На головну

Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку

  1.  Склад земель населених пунктів та зонування територій. Правила землекористування і забудови. Містобудівна регламент.
  2.  DFD -діаграмми (призначення, складові елементи, правила побудови).
  3.  I. Порядок укладення трудового договору
  4.  I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  5.  II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  6.  II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)
  7.  II. Порядок складання звіту

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів.

Правила внутрішнього трудового розпорядку, як правило, є додатком до колективного договору.

Види і умови матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збитки, завдані нею іншій стороні цього договору

Сторона трудового договору (роботодавець або працівник), заподіяла шкоду іншій стороні, відшкодовує цю шкоду відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами.

Трудовим договором або укладаються в письмовій формі угодами, що додаються до нього, може конкретизуватися матеріальна відповідальність сторін цього договору. При цьому договірна відповідальність роботодавця перед працівником не може бути нижче, а працівника перед роботодавцем - вищою, ніж це передбачено цим Кодексом або іншими федеральними законами.

Розірвання трудового договору після заподіяння шкоди не тягне за собою звільнення сторони цього договору від матеріальної відповідальності, передбаченої цим Кодексом або іншими федеральними законами. Стаття 194. Зняття дисциплінарного стягнення |  Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, що належать працівнику

 Поняття і види робочого часу за трудовим законодавством. |  Робочий час нормальної ТРИВАЛОСТІ |  Скорочений робочий час |  Крім того, роботодавець може встановити для працівника неповний робочий, якщо змінилися умови праці та це може викликати масове звільнення працівників. |  Поняття і види часу відпочинку в трудовому праві. |  Глава 19. ВІДПУСТКИ |  Поняття оплати праці (зарплати) в трудовому праві та принципи її правової організації. Державні гарантії в цій області. |  Дисципліна праці і трудовий розпорядок. |  Стаття 192. Дисциплінарні стягнення |  Стаття 193. Порядок застосування дисциплінарних стягнень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати