На головну

Теологічна (божественна)

родоначальник: Фома Аквінський - класик католицької ідеології

суть: Держава створено Богом, влада в державі - влада божа, діяльність в державі - веління бога. Бог передав церкві 2 меча - символ влади. Перший церква залишила собі, а другий передала монарху.

недоліки: Всього 1/3 сучасного світу - релігійні держави

переваги: Біблія, Коран - основний закон, містять в собі елементи наукового пояснення.

Договірна (природно-правова)

родоначальники: Платон (ін. Греція), Т. Гоббс, Д. Лок (Англія), Ж. Ж. Руссо, Дідро, Монтеск'є (Франція), Г. Гроцій, Б. Спіноза (Голландія), П. Гольбах, О. Радищев ( Росія)

суть: Держава виникла, як результат суспільного договору об'єднатися в єдине ціле. Основа - людський розум. Треба встановити кордон між свободами різних людей. Мовчазна згода.

недоліки: Вкрай індивідуалістичне розуміння суспільного життя, антиісторичності, одностороння. Постійне переукладання договорів, наров має право на повстання

переваги: Теорія свого часу порвала з яскраво вираженим релігійним поданням держави. Відображала і відображає практику утворення держави, як в минулому так і в майбутньому.

приклад: Конституція США Насильства (Виникла в середині XIX ст.) |  Співвідношення держави і права та їх розвиток

 Виникнення і еволюція юриспруденції |  Формування російської юридичної науки |  Загальна характеристика сучасної теорії держави і права |  Специфіка і еволюція юридичної мови |  Державно-правова ідентифікація особистості |  Інститут громадянства та його державно-правове закріплення |  Класифікація |  Міжнародний захист прав людини |  Основні ознаки сучасної держави |  Класифікація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати