На головну

Класифікація терміналів

На думку вченого д.т.н., професора Р. Г. Леонтьєва міжгалузева кваліфікація транспортних терміналів повинна містити наступні основні ознаки і їх розряди (класи) представлена ??в таблиці 1.

Таблиця 1 - Класифікація транспортних терміналів

 ознаки класифікації  Розряд (класи) кваліфікації
 1. За базовим технічному виду транспорту  залізничні станції  Автостанції, автовокзали  Річкові порти, пристані, причали
 Морські порти, причали  Аеропорти, злітно-посадкові майданчики
 2. За формою власності  державні  Приватні  Державно-приватні
 3. За типом примикає го шляху  Примикання шляху іншого виду транспорту  Примикання шляху незагального користування
 Примикання іншої сфери пасажирських повідомлень  Примикання шляху проїзду транспортних засобів загального і не загального користування
 4. За необхідності перевалки  З перевалкою (пересадкою)  Без перевалки (без пересадки)
 5. По виду перевезень  пасажирські  вантажні
 6. За пересадці з однієї сфери пасажирських перевезень на іншу  Магістрально-приміські  Магістрально-міські  Примісько-міські
 7. За родом вантажу  контейнерні  вугільні  нафтові  інші
 8. За взаємодіє видам транспорту  Залізнично-автомобільні  Залізнично-морські  Залізнично-річкові  Залізнично-повітряні
 Автомобільно-морські  Автомобільно-річкові  Автомобільно-повітряні  інші
 9. За принципом єдиності і множинності  Монотермінали  Політермінали
 10. За кількістю одиничних терміналів  Монотермінали  Бітермінали  Трітермнали  Тетратермінали
 Пентатермінали  Гексатермінали  Гептатермінали  Октатермінали
 інші
                         

1) за базовим технічному виду транспорту:

В принципі, термінали є будь-які пункти відправлення та прибуття пасажирів і вантажів транспорту загального користування: залізничні станції, вантажні автостанції, автовокзали, морські і річкові порти (причали, пристані), аеропорти, злітно-посадкові майданчики.

2) за формою власності:

- державні. Термінали, як і штучні шляхи, будучи основними елементами транспортної інфраструктури, найчастіше перебуває в державній власності;

- приватні. Якщо термінал споруджується на кошти приватної особи, то ця особа як його власник зазвичай користується ним як своєю власністю;

- Державно-приватні шляху. В принципі, можливе існування терміналів, які можуть ставитися до змішаної форми власності.

3) за типом примикає шляху

Залежно від поєднання різновиди базового шляху і різновиди примикає шляху термінали можна поділити на такі типи:

- Термінал примикання шляху іншого виду транспорту, Коли до базового шляху одного технічного виду транспорту (залізничного) примикає шлях іншого технічного виду транспорту (автомобільного);

- Термінал примикання шляху іншої сфери користування, Коли до базового шляху загального користування примикає шлях незагального користування;

- Термінал примикання шляху іншої сфери пасажирського сполучення, Коли до базового шляху однієї сфери пасажирського сполучення (магістрального або міжміського) примикає шлях іншої сфери пасажирського сполучення (міського або приміського);

- термінал примикання шляху проїзду транспортних засобів загального і не загального користування, Коли до базового шляху загального користування (залізниці) примикає шлях загального користування (автодорога), за яким, крім транспортних засобів загального користування, може слідувати рухомий склад і незагального користування. Відомо, що значні парк транспортних засобів знаходиться в приватній власності організацій і експлуатується, на шляхах сполучення загального користування.

4) по необхідності перевалки (пересадки) вантажів або пасажирів:

- З перевалкою (пересадкою). Найчастіше вантаж в терміналі передається (перевантажується) з рухомого складу одного виду транспорту в рухомий склад іншого виду транспорту або з рухомого складу транспорту загального користування в рухомий склад не загального користування;

- Без перевалки (пересадки). Однак бувають випадки, коли вантаж в терміналі не передається (перевантажується) з одного транспортного засобу на інший.

5) по виду перевезень: пасажирські та вантажні;

6) по перевалки пасажирів з однієї сфери пасажирських перевезень в іншу сферу цих аналогічних перевезень: магістрально-приміські, магістрально-міські, примісько-міські;

7) за родом вантажу: контейнерні, нафтові, вугільні, лісові;

8) по взаємодіє видам транспорту: залізнично-автомобільні, залізнично-морські, залізнично-річкові, автомобільно-річкові, автомобільно-повітряні;

9) за принципом єдиності і множинності:

- монотермінал. Являє собою одиничний (простий) термінал, відповідний тільки одного розряду якогось окремого класифікаційної ознаки.

- Політермінал. Являє собою сукупність одиничних (простих) терміналів, тобто складається з двох або більше терміналів різних розрядів одного класифікаційної ознаки. Переважна більшість транспортних терміналів відноситься до категорії політерміналов.

10) за кількістю одиничних терміналів: монотермінал (одиничний терімнал), бітермінал (два монотермінала), трітермінал (три монотермінала), тетратермінал (чотири монотермінала), пентатермінал (п'ять монотерміналов), гексатермінал (шість монотерміналов), гептатермінал (сім монотерміналов), октатермінал (вісім терміналів).

У ролі організаторів термінальних перевезень виступають, як правило, транспортно-експедиційні фірми або оператори різних видів транспорту, що використовують універсальні або спеціалізовані термінали і термінальні комплекси для різних способів перевезень.

11. Пасажирські пристрої на станціях

Будівлі, платформи та інші пристрої, призначені для обслуговування пасажирів, повинні забезпечувати швидке, зручне та безпечне виконання операцій, пов'язаних з перевезеннями пасажирів. Приміщення в пасажирському будівлі розташовуються таким чином і в такій послідовності, щоб пасажирам не доводилося робити складних пересувань від входу в будівлю до виходу на пасажирську платформу для посадки в поїзд і щоб не створювалися зустрічні потоки пасажирів. Великі вокзали споруджуються з таким розрахунком, щоб приміщення і проходи для пасажирів приміського і дальнього сполучення були відокремлені один від одного. Розміри приміщень, а також наявність або відсутність окремих приміщень залежать від числа пасажирів, яких обслуговує станція.

Пасажирські платформи повинні забезпечувати зручний прохід по ним пасажирів і провезення візків з багажем і поштою. Високі платформи (1100 мм від рівня головки рейки) влаштовуються зазвичай на великих станціях біля пасажирської будівлі, а також на всіх станціях ділянок з рухом моторвагонних поїздів. Висота низьких платформ над рівнем головки рейки - 200 мм. Довжина пасажирських платформ повинна відповідати довжині звертаються складів пасажирських поїздів. В необхідних випадках платформи з'єднуються один з одним пішохідними тунелями або мостами.

Вантажні і холодильні пристрої - криті і відкриті склади і платформи, контейнерні майданчики, холодильники, засоби для механізації вантажно-розвантажувальних робіт і ін. - Повинні забезпечувати збереження вантажів, швидке і зручне виробництво необхідних операцій по обробці. Вантажні склади являють собою криті приміщення, призначені для зберігання найбільш цінних вантажів. Менш цінні, а також громіздкі вантажі, які не піддаються псування від атмосферних явищ, зберігаються на критих та відкритих платформах. Масові, малоцінні вантажі зберігаються на навалювальних майданчиках. Для зручності переміщення вантажів зі складів у вагони і назад уздовж поздовжніх стін складів влаштовуються рампи шириною 1,5-3 м. Контейнерні майданчики для вивантаження, навантаження і сортування контейнерів в залежності від обсягу робіт з контейнерами оснащуються козловими консольними і беськонсольниє або мостовими кранами.

Службові будівлі і приміщення, призначені для працівників, пов'язаних з рухом поїздів (чергових по станціях, маневрових диспетчерів, працівників сигналізації та зв'язку, сигналістів, чергових стрілочних постів та ін.) Повинні бути зручними для роботи. Розміри цих приміщень багато в чому залежать від типу апаратури сигналізації, централізації, блокування, а також пристроїв зв'язку, якими обладнана станція.

Приміщення, з яких здійснюється управління стрілками і сигналами, розташовуються, як правило, так, щоб з них було добре видно відповідні шляхи і стрілки. Таке розміщення - одне з найважливіших умов, що забезпечують більш продуктивну роботу, а також безпеку руху поїздів і проведення маневрів.

Приміщення постів централізації і стрілочних постів забезпечуються необхідними сигнальними приладами, інвентарем, інструкціями та матеріалами за нормами, що встановлюються начальником дороги, в тому числі сигнальними ліхтарями, прапорами, приладами для подачі звукових сигналів (духові ріжки, ручні свистки), мітлами і шкребками для очищення стрілочних перекладів, молотками і ключами для забивання милиць і закріплення ослабших болтів, гальмівними башмаками і ін.

12. Класифікація та призначення сортувальних пристроїв на станції

Залежно від наявності і типу сортувальних пристроїв станції діляться на горні і безгорочние:

? горні:

- Сортувальні гірки підвищеної, великої, середньої і малої потужності, де для скочування вагонів використовується в основному сила тяжіння;

? безгорочние:

- Витяжні колії зі стрілочними горловинами на ухилі, де використовується сила тяги локомотива і сила тяжіння вагонів;

- Витяжні колії, а також стрілочні горловини на горизонтальній площадці, на яких використовується тільки сила тяги локомотива.

Сучасні сортувальні гірки обладнуються:

- Вагонними сповільнювачами (типу КВ, КНП, ВЗПГ, паркові РНЗ);

- Пристроями горочной автоматичної централізації стрілок (ГАЦ);

- Пристроями автоматичного регулювання швидкості скочування відчепів (АРС);

- Автоматичного завдання швидкості розпуску (АЗСР);

- Горочной автоматичної локомотивної сигналізації (ГАЛС);

- Автоматичного регулювання швидкості гіркового локомотива (ТГЛ);

- Пристроями сполучення засобів горочной автоматики з автоматизованою системою управління сортувальної станцією (АСУ СС).

Від потужності сортувальної гірки залежить кількість сортувальних, насувних, спускних і обхідних шляхів, число гальмівних позицій, розрахункова швидкість розпуску, необхідне технічне оснащення.

Найбільш ефективним і продуктивним сортувальних пристроєм при масової переробці вагонів є сортувальна гірка.

Основними елементами сортувальної гірки (рис. 15.3) є:

- Насувна частина;

- Перевальна частина (горб гірки);

- Спускна частина.

насувна частина призначена для подачі вагонів до вершини гори і підготовці їх до розпуску. На насувної частини розміщуються шляху насування, що з'єднують горб гірки з парком прийому, а при паралельному розташуванні парків прийому та сортування - з горочной витяжкою. Насувна частина повинна забезпечити можливість зрушення складу при зупинці на гірці, а також стиснення автосцепок для можливості розчеплення.

Перевальна частина або горб гірки - елемент гірки, на якому відбувається поєднання насувної і спускний частин. Кордонами перевальних частини є вершини кутів повороту вертикальних сполучають кривих.

Мал. 15.3. Схема плану і профілю сортувальної гірки

Відрив отцепов від складу і їх швидке просування з безпечними інтервалами на шляху призначення забезпечується на спускний частини гірки, яка розташовується між вершиною і розрахунковою точкою. Розрахункова точка (РТ) знаходиться на расстояніі50 м від вихідного кінця паркової гальмівної позиції. На спускний частини розташовуються гальмівні позиції для регулювання швидкості відчепів.

Для механізації процесу регулювання швидкості руху вагонів, на сортувальних гірках використовуються балочні вагонні сповільнювачі вагового та нажимного принципів дії. В даний час для спускний частини гірок застосовують клещевіднимі-вагові триланкову сповільнювачі КВ-3, клещевіднимі-натискні підйомні пятізвенная сповільнювачі КНП-5 і пневмогидравлические вагонні сповільнювачі системи ВНИИЖТа, що випускаються в п'яти-і триланкову виконанні ВЗПГ-5, ВЗПГ-3. На паркових гальмівних позиціях зазвичай застосовуються для важеля натискні сповільнювачі РНЗ-2.

13.Завдання, функції та види послуг індустріально-логістичного центру

Транспортна функція:перевезення одиниць вантажу більш ніж одним видом транспорту всередині мультимодальних транспортних ланцюжків і всередині руху за розподілом (вантажообігу) регіонів, пов'язаних з великими містами.

Функція hub-терміналу: переробка всіх видів вантажу і товарів,

Функція складу: організація збору замовлень за спеціальними технологічних процесів і пропозиція логістичних процесів і послуг, наприклад, по комиссионирование і збирання, зберігання та пакування,

Виробнича функція:створення умов для розміщення виробничих підприємств;

Сервісна функція: послуги як загального характеру (наприклад, митні, банківські, охоронні), так і різноманітні послуги (ресторани, магазини, АЗС, автосервіс, стоянка і т.д.).

Залежно від вимог замовника індустріально-логістичні центри можуть пропонувати ряд додаткових послуг.

наприклад:

- Мийка для вантажівок;

- IT-підтримка;

- Парковка, стоянка, гараж і т.д.

Очікувані ефекти від експлуатації транспортно-логістичного центру з індустріальним парком:

- Економічні ефекти: скорочення часу, витрат, площ; концентрація на посиленні і підвищенні конкуренції;

- Макроекономічні ефекти: економічне зростання і скорочення безробіття;

- Регіональні ефекти: транспортний вузол, ефективне використання землі, підвищення привабливості площі і для розміщення галузей з високими темпами зростання;

- Транспортні ефекти: раціональне використання вантажного автомобільного транспорту, підвищення ступеня задоволення споживачів в контейнерних перевезеннях.

На додаток до перерахованих ефектів можливо отримання наступних конкурентних переваг:

- Синергетичний ефект від концентрації операцій з переробки та складування вантажів в одній зоні;

- Кооперація всіх компаній, розташованих в індустріально-логістичному парку при закупівлі послуг, які не є основним видом бізнесу цих компаній;

- Кооперація при консолідації закупівель логістичних та будівельних послуг;

- Спільна концепція за змістом і розміщення відходів;

- Єдина IT-платформа для всіх компаній;

- Спільне навчання та подальша підготовка співробітників;

- Заходи колективної безпеки;

- Єдині тарифи на телекомунікацію.

В області складської логістики:

- Створення широкого спектра складських послуг;

- Побудова системи менеджменту якості складських послуг;

- Впровадження сучасних логістичних технологій та скорочення витрат на складські операції;

- Розвиток технологічної бази Індустріально - Логістичного Парку;

- Розвиток сучасних технологій з перезарядки різних видів транспорту.

В області IT і телекомунікацій:

- Створення централізованої IT-системи для транспортних і складських операцій Індустріально-Логістичного Парку;

- Створення централізованої IT-системи для інженерної інфраструктури;

- Створення централізованої бази даних про компаніях, котрі взаємодіють із Індустріально-логістичним Парком;

- Створення бази даних адміністративної, економічної, дослідницької, технічної та іншої інформації в області логістики;

- Розвиток телекомунікаційної системи із застосуванням сучасних радіо-технологій і ISDH.

В області будівництва:

- Створення комплексу об'єктів логістичної інфраструктури, що забезпечує широкий спектр послуг зі зберігання і складської обробки всіх видів споживчих товарів і продуктів, а також небезпечних, горючих та хімічних речовин;

- Створення комплексу адміністративної, соціальної і бізнес інфраструктури;

- Створення комплексу складських об'єктів для зберігання та складської обробки товарів, які перебувають під митним контролем;

- Будівництво об'єктів по обслуговуванню автотранспорту, а також з / д депо для контейнерів.

В області послуг по нерухомості:

- Будівництво єдиного комплексу очисних споруд;

- Впровадження сучасних технологій зі створення інженерної системи Індустріально-Логістичного Парку;

- Технічне обслуговування системи, що підтримує електрообладнання Індустріально-Логістичного Парку в робочому режимі, щоденне проведення профілактичних робіт;

- Забезпечення потужностей для ремонту доріг із застосуванням сучасних технологій;

- Створення ремонтного депо для системи комунальних споруд Індустріально-Логістичного Парку.

В області транспортної логістики:

- Розвиток комплексу транспортно-експедиторських послуг в межах Індустріально-Логістичного Парку;

- Організація транспортного сполучення між Вязьмою і іншими населеними пунктами центру Росії.

В області екології і навколишнього середовища:

- Розвиток і реалізація дій по захисту навколишнього середовища;

- Створення системи моніторингу навколишнього середовища.

В області підбору і розвитку персоналу:

- Створення системи кваліфікованого підбору персоналу з використанням сучасних технологій;

- Створення системи професійної підготовки;

- Створення системи підготовки та перепідготовки персоналу.

У галузі охорони здоров'я, охорони праці та виробничої безпеки:

- Створення комплексу послуг в області медичного обслуговування співробітників Індустріально - Логістичного Парку;

- Розвиток і реалізація заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві.

14. Види залізничних колій на станції і їх класифікація

Залізничні колії діляться на:

1. основні

2. станційні

3. спеціального призначення.

головними називають колії перегону і їх продовження в межах пункту.

До станційних коліях відносяться приймально-відправні, сортувальні, витяжні, вантажно-розвантажувальні шляхи, вагонного і локомотивного господарств, ходові для локомотивів, інші шляхи.

К спеціальним відносяться під'їзні шляхи та гілки до підприємства, складів і кар'єрів; тупики, що влаштовуються для забезпечення безпеки руху.
 Розміщення на станціях різних пристроїв по відношенню до шляхів, а також відстань між осями шляхів визначається габаритами наближення споруд та рухомого складу.

Шляхи з'єднуються між собою стрілочними переводами, які дозволяють рухомого складу переходити з однієї колії на іншу. Для переходу рухомого складу з одного паралельного колії на іншу влаштовуються з'їзди, що складаються з двох звичайних стрілочних переводів та з'єднувального шляху. Шлях, на якому укладені стрілочні переводи, провідні на послідовно ответвляющіесяпараллельние шляху, називається стрілочної вулицею. Стрілочні вулиці дозволяють направити рухомий склад на будь-який шлях парку і виводити назад.

станційні коліїбувають наскрізні і тупикові різної довжини. Розрізняють повну і корисну довжину шляхів. Повною довжиною наскрізного шляху вважається відстань між гостряками провідних нанего стрілочних переводів, а тупикового - відстань від вістряка стрілки до упору.

Корисна довжина - Це частина повної довжини, в межах якої встановлюється рухомий склад, не порушуючи безпеки руху по сусідніх коліях. Вона обмежується граничними стовпчиками, вихідними або маневровими сигналами, стрілочними переводами та опорами. Граничні стовпчики встановлюються в тому місці, де відстань між осями колій, що сходяться одно 4,1м.
Корисна довжина приймально - Відправних шляхів для вантажного руху повинна встановлюватися відповідно до довжини поїздів, запланованій для даної лінії на десятий рік експлуатації з урахуванням уніфікації довжини на пов'язаних напрямках,

· 1550;

· 1250;

· 1050

· 850.

Станційні колії нумеруються: Головні шляхи римськими цифрами 2,4 (в парному напрямку) і 1,3 (в непарному). Решта шляху нумеруються з боку прибуття непарних поїздів до осі станцііарабскімі непарними цифрами, з боку прибуття парних-парними.

15. Основні пристрої станції і їх призначення. Основні лінійні підрозділи ж.д.транспорта

На станціях розміщується великий комплекс технічних пристроїв, починаючи від найпростіших споруд із землі і закінчуючи найтоншими механізмами і апаратами, заснованими на останніх досягненнях науки в галузі автоматики, телемеханіки, зв'язку, комплексної механізації, обчислювальної та мікропроцесорної техніки.
 Основу станцій становить їх колійний розвиток: земляне полотно, штучні споруди, верхня будова колії, що включає баласт, шпали, рейки, стрілочні переводи та ін., Тому вивчення станційного господарства немислимо без знання пристроїв залізничної колії.
 На станційної майданчику, крім земляного полотна та інших колійних пристроїв, розміщуються:

· Наземні споруди (службово-технічні будівлі, локомотивні і вагонні депо, пристрої водо- і енергопостачання та ін.);

· Підземні споруди (труби водопостачання і каналізації, кабельні мережі, тунелі);

· Повітряні мережі (енергетичні, телефонні, телеграфні, контактна мережа електрифікованих доріг).

· Лінійні підрозділи залізниць - ланки виробничої структури управління основною діяльністю залізниць в системі АТ НК «КТЖ». Основні галузеві лінійні підрозділи - сортувальні, вантажні, пасажирські жележнодорожние станції, локомотивні і вагонні депо, дистанції залізниці (колії, сигналізації та зв'язку і ін), шляхові машинні станції-входять до складу відділення дороги і виконують конкретні виробничі завдання, що належать до сфери їх діяльності. До лінійним підрозділам відносяться і такі підприємства як вокзали, роз'їзди і т.д.

· Галузеві лінійні підрозділи беручи участь в загальному перевізному процесі, зобов'язані забезпечувати виконання завдання по відправленню і перевезень вантажів і пасажирів; несуть відповідальність за дотримання графіка руху поїздів, утримання у справному стані рухомого складу, колії, пристроїв СЦБ і зв'язку, технічних засобів, енергетичного хозяіства.

· А. Лінійні підрозділи перебувають у складі відділення перевезень!

· Б. Відділення перевезень знаходяться в складі АТ НК «КТЖ»

· В. Лінійні підрозділи мають власну територію, розміщені на ній будівлі адміністративного, господарського та виробничого призначення.

·

· 3. Дистанція водопостачання та санітарно-технічних пристроїв - Структурний підрозділ дирекції залізничних перевезень, що забезпечує потреби у воді, пов'язані з перевезеннями та питної витратами, відведення й очищення стічних вод від підприємств і відомств, житлового фонду.

· Дистанція цивільних спорудженні - структурний підрозділ дирекції залізничних перевезень, на який покладено здійснення заходів щодо збереження та попередження передчасного зносу перебувають на його балансі будівель і споруд, ремонт за договорами будівель і споруд, що належать іншим організаціям, надання послуг населенню, виробництво товарів народного споживання (шифр НГЧ).

· Дистанція лісозахисних насаджень - Виробничий підрозділ служби колії залізниці, яка здійснює посадку і вирощування захисних смуг, огороджувальних ж.-д. колії і станції від заметів піском і снігом (шифр ПЧЛ). Діяльність Д.л.н. направляють входять до відділення доріг відділи шляху. Для ведення робіт Д.л.н. має с.-г. машинами, необхідним інвентарем. У веденні Д.л.н. знаходяться розплідники, де вирощуються саджанці і квіти.

· Дистанція вантажно-розвантажувальних робіт - Лінійне підрозділ залізниць, яке виконує операції навантаження вантажів у вагони і на автотранспорт, а також вивантаження з них на місцях загального користування або за договором з відправником вантажу (вантажоодержувачем) на місцях не загального користування (шифр МЧ). Завдання МЧ - впровадження прогресивних технічних засобів і ефективних схем комплексної механізації і автоматизації при навантаженні-вивантаженні вантажів; забезпечення схоронності вантажів і вагонів; скорочення простою транспортних засобів. У МЧ організовуються комплексні вантажно-розвантажувальні бригади, що працюють на один наряд, створюються пересувні механізовані бригади і колони, які виїжджають для обслуговування станцій в межах дирекції залізничних перевезень.

· дистанція колії - Лінійне поділ в службі шляху залізниці, яка здійснює господарську діяльність з обслуговування, поточного утримання та ремонту залізничних шляху на всьому протязі дороги, а також всіх, хто знаходиться в межах штучних споруд, вказівних знаків і ін. колійних пристроїв СТМ (шифр ПЧ). Д.п. знаходиться в підпорядкуванні відділення шляху і в своїй діяльності взаємодіє з ін. дистанціями} особливо з дистанцією лісозахисних насаджень. У розпорядженні працівників Д.п. знаходяться необхідний інвентар, механізований інструмент, для виконання робіт використовуються шляхові машини

· Дистанція сигналізації та зв'язку- лінійне підприємство, яке здійснює господарську діяльність з о6служіванію коштів ж.-д. автоматики і зв'язку в межах певної ділянки (шифр ШЧ). До завдань дистанції входить обслуговування повітряних і кабелів ліній сигналізації та зв'язку, обладнання автоблокування та диспетчерської централізації. Для перевірки і ремонту знімною апаратури на дистанціях її дані контрольно-випробувальні пункти, оснащені випробувальними стендами. Розвиток ремонтної бази дозволяє впроваджувати форми, засновані на комплексному методі проведення профілактичних і ремонтних робіт. Бригади комплексного обслуговування, в розпорядженні яких знаходяться транспортні засоби, вимірювальні прилади, проводять перевірку і поточний ремонт пристроїв СЦБ і зв'язку за планом технологічного процесу. Цей метод вперше застосований на Казахстанській ж. д., в подальшому розвивався на Південно-Уральської залізниці, де був введений централізований метод заміни приладів на ділянці автоблокування з гарантійним терміном. Комплексне обслуговування пристроїв СЦБ та зв'язку, централізований метод заміни знімною апаратури став основою для впровадження індустріальної технології утримання засобів автоматики, телемеханіки та зв'язку.

· дистанція електропостачання- Адміністративно-господарський підрозділ залізниці, яка здійснює через свої мережі і підстанції електропостачання всіх залізничних споживачів електроенергії (шифр ЕЧ). Технічне керівництво роботою д.е.н. здійснюється службою електропостачання. У складі д.е.н. є райони контактної мережі, тягові підстанції, райони електропостачання, ремонтно-ревізійний ділянку, енергодиспетчерський група, лабораторії, майстерні, бази по обслуговуванню і ремонту автомобільної та моторельсовой техніки і ін.

· Локомотивні депо -призначені для виконання технічних і профілактичних оглядів, періодичного і под'ёмочного ремонтів локомотивів, які надходять в будівлю депо по деповським шляхах. Локомотивні депо, як правило, розташовані в одноповерхових будівлях, в яких обладнана стійлового частина. Будинки локомотивних депо компонують з відділення цехів і приміщень (блоків), самостійних в будівельному відношенні, але об'єднують родинні технологічні процеси. Майстерні і службово-побутові приміщення зазвичай розташовують в прибудовах. Будинки перших локомотивних депо будувалися віяловими - з віяловим введенням шляхів. Поширені також прямокутні і ступінчасті в плані будівлі. Ступінчаста форма створює умови для гарного природного освітлення цехів і подальшого розширення депо, прибудови нових цехів, але великий периметр зовнішніх стін збільшує вартість будівництва витрати на експлуатацію таких будинків. Найбільш економічно будівництво депо з прямокутним плануванням. У стійловий цехах локомотивних депо влаштовують оглядові канави, балкони для ремонту струмоприймачів (в електровозних депо) і димовитяжних пристрої (в тепловозних депо).

16. - Схеми роз'їздів, технологія роботи. Основні причини перебудови роз'їздів в обгінні пункти

за схемою розташування приймально-відправних колій на три типи:

· з поздовжнім (Схеми 1а), 1б)) Розташуванням приймально-відправних колій;

 Схема 1, а)
 Схема 1, б)

· з напівпоздовжнього (Схема 2) розташуванням приймально-відправних колій;

 схема 2

· з поперечним (Схема 3) розташуванням приймально-відправних колій 2 и 3.


 схема 3

На роз'їздах, крім приймально-відправних колій, може бути укладений додатковий тупиковий шлях, який використовується для різних потреб:

1. Стоянки службових вагонів

2. Вагонів-клубів

3. Навантаження навалювальних вантажів і ін.

Перебудову роз'їздів, обгінних пунктів. Проміжні станції, роз'їзди і обгінні пункти переустраівают в зв'язку: Виробнича потужність АТП. |  З введенням електричної тяги;

 Класифікація залізничних станцій і вузлів. |  Класифікація автотранспортних підприємств |  Функції міжнародного центру |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати