Головна

Рішення

  1.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  2.  II. Рішення логічних задач табличним способом
  3.  III. Рішення логічних задач за допомогою міркувань
  4.  А - для круглого циліндра; б - для кулі: - - - - рішення А. Озіна
  5.  АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ СГП. РІШЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СГП. РОЗРАХУНОК КОРДОНІВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН МОНТАЖНОГО МЕХАНІЗМУ.
  6.  Квиток №29. Матрична запис системи лінійних рівнянь. Рішення систем n лінійних рівнянь з n невідомими за допомогою оберненої матриці.
  7.  У завданнях 9.349-9.352найті рішення змішаної крайової задачі для хвильового рівняння на відрізку методом Фур'є.

Т = 22000: (0,2-0,1) = 220000 (руб.).

Перевіримо вірність розрахунку. У точці беззбитковості сума валового доходу дорівнює сумі витрат.

Сума валового доходу:

220000 · 20: 100 = 44000 (руб.).

Сума витрат обігу:

22000 + 220000 · 100: 100 = 44000 (руб.).

Обсяг товарообігу, що забезпечує цільовий прибуток визначають за формулою

Т = (ПЗ + ПЦ): (УВД - Х).  (5.31)

Якщо в нашому прикладі, підприємство планує мати прибуток в розмірі 8000 руб., То воно повинно досягти обсягу товарообігу в розмірі

Т = (22000 + 8000): (0,2 - 0,1) = 300000 (руб.).

Товарообіг, що забезпечує задану рентабельність продажу, розраховують за формулою

Т = ПЗ: (УВД - Х - R),  (5.32)

де R - Рентабельність продажу, коеф.

Припустимо, що підприємство роздрібної торгівлі планує досягти рівня рентабельності 5% (приклад 3), тоді товарообіг, що забезпечує цей показник, має становити

Т = 22000: (0,2 - 0,1 - 0,05) = 440000 (руб.).

Рівень валового доходу залежить від рівня торговельної надбавки, при різних варіантах торгової надбавки буде коливатися його розмір і сума валового доходу, відповідно, ціна і обсяг товарообігу, необхідний для досягнення беззбитковості.

Таким чином, оперуючи планованими даними, можна здійснити взаємопов'язані розрахунки основних показників.

Перераховані методи розрахунку цін на базі витрат в основному використовуються як попередні розрахунки, що дозволяють визначити, наскільки доцільно виходити на ринок з такою ціною товару.
 Рішення |  Ціноутворення, орієнтоване на попит споживачів

 Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Метод рентабельності інвестицій |  Рішення |  І визначення цільового прибутку |  Рішення |  Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати