На головну

Правове становище в процесі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Відмінність від третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог.

  1.  Amp; 1. Предмет і завдання курсу історія. У чому сутність історичного знання?
  2.  B. C. Соловйов про право, державі і історичному процесі.
  3.  Власний в Њ-Я: коллизионно-правове і національно-правове регулювання. ЌаціоналізаціЯ.
  4.  Специфіка предмета психології по П. Я. Гальперіну
  5.  I. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ
  6.  I. Вимоги до технологічного устаткування
  7.  II. Правове становище третейського суду за законодавством Російської Федерації.

Треті особи з самостійними вимогами - це особи, які вступають у вже розпочатий процес шляхом пред'явлення позову як до позивача так і до відповідача. Вони можуть вступити в справу до винесення судом рішення, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.

Відповідачами перед третьою особою із самостійними вимогами виступають і первісний позивач і первісний відповідач. Для відповідача же і первісний позивач, і третя особа з самостійними вимогами - позивачі. Суд повинен вирішити, кому з цих трьох осіб, які беруть участь в конкретній справі, належить спірне право.

Загальні положення:

Про вступ у справу третьої особи або про відмову в цьому судом виноситься ухвала. У разі якщо третя особа, яка не заявляє самостійної вимоги на предмет спору, вступила у справу після початку судового розгляду, розгляд справи в першій інстанції суду проводиться з самого початку.

Відмінність вимог третьої особи від соистца:

- Вимоги співпозивачів завжди пов'язані один з одним, а вимоги третьої особи і позивача мають взаємовиключний характер;

- Вимоги соистца спрямовані тільки до відповідача, третьої особи, - як тільки до позивача, так і до позивача і відповідача.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог не мають пра-во:

- Зміна підстави або предмета позову;

- Збільшення або зменшення розміру позовних вимог;

- Відмова від позову;

- Визнання позову або укладення мирової угоди;

- Вимога примусового виконання акта. Сторони, їх правове становище в цивільному і арбітражному процесі. |  Поняття і види підвідомчості цивільних і арбітражних справ.

 Стадії цивільного процесу |  Поняття, значення і склад принципів цивільного і арбітражного процесуального права. |  Принцип поєднання одноосібного і колегіального розгляду арбітражних справ. |  Принцип незалежності арбітражного суду і підпорядкування їх тільки закону |  Принцип обов'язковості судових актів арбітражного суду |  Принцип гласності арбітражного судового розгляду |  Принцип законності в арбітражному процесі |  Принцип диспозитивності в арбітражному процесі |  принцип змагальності |  принцип безпосередності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати