Головна

Методи проведення атестації

Існує безліч різних методів атестації, однак на практиці вони в основному являють собою різні варіації наступних методів:

§ ранжування, в рамках якого потрібно розставити підлеглих по порядку в залежності від їх заслуг (досягнень), причому, як правило, по їх реальної здатності виконувати роботу, хоча іноді ранжування проводиться за кількома обраним характеристикам.

§ Класифікація, в рамках якої працівників розподіляють за кількома заздалегідь визначеним категоріям досягнень (заслуг) на підставі загальної ефективності діяльності працівників. Як правило, цих категорій п'ять.

§ шкала оцінок - Найбільш часто використовується метод атестації. Його основу складає список особистісних характеристик або факторів, проти кожної з яких розміщується шкала, що складається, як правило, з п'яти пунктів, і менеджер (керівник) відзначає на шкалі, у якому ступені той чи інший фактор або характеристика притаманні працівнику.

§ Метод відкритої атестації являє собою інновацію порівняно недавнього часу, яка була введена в зв'язку з неудовлетворительностью схеми шкали оцінки. Замість того щоб змушувати менеджера оцінювати ряд персональних характеристик, які не завжди є придатними для атестації, новий метод зосереджує увагу на характері виконання роботи, при цьому від менеджера потрібно всього кілька фраз про атестується замість проставлення галочок в шпальтах.

Етапи атестації Атестація проводиться в кілька етапів: підготовка, сама атестація і підведення підсумків.

підготовка, здійснювана кадровою службою, включає:

§ розробку принципів і методики проведення атестації;

§ видання нормативних документів з підготовки та проведення атестації (наказ, список атестаційної комісії, методика проведення атестації, план проведення атестації, програма підготовки керівників, інструкція із зберігання персональної інформації);

§ підготовку спеціальної програми з підготовки до проведення атестаційних заходів (при проведенні атестації в перший раз за новою методикою);

§ підготовку матеріалів атестації (бланки, форми і т.д.).

Проведення атестації:

§ наказом Міністерства освіти України і керівники самостійно (за розробленою кадровою службою структурі) готують звіти;

§ наказом Міністерства освіти України і не тільки керівники, але і співробітники й колеги заповнюють оцінні форми;

§ аналізуються результати;

§ проводяться засідання атестаційної комісії.

Підведення підсумків атестації:

§ аналіз кадрової інформації, введення і організація використання персональної інформації;

§ підготовка рекомендацій по роботі з персоналом;

§ затвердження результатів атестації.

Аналіз результатів атестації: Оцінка праці:

§ виявлення працівників, які не задовольняють стандартам праці;

§ виявлення працівників, які відповідають стандартам праці;

§ виявлення працівників, істотно перевищують стандарти праці.

Оцінка персоналу:

§ діагностика рівня розвитку професійно важливих якостей;

§ зіставлення індивідуальних результатів зі стандартними вимогами роботи (по рівнях і специфіці посад);

§ виявлення співробітників з відхиляється від стандартів якостями;

§ оцінка перспектив ефективної діяльності;

§ оцінка зростання;

§ ротації.

Зведення і обробка даних, як правило, проводяться після закінчення атестації. Для підведення узагальнених підсумків

§ складаються порівняльні таблиці ефективності працівників;

§ виділяються групи ризику (неефективно працюючих чи працівників з неоптимальним рівнем розвитку професійно важливих якостей);

§ виділяються групи росту (працівників, орієнтованих і здатних до розвитку і професійного проведення);

§ готуються рекомендації з використання даних атестації.

Проведення співбесід за результатами атестації. Крім зворотного зв'язку з атестуються, в ході бесіди проводяться уточнення даних і збір додаткової кадрової інформації. Потім нові й уточнені дані вводяться в узагальнені форми і аналізуються.

Організація зберігання даних. Щоб кадрової інформацією можна було скористатися при прийнятті кадрових та інших рішень, необхідно правильно організувати зберігання інформації за результатами атестації. Слід розробити особливу форму введення і зберігання інформації (по персоналіях, відділам, рівням ієрархії, напрямками діяльності підрозділів). Необхідно також мати можливість пошуку інформації і за цими параметрами, і за параметрами якості і кількості праці.

На етапі прийняття рішень особлива увага звертається на дотримання наказом Міністерства освіти України трудової дисципліни, прояв самостійності при вирішенні поставлених завдань, прагнення до самовдосконалення, професійної придатності співробітника.

Атестаційна комісія дає рекомендації для просування наказом Міністерства освіти України на вищу посаду, заохочення за досягнуті успіхи, про збільшення заробітної плати, переведення на іншу роботу, про звільнення від займаної посади та ін. Висновки і рекомендації атестаційної комісії використовуються в подальшому для формування кадрової політики адміністрації організації та служби управління персоналом.

Для соціального захисту атестуються від суб'єктивності висновків атестаційної комісії враховується вага оцінок і висновків, які виставляються працівникові.

Керівник організації з урахуванням рекомендацій атестаційних комісій в установленому порядку заохочує працівників. В термін не більше двох місяців з дня атестації він може прийняти рішення про переведення співробітника, визнаного за результатами атестації не відповідає займаній посаді, на іншу роботу за його згодою. При неможливості цього керівник організації може в той же термін в установленому порядку розірвати з працівником договір відповідно до законодавства Російської Федерації.

Після закінчення зазначеного терміну переведення працівника на іншу роботу або розірвання з ним трудового договору за результатами даної атестації не допускається.

Трудові спори з питань звільнення і поновлення на посаді співробітника, визнаного за результатами атестації не відповідає займаній посаді, розглядаються відповідно до чинного законодавства про трудові спори. Питання 20. АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА |  Питання 21.віди і форми зайнятості населення

 Питання 1. Історія розвитку теорії управління |  Питання 2. Основні ознаки організації |  Питання 3. Організаційні структури управління |  Питання 4. Функції управління, їх сутність та роль |  Питання 5. Економічні методи управління |  Питання 7. Соціально-психологічні методи управління |  Питання. Функція контролю в системі управління |  Питання 17. Моральні та матеріальні методи стимулювання персоналу. |  Професійний відбір і профорієнтація. |  Вопрос19.характерістіка кадрового менеджменту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати