На головну

Питання 83. Поняття і види способів забезпечення виконання зобов'язань.

Спосіб забезпечення виконання зобов'язань - Спеціальні заходи, які в достатній мірі гарантують виконання основного зобов'язання і стимулюють боржника до належного поведінки. Закон передбачає застосування способів виконання зобов'язань у разі невиконання або неналежного виконання останніх.

Способи забезпечення виконання зобов'язань - додаткові зобов'язання. Уклавши основне зобов'язання, сторони можуть для забезпечення належного його виконання передбачити додатковий засіб забезпечення. Виконання зобов'язань може забезпечуватися наступним способами:

1. сплатою неустойки, Тобто сплатою боржником грошової суми кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання;

2. сплатою застави, Тобто зобов'язанням, за яким кредитор має право в разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно;

3. утриманням майна боржника (Кредитор, у якого знаходиться річ, що підлягає передачі боржникові, має право в разі невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат утримувати її до тих пір, поки відповідне зобов'язання не буде виконано);

4. поручительством (Поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов'язання повністю своїм майном або в частині);

5. банківською гарантією (Кредитна установа або страхова організація (гарант) надають на прохання іншої особи (принципала) письмове зобов'язання сплатити кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до умов дається гарантом зобов'язання грошову суму при представленні тим письмової вимоги про її сплату);

6. завдатком, Тобто грошовою сумою, що видається однією з сторін в рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні в підтвердження укладення договору і забезпечення його виконання;

7. іншими способами, Передбаченими законом або договором.

При укладанні угод про додаткове забезпечення зобов'язань сторони повинні узгодити умови та розмір забезпечувальних заходів. Необхідно, щоб способи забезпечення були оформлені у відповідній формі, передбаченої законодавством.

Недійсність угоди про забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність цього основного зобов'язання. Але недійсність останнього тягне недійсність забезпечує його зобов'язання, якщо інше не встановлено законом.

Спосіб забезпечення виконання зобов'язань повинен бути письмово зафіксований в самому зобов'язанні або окремій угоді. Для деяких способів забезпечення зобов'язання застави, банківської гарантії потрібно і нотаріальне посвідчення (а іноді і реєстрація). Отже, сторонами повинні бути проведені відповідно до закону або державна реєстрація, або нотаріальне посвідчення.

Сторони в зобов'язанні можуть укласти угоду про незастосування будь-яких способів забезпечення виконання зобов'язань. Стаття 316. Місце виконання зобов'язання |  Питання 84. Поняття, види, правова природа застави. Характеристика заставного правовідносини (боку, предмет, права та обов'язки сторін).

 Питання 74. Сервітути як обмежені речові права. |  Речове-правові способи захисту |  Обязательственно - правові способи захисту |  Питання 76. Речове-правові способи захисту права власності та інших речових прав. |  Питання 77. Захист інтересів власника при припиненні його права на підставах, передбачених законом. |  Питання 78. Поняття і види зобов'язань. |  Питання 79. Сторони в зобов'язанні. Зміна осіб у зобов'язанні. |  Стаття 308. Сторони зобов'язання |  Питання 80. Зобов'язання з множинністю осіб. |  Питання 81. Поняття і принципи виконання зобов'язань. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати