На головну

IV. Економіка і організація муніципального господарства

55 питання «Містобудівна типологія міст і поселень»

При здійсненні містобудівної діяльності повинні враховуватися особливості поселень, в тому числі: чисельність населення, науково-виробнича спеціалізація, їх значення в системі розселення населення і адміністративно-територіальний устрій РФ.

Класифікація поселень:

1.Міські (міста, селища міського типу)

2.Сільські (села, станиці, села, хутора, аули, кишлаки, стійбища, займанщини)

Залежно від чисельності населення міські і сільські поселення поділяються на:

· Надвеликих міст (> 3 млн. Чол)

· Найбільші (1-3 млн. Чол)

· Великі міста (250 тис. - 1 млн. Чол)

· Середні міста (100-250 тис.)

· Малі міста і селища (до 50 тис.)

· Великі сільські поселення (1-5 тис. Чол.)

· Середні сільські поселення (від 200 чол. До 1 тис.)

· Малі сільські поселення (<200 чол.)

Місто - Населений пункт, жителі якого в основному зайняті працею в промисловості, будівництві, сферах обслуговування, управлінні, науки, культури, освіті, охороні здоров'я та ін. Галузях економіки, які потребують концентрації виробничих фондів.

У різних країнах погляди на віднесення населених пунктів до міста по числу жителів різні. Так, в Данії вважають містом поселення> 250 чол., В Канаді 1000 чіл., У Німеччині 2000 чол., В США 2500 осіб., В Нідерландах 20000 чол.

Критерієм ООН є чисельність населення в місті в 20000 чол.

У Росії 12000 чол., Причому, частка населення, зайнятого сільським господарством не повинна перевищувати 15%.

Залежно від науково-виробничої спеціалізації, а також значення в системі населення і адміністративно-територіальний устрій РФ, міста поділяються на:

· Багатофункціональні столичні міста

· Багатофункціональні обласні та крайові центри

· Індустріальні центри (70-80% населення зайнято в промисловості)

· Міста - транспортні вузли

· Міста - курорти

· Міста - науково-експериментальні центри

·

Міста і інші поселення утворюють групові системи розселення, Під якими розуміють сукупність міських і сільських поселень різної величини і народно-господарського значення, що складають єдиний територіально-виробничий комплекс із загальною інженерною інфраструктурою, єдиною мережею центрів соціально-культурного та побутового обслуговування населення і єдиною транспортною мережею.

Групові системи розселення можуть бути:

1.Лінійними (концентрованими). Коли міста утворюють єдину систему

2.Дисперсними. Кожне місто здійснює свою діяльність на окремій території

Найбільш розвиненою формою концентрованого (групового) розселення є міські агломерації.

А залежно від величини міста-центру групові міські системи діляться на:

· Найбільші (> 1 млн. Чол.)

· Великі (500 тис.-1 млн. Чол.)

· Великі (250 - 500 тис. Чол.)

· Середні (100 - 250 тис. Чол.)

· Малі (50-100 тис. Чол.)

56 Питання. «Функціональне зонування міських територій»

Функціональне (містобудівне) зонування - це зонування територій муніципальних утворень з метою визначення територіальних зон і встановлення містобудівних регламентів, які визначають правовий режим земельних ділянок.

Територіальні зони - це зони, для яких в правилах землекористування та забудови визначено межі та встановлено містобудівні регламенти, т. Е. Види дозволеного використання земельних ділянок.

В результаті містобудівного зонування можуть визначатися зони наступного призначення:

1.Житлові зони.

· Зони забудови індивідуальними житловими будинками

· Зони забудови малоповерховими житловими будинками

· Зони забудови среднеетажние житловими будинками (3-5 поверхів)

· Зони забудови багатоповерховими житловими будинками (> 5 поверхів)

· Зони житлової забудови інших видів

У житлових зонах допускається розміщення окремо розташованих, вбудованих і прибудованих об'єктів соціального та комунально-побутового призначення населення; об'єктів охорони здоров'я; об'єктів дошкільної, початкової, загальної та середньої освіти; культових будівель; стоянок автомобільного транспорту; гаражів і не надають негативного впливу на навколишнє середовище; комунальних і складських об'єктів яким не потрібно санітарно-захисних зон.

До їх складу можуть включатися також території, призначені для ведення садівництва та дачного господарства.

2.Суспільно-ділові зони

· Зони ділового, громадського та комерційного призначення

· Зони розміщення об'єктів соціального та комунального призначення

· Зони обслуговуючих об'єктів, необхідних для здійснення виробничо-підприємницької діяльності

Суспільно-ділові зони призначені для розміщення об'єктів охорони здоров'я, культури, кіноцентрів, торгівлі, громадського харчування, соц. і культурно-побутового призначення, підприємницької діяльності, об'єктів середньої та вищої професійної освіти, науково-дослідних установ, культових будівель, стоянок, об'єктів ділового та фінансового призначення, інших об'єктів, пов'язаних з життєзабезпеченням життєдіяльності громадян.

До переліку об'єктів капітального будівництва, дозволених до розміщення в суспільно-ділових зонах, можуть включатися житлові будинки, готелі, підземні або багатоповерхові гаражі.

3.Виробничі зони і зони інженерної та транспортної інфраструктури

· Комунальні зони - це зони розміщення комунальних та складських об'єктів, об'єктів житлово-комунального господарства, транспорту, оптової торгівлі

· Виробничі зони - зони розміщення виробничих об'єктів з різними нормативами впливу на навколишнє середовище

· Інші види виробничої інженерної і транспортної інфраструктури

Призначені для розміщення промислових, комунальних і складських об'єктів, об'єктів інженерної та транспортної інфраструктур, в тому числі споруд і комунікацій ж / д, автомобільного, річкового, морського, повітряного і трубопровідного транспорту, зв'язку. Необхідні санітарно-захисні зони.

4.Зони сільськогосподарського використання включають:

· Зони с / г угідь, сінокоси, пасовища, поклади природи копалин, землі, зайняті багаторічними насадженнями, садами-виноградниками і т. Д.

· Зони, зайняті об'єктами с / г призначення та призначені для ведення сільського, дачного та особистого підсобного господарства, садівництва і розвиток об'єктів с / г призначення.

До складу територіальних зон, які встановлюються в межах риси населеного пункту можуть включати зони с / г використання (в т. Ч. Зони с / г угідь), а також зони, зайняті об'єктами с / г призначення та призначені для ведення сільського, дачного та особистого підсобного господарства, садівництва і розвиток об'єктів с / г призначення.

5.Рекреаційні зони - призначені для розміщення місць відпочинку населення і включають в себе зони в межах території, зайнятих міськими лісами, скверами, парками, міськими садами, ставками, озерами, водосховищами, пляжами, а також в межах інших територій, що використовуються і призначених для відпочинку, туризму, заняття фізкультурою і спортом

6.Зони спеціального призначення - призначені для розміщення кладовищ, крематоріїв, скотомогильників, об'єктів розміщення відходів споживання і інших об'єктів, розміщення яких може бути забезпечене тільки шляхом виділення зазначених зон і неприпустимі в інших територіальних зонах.

7.Зони військових об'єктів і інші зони режимних територій - призначені для розміщення об'єктів, щодо яких встановлено особливий режим, порядок використання цих територій визначено федеральним законодавством відповідно до держ. містобудівними нормативами, спеціальними нормативами і правилами забудови.

8.Зони особливо охоронюваних територій - для яких встановлюються спеціальні обмеження, можуть включати земельні ділянки, що мають особливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне, оздоровче й інша цінне значення.

До них відносять зони охорони об'єктів культурної спадщини (пам'ятки історії та культури народів РФ), охоронні, санітарно-захисні водоохоронні та інші зони, встановлені відповідно до законодавства РФ

Зони особливо охоронюваних територій, військових об'єктів і інші зони спеціального призначення можуть входити до складу інших територіальних зон. При цьому можливо розбіжність їхніх меж.

Органи місцевого самоврядування, крім розглянутих вище, можуть встановлювати й інші види територіальних зон, що виділяються з урахуванням функціональних зон та особливостей використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва.

Розміри територіальних зон слід визначати відповідно до гос.-технічними регламентами.

Питання № 57 «Класифікація вулично-дорожньої мережі міста»

Вулично-дорожня мережа в населених пунктах формується у вигляді безперервної системи з урахуванням функціонального призначення вулиць і доріг, інтенсивності транспортного, велосипедного та пішохідного руху.

У складі УДС слід виділяти вулиці й дороги магістрального й місцевого значення, а також головні вулиці.

Розрахункові параметри вулиць і доріг міських і сільських поселень регламентуються СНиП 2.07.01-89 * містобудування (табл.7 і 8 - місто, табл.9 - села). Фонди обов'язкового медичного страхування. |  Критерії УДС міста

 ПОДАТКОВІ ДОХОДИ. |  НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ. |  БЕЗВОСМЕСТНИЕ та безповоротні перерахування. |  Характеристика етапів бюджетного процесу |  Питання 51. Сутність і значення бюджетної класифікації. |  Питання 52. характеристика бюджетного процесу в РФ |  Доходи бюджету - податкові та неподаткові доходи, в тому числі доходи від зовнішньоекономічної діяльності і доходи від продажу належного державі майна. |  Переваги позабюджетних фондів. |  Пенсійний Фонд РФ. |  Фонд соціального страхування РФ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати