Головна

Виникнення і еволюція юриспруденції

Зміст

1. Виникнення і еволюція юриспруденції. 3

2. Формування російської юридичної науки. 4

3. Загальна характеристика сучасної теорії держави і права. 5

4. Методологічні основи теорії держави і права. 6

5. Специфіка та еволюція юридичної мови. 7

6. Основні вчення про формування держави і права. 8

7. Основні поняття сучасної держави і права. 10

8. Співвідношення держави і права та їх розвиток. 12

9. Типологія держави і права:
 історичні та сучасні підходи до проблеми. 13

10. Державно-правова ідентифікація особистості. 15

11. Інститут громадянства та його державно-правове закріплення. 16

12. Правовий статус особистості: поняття, структура і класифікація. 17

13. Внутрішньодержавна захист прав людини і громадянина. 18

14. Міжнародна захист прав людини. 18

15. Поняття держави: історичні та сучасні трактування. 19

16. Основні ознаки сучасної держави. 20

17. Сучасні вчення про сутність і призначення держави. 21

18. Основні функції держави і їх класифікація. 22

19. Форма держави: поняття і зміст. 23

20. Форма правління в державі та її сучасні види .. 24

21. Форма внутрішньодержавного устрою і її різновиди. 24

22. Форма міждержавного пристрої: історичні та сучасні види .. 26

23. Форма державно-політичного режиму
 і її сучасні класифікації. 27

24. Особливості форм російської державності. 28

25. Державна влада в системі владних інститутів суспільства. 29

26. Механізм і апарат державної влади. 30

27. Поділ влади: зародження ідеї, її розвиток і сутність. 31

28. Система стримувань і противаг влади в сучасній державі. 32

29. Законодавча влада в сучасній державі.
 Російський парламентаризм. 33

30. Виконавча влада в сучасній державі. 34

31. Судова влада в сучасній державі. 35

32. Правова держава: зародження ідеї, її розвиток і сутність. 36

33. Еволюція уявлень про право. Ідеалізм і реалізм в правопонимании. 37

34. Поняття права: історичні та сучасні трактування. 38

35. Принципи права: сутність та сучасна класифікація. 39

36. Функції права: поняття, особливості та види .. 40

37. Джерела права: історичні та сучасні трактування їх розуміння. 41

38. Шляхи формування джерел права. 42

39. Основні джерела права сучасних держав:
 Порівняльна характеристика. 43

40. Нормативно-правовий акт: поняття та класифікація. 44

41. Конституція: поняття, юридичні властивості та види .. 45

42. Міжнародний договір в системі джерел права. 46

43. Закон і його роль в правовому регулюванні. Види законів. 47

44. Підзаконний нормативний акт і його види .. 48

45. Межі дії джерел права. 49

46. ??Правотворчість: загальна характеристика. 50

47. Правотворча (юридична) техніка. 51

48. Законотворчий процес і його основні компоненти .. 52

49. Законодавство і його розуміння в сучасній теорії права. 53

50. Система законодавства: поняття і основні компоненти .. 53

51. Систематизація законодавства: значення і загальна характеристика. 54

52. Інкорпорація законодавства: поняття і види. Звід законів держав. 55

53. Консолідація нормативно-правових актів. 56

54. Кодифікація і її види .. 56

55. Система права: поняття та основні компоненти .. 57

56. Норма права: поняття та класифікація. 58

57. Логічна структура норми права. 60

58. Правове регулювання: поняття, предмет, метод. 61

59. Правовий інститут: поняття та види .. 62

60. Галузь права: поняття та основні класифікації. 63

61. Галузеві сім'ї в праві та їх види .. 64

62. Внутрішньодержавне і меж-госвенное право: проблеми співвідношення. 65

63. Механізм дії права і його основні компоненти .. 66

64. Правовідносини: загальна характеристика. 66

65. Правосуб'єктність: поняття, умови виникнення та види .. 67

66. Юридичні факти і їх класифікація. 68

67. правореалізації: поняття, форми і напрями реалізації права. 69

68. Застосування права: поняття, види та стадії процесу правозастосування. 70

69. Правозастосовчий акт: поняття, структура і види .. 71

70. Прогалини в праві і способи його подолання. 72

71. Юридичні колізії та способи їх подолання. 73

72. Тлумачення права: поняття, необхідність і характеристика. 74

73. Способи і види тлумачення. 75

74. Правосвідомість і правова культура. 76

75. Юридично значуща поведінці: основні форми .. 77

76. Правомірне поведінка: поняття, мотиви і образи .. 78

77. Правопорушення: поняття, ознаки та види .. 79

78. Злочин і проступок: порівняльна характеристика. 80

79. Юридична відповідальність: поняття та зміст. 81

80. Принципи та види юридичної відповідальності. 82

81. Правова система та її розуміння в сучасній ЮРІДІЧЕКАЯ теорії. 83

82. Поняття і зміст національної правової системи .. 84

83. Сучасна класифікація основних груп правових систем .. 84

84. Континентальна (європейська) право: характеристика основних інститутів. 85

85. Англо-американське право: історичні корені
 і порівняльна характеристика. 86

86. Релігійно-традиційне право: порівняльна характеристика. 87

87. Особливості правових систем сучасних соціалістичних держав. 88

88. Пострадянська правова сім'я: тенденції сучасного розвитку. 89

89. Правова система Росії: історичні та
 сучасні аспекти функціонування. 89

90. Правові системи міждержавних союзів як сучасна реальність. 90


Виникнення і еволюція юриспруденції

Юриспруденція - це наука про загальних закономірності розвитку правових явищ, інститутів и процесів в суспільстві.

Російський аналог правознавства. Юриспруденція передує загальної теоретичної науки.

Розвиток - 3 періоди:

1. У Стародавньому Римі III в д.н.е. - Стали вперше викладати право, розвивається поступово VI в н.е. - 1-й в світі офіційний підручник права - «Інституції Юстиніана». Тиберій Корнкуркарій 253 м д.н.е. - Перші юр. укладення.

2. В середні віки - розвивається під впливом римського права і в зв'язку з початком університетської освіти XI-XII ст Болонська юридична школа, а т.м. Прованс, Ломбардія, Равенна - це центри юр. освіти. Вільгельм Дурантіс «Юридична зерцало». В університетах вивчають предмет «Енциклопедія права» Гунніус «Універсальна енциклопедія права» 1638. Саіуіл Пуфендорф «Про природне і народному праві». згодом з'являється курс «Філософії права». Перша в Європі кафедра національного права - 1620 р університет в Упсалі.

3. Новий час - початок XIX в. Формується теорія права. В СРСР «Теорія держави і права», а не «Права», як в Європі, тому що вийшло з римського права. Джон Остін «Про предмет науки права». В даний час в Європі і США відбувається відділення політичної науки від юриспруденції: державознавство - Предмет політології, кіт. досліджує держави, політ. організації та ін. інститути здійснюють владу в суспільстві або впливають на неї. Загальна теорія права - окрема юр. наука, викладається в університетських курсах. У Німеччині розпадається на філософію права, соціологію права і юр. методологію. Т.м. може входити складовими частинами в дисципліни «Введення в право», «Порівняльне право» (правознавство)
 Поняття і види цивільно-правових договорів, їх використання в господарській практиці муніципалітетів |  Формування російської юридичної науки

 Загальна характеристика сучасної теорії держави і права |  Специфіка і еволюція юридичної мови |  Насильства (Виникла в середині XIX ст.) |  Теологічна (божественна) |  Співвідношення держави і права та їх розвиток |  Державно-правова ідентифікація особистості |  Інститут громадянства та його державно-правове закріплення |  Класифікація |  Міжнародний захист прав людини |  Основні ознаки сучасної держави |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати