На головну

Юридична доктрина як джерело права

  1.  Amp; 41. Скасування кріпосного права в Росії: причини, шляхи здійснення та наслідки.
  2.  D) нормами Загальної частини адміністративного права
  3.  I. Пристрій Європейського Суду з прав людини
  4.  II. Аналіз основних груп джерел вивчення теми.
  5.  II. Колізії інтересів і відмова від права
  6.  II. Відмінності системи права і системи законодавства
  7.  II. Система земельного права. Земельне право як галузь науки і навчальна дисципліна.

Юридична наука (правова доктрина) на певних етапах розвитку права теж служить його формою. Так, найбільш видатним римським юристам надавалося право давати роз'яснення, обов'язкові в подальшому для судів. Формули великих юристів ставали складовою частиною нормативно-правових актів, кодексів, судових прецедентів і т. Д. Прикладом може служити Кодекс Юстиніана (VI ст. Н.е.), в який увійшли багато положень римських юристів-Ульпіана, Гая, Павла та ін ., склавши цілий розділ кодексу - ді-гести, поряд з інституціями самого імператора Юстиніана. В англійських судах трактати відомих юристів (Брактон, Гленвіль) були джерелами права, на які широко посилалися. Однак не слід вважати, що це джерело права пішов у небуття. В даний час продовжує виступати в якості форми права мусульмансько-правова доктрина, що підтверджується законодавством арабських країн. Наприклад, сімейне законодавство Єгипту, Сирії, Судану, Лівану передбачає, що в разі мовчання закону суддя застосовує "найкращі висновки толку Абу Ханіфа". Був період, коли і релігійні трактати виступали формою права. Цікаво відзначити, що в англійських судах при винесенні деяких судових рішень можна і дотепер зустріти посилання на наукові праці окремих юристів, хоча джерелами права вони вже не признаються. Ці посилання приводяться як додаткова аргументація, елемент формування волі судді, частина мотивації вироку або рішення суду.

Юридична наука має велике значення для розвитку правової практики, вдосконалення законодавства, правильного тлумачення закону, але офіційним джерелом права не зізнається. Судові та адміністративні акти не використовують посилання на праці вчених-правознавців.

Роль правової доктрини як життєвого джерела права виявляється в тому, що вона створює поняття і конструкції, якими користується правотворчий орган. Саме юридична наука виробляє прийоми і методи встановлення, тлумачення і реалізації права. До того ж самі творці права не можуть бути вільні від впливу правових доктрин: більш-менш усвідомлено, але їм доводиться ставати на бік тієї чи іншої юридичної концепції, сприймати її пропозиції і рекомендації.

Не можна не сказати і про те, що у вітчизняній історії деякі юридичні конструкції, створені юристами, теж входили в правову систему, закріплювалися правом. Наприклад, творчість видатного вченого - А. В. Венедиктова, який створив конструкцію «оперативного господарського управління», розмежувати правомочності держави і підприємств при соціалістичній формі господарства.

  Нормативний договір як джерело права |  Релігійні писання як джерело права

 Поняття та ознаки соціальних норм |  Класифікації соціальних норм |  Місце правових норм у системі соціального регулювання |  Поняття та ознаки норми права |  Класифікація норм права |  Структура норми права |  Співвідношення правової норми і статті нормативного правового акта |  питання 40 |  Правовий звичай як джерело права |  Юридичний прецедент: поняття та види |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати