність. Поняття і елементи позову. Право на позов.

 Принцип незалежності арбітражного суду і підпорядкування їх тільки закону |  Принцип обов'язковості судових актів арбітражного суду |  Принцип гласності арбітражного судового розгляду |  Принцип законності в арбітражному процесі |  Принцип диспозитивності в арбітражному процесі |  принцип змагальності |  принцип безпосередності |  Сторони, їх правове становище в цивільному і арбітражному процесі. |  Правове становище в процесі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Відмінність від третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. |  Поняття і види підвідомчості цивільних і арбітражних справ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати