Головна

Питання 27. Форми державного управління.

Форма ГУ - практична діяльність суб'єктів ГУ (тобто практичне вираження ГУ в конкретних діях його органів).

Форми ГУ діляться на 2 рівня:

I. правові форми ГУ - вони пов'язані з юридичним результатом (з здійсненням цих норм виникають, змінюються або припиняються норми права або правові відносини в сфері ГУ). До них відноситься:

1. встановлення норм права - це прийняття суб'єктом ГУ нормативного акта.

2. застосування норм права - видання індивідуального акта.

3. особливі форми які виражаються в прийнятті спеціальних актів

4. юридично значимі дії - здійснення своїх обов'язків суб'єктами ГУ у зовнішніх відносинах і не пов'язане з виданням акта.

II. неправові форми - вони не пов'язані з результатом (не тягнуть юридичних наслідків:

1. здійснення організаційних дій - дії спрямовані на підвищення ефективності ГУ без видання акта (нарада, інструктаж, контрольні перевірки).

2. матеріально-технічні операції (ех, діловодство, підготовка матеріалів для реалізації правової норми).

Правові та неправові форми взаємодіють між собою:

 * Неправові можуть передувати правовим (ех, перевірка -> потім створення акта)

 * Неправові можуть слідувати за правовими,

 * Можуть створювати умови для здійснення правових дій.

Правові форми ГУ проявляються у виданні актів ГУ (= акти управління = адміністративно-правові акти).

Адміністративно-правовий акт - форма встановлення і застосування норм права в ГУ.

Система ГУ - засіб встановлення і застосування норм права в процесі здійснення виконавчої влади.

Ознаки актів:

1) підзаконний характер,

2) акт є одностороннім зовнішнім виразом державної волі,

3) акт видається від імені держави,

4) є обов'язковим до виконання,

5) є юридичним фактом.

В основному акти мають письмову форму. Також буває усна форма актів. Вона можлива в тих органах ГУ, де усна форма правового акта встановлена ??законом у внутрішніх відносинах (ВС, МВС, ФСБ і ін.).

Конклюдентною форма акта - це акти, виражені в знаках, сигналах (ех, світлофор, регулювальник).

Види адміністративно-правових актів

1. Нормативні адміністративно-правові акти - засіб встановлення норм права в сфері ГУ, тобто з прийняття нормативного акту виникають, змінюються або припиняються правові норми.

Ознаки нормативних актів:

 * Адресність індивідуально невизначеним суб'єктам,

 * Можливість неодноразового застосування,

 * Регулювання можливих відносин.

Види нормативних актів:

- Загальні - адресовані всім учасникам відносин,

- Спеціальні - адресовані певній групі суб'єктів (ех, ПДР для водіїв, дисциплінарний статут Збройних сил).

2. індивідуальні адміністративно-правові акти - це засіб застосування норм права в сфері ГУ.

Ознаки індивідуальних актів:

 * Адресність конкретного суб'єкта або конкретної ситуації,

 * Однократность застосування,

 * Регулювання вже виниклих відносин.

Види індивідуальних актів:

1) оперативно-виконавчі - це акти, які не пов'язані з порушенням права, позитивні рішення (видача ліцензій, призначення на посаду).

2) правоохоронні - видаються з приводу порушення і пов'язані з відновленням порушеного права (дисциплінарні стягнення).

3. особливі акти ГУ - мають ознаки аналогічні нормативним та індивідуальним

Ознаки особливих актів:

 * Адресовані необмеженому колу суб'єктів,

 * Адресовані конкретній ситуації

 * Короткочасність дії (ех, постанова уряду про перенесення вихідних днів)

 * Регулювання майбутніх відносин (постанова Уряду про перенесення вихідних днів)

4. Юридично значимі дії

ознаки

 * Застосовується до конкретних суб'єктів

 * Застосовуються спеці але уповноваженими органами

 * Має примусовий характер

 * Застосовується в зовнішніх відносинах

 * Акт не видається

Вимоги, що пред'являються до актів ГУ

I. загальні вимоги законності

1) акт видається повноважним органом в межах його компетенції.

2) акт видається в інтересах громадян і держави.

3) акт видається відповідно до закону.

4) акт видається у формі і порядку, встановлених законом.

II. спеціальні вимоги, які пред'являються до певної групи актів

1) термін видання (ех, рішення по скарзі - протягом 30 днів).

2) акт видається за погодженням з іншим органом.

3) акт видається з подальшим затвердженням вищим органом.

4) акт видається при наявності дозволу іншого органу.

III. організаційно-технічні вимоги

1) визначаються виконавці, терміни, завдання, враховується необхідність і доцільність самого акту.

2) перевірка відповідності законодавству.

3) узгодження з іншими зацікавленими органами.

Вступ актом чинності

1) вказується термін, з якого починає діяти акт.

2) з моменту опублікування.

3) з моменту підписання.

4) через 10 днів з моменту опублікування (указ Президента, постанови Уряду).

Припинення дії актів

1) в силу виконання міститься вимоги (ех, несплата штрафу).

2) в силу юридичного події (ех, смерть людини припиняється пенсійні відносини).

3) в разі, якщо акт виданий на певний термін.

4) в силу скасування органом, який видав акт, або вищестоящим органом.

5) визнання судом недійсним.

6) якщо новим актом поглинається його зміст.

в силу волевиявлення зацікавленої сторони, коли акт пов'язаний із здійсненням прав (ех, відмовився від державної нагороди) Питання 25. Формування державної та муніципальної політики та контроль над її реалізацією |  Питання 28. Методи державного управління.

 Питання 5. Економічні методи управління |  Питання 7. Соціально-психологічні методи управління |  Питання. Функція контролю в системі управління |  Питання 17. Моральні та матеріальні методи стимулювання персоналу. |  Професійний відбір і профорієнтація. |  Вопрос19.характерістіка кадрового менеджменту |  Питання 20. АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА |  Методи проведення атестації |  Питання 21.віди і форми зайнятості населення |  Питання 23. Адміністративно-територіальний устрій РФ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати