На головну

Доведення. Нехай двічі диференційована функція, рівна нулю поза деякого компакта. Аналогічно доведенню теореми 12 легко показати, що рівномірно по x

  1.  OCHOBHOЕ РІВНЯННЯ встановити рівномірний рух РІДИНИ ДЛЯ «ПРАВИЛЬНИХ русел». РОБОТА СИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ
  2.  Алгебра, висловлювання, предикати, булевих функцій, аксіоми алгебри предикатів
  3.  Аргументація і логічний доказ. Склад, види.
  4.  Аргументація і логічний доказ. Склад, види.
  5.  Асинхронний двигун як елемент автоматики. Структурна схема, передавальна функція, перехідні характеристики
  6.  Б) дорівнює силі тяжіння, якщо тіло покоїться або рухається рівномірно прямолінійно
  7.  Б) рівномірному по колу

В силу умов теореми і останнього рівності, маємо:

Розглянемо тепер праву частину останнього рівності і зауважимо, що  дорівнює нулю поза деякого компакта, тоді в силу формули інтегрування частинами, маємо

З останнього рівності, маємо

 (64)

Затвердження теореми випливає з (64), в силу довільності функції f(Y).

  Дифузійні процеси. |  Глава V. Практична робота з історії та суспільствознавства

 Рівняння Колмогорова МПШ. |  МПШ з кінцевим або рахунковим числом станів. |  Доведення. В силу умов теореми і співвідношення Чепмена-Колмогорова, маємо |  У §15 глави 3 нами були отримані умови можливості розв'язання рівняння Колмогорова (23). |  Стрибкоподібні МПШ. |  Пропозиція 4. Нехай - РСМПШ. Тоді при фіксованих є лічильно-адитивної заходом. |  Процеси з незалежними приростами. |  З (38) випливає рівність |  Тоді з (42) випливає, що |  Зауваження. У доведенні теореми 10 замість формули (46) зручніше скористатися наступною |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати