На головну

Завершення дії митної процедури тимчасового вивезення

Дія ТП тимчасового вивезення завершується до закінчення терміну тимчасового вивезення приміщенням тимчасово вивезених товарів під ТП реімпорту, термін якої становить 3 роки або під іншу ТП (експорту, переробки за межами ТТ або тимчасового вивезення без фактичного їх пред'явлення ТО) однією або декількома партіями.

При зворотному ввезенні (реімпорті) раніше тимчасово вивезених товарів ТО перевіряє наявність ідентифікаційних ознак. При збігу зазначених ознак і відсутності прямих доказів підміни товарів ТО не має права відмовити в розміщенні товарів у митний процедуру реімпорту.

Обов'язок по сплаті вивізних ТП щодо товарів, які розміщені під ТП тимчасового вивезення, виникає у декларанта з моменту реєстрації ТО митної декларації.

Припиняється у декларанта:

1) при завершенні митної процедури тимчасового вивезення

2) при заяві ін. Процедури.

Повернення і відшкодування внутрішніх податків не проводиться.

Зміст і умови переміщення товарів під митну процедуру реімпорту. Зміст і умови переміщення товарів під митну процедуру реекспорту.

реімпорт - Митна процедура, при якій товари, раніше вивезені з ТТ ТЗ, ввозяться назад на ТТ ТЗ у встановлені терміни, без сплати ввізних ТП, податків і без застосування заходів НТР.

Товари, поміщені під ТП реімпорту, набувають статусу товарів ТЗ, за викл. товарів, які є продуктами переробки товарів, вивезених з ТТ ТЗ, поміщених під процедуру переробки за межами ТТ (метою якої був гарантійний ремонт); якщо ці товари поміщаються під процедуру реімпорту протягом строку переробки. (Товар як був іноз., Так і залишається)

Умови поміщення товарів у митний процедуру реімпорту:

1) Під митний процедуру реімпорту можуть поміщатися раніше вивезені товари:

· Поміщені під ТП експорту або переробки на ТТ (протягом 3 років з дня, наступного за днем ??їх перемещ-я через ТГ при вивезенні);

· Поміщені під ТП переробки за межами ТТ, якщо ці товари ввозяться протягом строку переробки і знаходяться в тому ж стані, в якому вони були вивезені ТТ ТЗ (крім природ. Убутку, зносу).

2) ТО ргану представлені слід. док-ти:

· Док-ти, які свідчать про обставини вивезення товарів з ТТ ТЗ;

· Документ, який містить відомості про операції по ремонту, вироблених з товарами за межами ТТ ТЗ;

· Про раніше вивезених товари під процедуру тимчасового вивезення, якщо ці товари ввозяться протягом терміну тимчасового вивезення та перебувають у постійному стані (не більше 3 років).

Декларантом митної процедури реімпорту може виступати особа, що було декларантом тієї ТПи, відповідно до кіт. товари були вивезені з ТТ ТС.

Перелік товарів, для кіт. термін реімпорту (перебування за ТТ) може бути продовжений:

· Товари, які використовуються для будівництва;

· Товари для промисло. виробництва;

· Товари, призначені для видобутку корисних копалин;

· Товари дипломатичних, консульських служб.

Для продовження терміну декларант звертається в ТО з мотивованим запитом до ФМС за 30 днів до дня декларування товарів.

До запиту додаються такі док-ти:

· Декларація на вивіз і ін. Док-ти, що підтверджують обставини вивезення;

· Док-ти, подтвержд. факт перетину ТГ ТЗ;

· Док-ти, що підтверджують операції з товарами, якщо проводилися.

На розгляд запиту - 30 днів. Через 10 днів з дня отримання запиту - оповіщення про брак документів. Після надання док-тов - 15 днів.

Там. платежі при реімпорті:

1. Суми ввізних ТП і податків, якщо вони не стягувалися або були повернуті в зв'язку з вивезенням;

2. суми внутрішніх податків, субсидій і т. Д., Не сплачених у якості виплат у зв'язку з вивезенням товарів.

Обов'язок по сплаті виникає з моменту реєстрації ТД і припиняється в 2-ох випадках:

· Сплата всіх сум;

· Відмова в процедурі реімпорту.

Платежі підлягають сплаті до випуску товарів відповідно до процедури реімпорту.

Сплата проводиться за ставками, Кіт. діяли на дату вивезення товарів, Напр-р, 2,5 роки тому.

реекспорт -митна процедура, при якій товари, раніше ввезені на ТТ ТЗ, які продукти переробки товарів, поміщених під ТП переробки на ТТ, вивозяться з цієї тер-і без сплати і (або) з поверненням сплачених сум ввізних ТП, податків і без застосування заходів НТР .

Умови поміщення товарів у митний процедуру реекспорту:

Під митний процедуру реекспорту можуть поміщатися:

1) іноз. товари, що знаходяться на ТТ ТЗ, в т. ч. ввезені з порушенням заходів НТР, і продукти переробки товарів, поміщених під ТП переробки ТТ;

2) товари, раніше поміщені під ТП ВВП, якщо ці товари повертаються протягом 1 року через невиконання умов зовнішньоекономічної угоди, в т. ч. за кількістю, якістю, описом або упаковці, при дотриманні наступних умов:

- Декларант подає до ТО док-ти, які містять відомості:

· Про обставини ввезення товарів на ТТ ТЗ (виходячи з документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної операції);

· Про невиконання умов зовнішньоекономічної угоди;

· Про приміщенні цих товарів під ТП ВВП;

· Про використання цих товарів після приміщення під ТП ВВП.

- Товари не використовувалися і не ремонтувалися на ТТ ТЗ, за винятком випадків, коли використання товарів було необхідно для виявлення дефектів або інших обставин, що призвели до повернення товарів;

- Товари можуть бути ідентифіковані митний. органом.

Що стосується товарів, зазначених у підпункті 2), поміщених у митний процедуру реекспорту і фактично вивезених з ТТ ТЗ, проводиться повернення (залік) сплачених сум ввізних ТП, податків.

Обов'язок по сплаті ввізних ТП, податків в отнош-й іноз. тов-в, які розміщені під ТП реекспорту, виникає у декларанта з моменту реєстрації ТО ТД.

Припиняється у декларанта:

1) при фактичному вивезенні іноз. товарів з ТТ ТЗ, підтвердженому митним органом місця вибуття; (Сплачені або стягнені ввізні мита, податки підлягають поверненню в порядку, встановленому в соотв-и з МК МС.)

2) при заяві іншої процедури.

При невивезення з ТТ ТС іноз. товарів, Поміщених під ТП реекспорту, за викл. випадків їх знищення внаслідок аварії або дії непереборної сили або природ. убутку, терміном сплати ввізних митних зборів, податків вважається день реєстрації ТО ТД, поданої для поміщення товарів у митний процедуру реекспорту. Ввізні ТП, податки, підлягають сплаті в розмірах, відповідних сум ввізних ТП, податків, які підлягали б сплаті при приміщенні іноз. товарів під ТП ВВП, без урахування пільг по сплаті там. мит, податків, обчислених на день реєстрації ТО ТД, поданої для поміщення товарів у ТП реекспорту.

Що стосується товарів переробки товарів, Поміщених під ТП переробки на ТТ, ввізні ТП, податки підлягають сплаті в розмірах, які підлягали б сплаті у відношенні іноз. товарів, поміщених під ТП переробки на ТТ і використаних для виготовлення продуктів переробки в соотв-и з нормами їх виходу.

Вивізне мито, податки щодо товарів, поміщених у митний процедуру реекспорту, сплаті не підлягають.

Зміст і умови переміщення товарів під митну процедуру безмитної торгівлі. Магазин безмитної торгівлі.

безмитна торгівля - Митна процедура, при якій товари реалізуються в роздріб в магазинах безмитної торгівлі фізичним особам, які виїжджають з ТТ ТЗ, або іноз. дипломатичним представництвам, прирівняним до них представництвам міжнар. організацій, консульським установам, а також дипломатичним агентам, консульських посадових осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними, без сплати ТП, податків і без застосування заходів НТР.

Умови поміщення товарів у ТП безмитної торгівлі:

1. Під ТП БТ можуть поміщатися будь-які товари, за викл. товарів, заборонених до ввезення, вивезення або обороту на територі-ях гос-в-членів МС.

КТС (тепер - Євразійська комісія) може бути встановлений перелік інших товарів, що не підлягають приміщенню під ТП БТ.

2. Декларант товарів, які розміщені під ТП БТ, - тільки власник МБТ, в якому буде здійснюватися реалізація цих товарів. (Декларувати може як самостійно, так і за допомогою послуг митного представника.) Він зобов'язаний вести облік та подавати звітність щодо товарів, поміщених під дану ТП.

3. Товари, які використовуються для забезпечення функцион-ия МБТ, приміщенню під ТП БТ не підлягають:

· Обладнання, призначене для облаштування приміщень МБТ;

· Пробники (тестери) і інші товари.

4. Товари ТС поміщаються під ТП БТ шляхом подачі митної декларації.

Магазини безмитної торгівлі (duty free) - Відкриваються в пунктах пропуску через госуд. кордон РФ; магазини, розташовані в місцях перетину державної реєстрацiї. кордону (в тому числі в портах, аеропортах, вокзалах). Продаються в них товари не обкладаються ТП, податками, що веде до істотного зниження роздрібних цін. Типовий асортимент - спиртні напої, тютюнові вироби, парфумерія.

власником МБТ може бути тільки російське ЮЛ ТС. Він несе відповідальність за сплату ТП, податків відносно товарів, поміщених під ТП, в разі втрати іноз. товарів або їх викон-я в інших цілях, ніж продаж в магазині. Він не несе відповідальність за сплату ТП, податків тільки в разі, якщо товари знищені або безповоротно втрачені внаслідок аварії, дії непереборної сили або природних втрат за нормальних умов зберігання і реалізації.

Приміщення МБТ є зонами митного контролю (ЗТК) і складаються з:

· Торгових залів;

· Підсобних приміщень;

· Складів.

Приміщення повинні бути обладнані таким чином, щоб забезпечити:

· Продаж товарів виключно в торгових залах МБТ, збереження товарів і можливість проведення щодо них ТКонтроля;

· Виключити доступ до знаходяться в цих приміщеннях товарам сторонніх осіб,

Вимоги до облаштування, обладнання та місцем розташування МБТ:

1) тер-я МБТ не повинна вкл. об'єкти, не пов'язані з його функционир третьому і обеспеч-му його роботи;

2) складом МБТ може бути лише приміщення. Використати-е як склад МБТ відкритих майданчиків не допускається. На складі МБТ не можуть розташовуватися коридори для проходу осіб, тамбури, вестибюлі, адміністративно-побутових та технічних приміщень, а також місця для зберігання пакувальних та обв'язувальних матеріалів, технологічного обладнання, інвентарю, тари, збиральних машин, відходів упаковки. На складі МБТ повинно бути вагове обладнання з різними межами зважування, що забезпечує можливість зважування товарів, передбачуваних до реалізації в МБТ;

3) приміщення МБТ повинні розташовуватися таким чином, щоб виключити можливість надходження або вилучення товарів крім ТК;

4) торгові зали МБТ повинні бути розташовані таким чином, щоб була виключена можливість залишення товарів, придбаних в МБТ, на ТТ ТЗ, в тому числі шляхом передачі їх ФЛ, що залишаються на цій тер-і;

5) торгові зали МБТ повинні знаходитися за межами місця, визначеного для проведення ТК товарів, що вивозяться ФО при дотриманні цих осіб через ТГ ТЗ;

6) торгові зали МБТ повинні розташовуватися таким чином, щоб була виключена можливість доступу в ці зали ФО, що в'їжджають на ТТ ТЗ;

7) склад МБТ може розташовуватися поза місцями переміщення товарів через ТГ ТЗ, але в межах регіону деят-ти ТО, в якому функціонує МБТ.

4. Використання торгових залів, підсобних приміщень та складу МБТ для зберігання і реалізації товарів, що не заявлених до митною процедурою безмитної торгівлі, не допускається.

Завершення митної процедури безмитної торгівлі

1. Дія ТП БТ завершується реалізацією товарів, поміщених під цю ТП, в роздріб в МБТ або приміщенням цих товарів під інші митний. процедури.

2. У разі припинення деят-ти МБТ товари, поміщені під ТП БТ, підлягають приміщенню під іншу ТП протягом 1 місяця. (При невиконанні цієї умови товари затримуються ТО.) Продаж таких товарів, а також приміщення інших товарів в магазин безмитної торгівлі, не допускаються. Закриття магазину безмитної торгівлі не звільняє власника магазину від дотримання вимог і виконання обов'язків, встановлених ТК ТЗ.

16. Зміст і умови переміщення товарів під митну процедуру знищення. Порядок видачі та форми висновку про можливість знищення, спосіб і місце знищення товарів для приміщення таких товарів під митну процедуру знищення.

приклад: Найчастіше імпортер вибирає процедуру знищення, коли його товар після переміщення через ТГ втратив свою якість або опинився з вичерпаним терміном. Так він заощадить кошти на зворотну транспортування і сплату там. мит, податків. Митна процедура знищення застосовується також у виставковому справі: вартість зворотної транспортування може виявитися вище вартості самих стендів, рекламного устаткування і навіть деяких експонатів, що і спонукає знищувати їх під митним контролем або передавати у власність держави. Просто "залишити", "забути" ці предмети учасник виставки або ярмарки не може, так як ввозив їх на ТТер-ю під зобов'язання зворотного вивезення, а, отже, якщо не відбудеться переміщення вантажу за межі ТТер-і, його власник (декларант) повинен буде сплатити належні митні збори, податки і збори.

знищення - Митна процедура, при якій іноземні товари знищуються під ТК без сплати ввізних ТП, податків і без застосування заходів НТР. Процедура може застосовуватися також щодо товарів, які виявилися знищені, безповоротно втрачені внаслідок аварії або дії непереборної сили.

знищення товарів - Знешкодження, повне знищення або інше приведення товарів у стан, при якому вони частково або повністю втрачають свої споживчі та (або) інші властивості і не можуть бути відновлені в первинному стані економічно вигідним способом.

До операцій зі знищення товарів відносяться:

· Хімічне, механічне або інший вплив;

· Демонтаж, розбирання (за умови виключення подальшого відновлення: з обов'язковим наступним пошкодженням всіх утворилися частин).

Способами знищення не є:

· Використання товарів, спочатку призначених для споживання тваринами, людиною (просто з'їсти, випити їх, віддати на корм тваринам - не можна!);

· Запуск в космічний простір;

· Виготовлення продуктів переробки, вкл. монтаж, збірку і т. д .;

· Власне переробка і обробка товарів;

· Ремонт товарів, включаючи їх відновлення і привид в порядок;

· Викон-е товарів в якості сприяють виробництву продуктів переробки.

Умови поміщення товарів у ТП знищення:

1. Приміщення товарів під ТП знищення - на підставі висновку соответств. уполномоч. держ. органу, що видається в соотв-и з закон-вом гос-в - членів ТО, про можливість знищення, в якому зазначаються спосіб і місце знищення.

Висновок не потрібно у випадках, коли товари безповоротно втрачені внаслідок аварії або дії непереборної сили. Для приміщення таких товарів під митну процедуру знищення повинні бути представлені док-ти, що підтверджують факт безповоротної втрати товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили.

2. Під митний процедуру знищення не можуть поміщатися наступні категорії товарів:

· Культурні, археологічні, історичні цінності;

· Тварини і рослини, що відносяться до видів, що охороняються в соотв-и з закон-вом їх частин і дериватів (кров, жовч, різні залози, а також сувеніри та предмети побутового призначення, виготовлені з частин тварин, медикаменти і парфумерія тваринного і рослинного походження , продукти м'яса диких тварин.), за винятком заражених особливо карантинними хворобами;

· Товари, прийняті ТО в якості предмета застави, до припинення відносин застави;

· Вилучені товари або товари, на які накладено арешт (речові докази);

інші товари, перелік яких визначається рішенням КТС.

3. Знищення товарів не допускається, якщо таке знищення:

1) може завдати шкоди навколишньому середовищу або становить небезпеку для життя і здоров'я людей;

2) проводиться шляхом споживання товарів відповідно до їх звичайним призначенням;

3) може спричинити витрати для державної реєстрацiї. органів держав - членів МС.

4. Знищення товарів виробляється за рахунок декларанта митної процедури знищення (хто заявляє, той і платить).

5. Знищення товарів виробляється в терміни, встановлені ТО виходячи з часу, необхідного для фактичного знищення цих товарів, способу і місця їх знищення.

Термін знищення товарів встановлюється митним органом на підставі заяви декларанта виходячи з часу, необхідного для проведення операцій зі знищення даного виду товарів заявленим способом, і часу, необхідного для транспортування товарів з їх місця знаходження в місце знищення.

Порядок видачі висновку про можливість знищення, спосіб і місце знищення товарів для приміщення таких товарів під митну процедуру знищення затверджений Наказом Мінприроди Росіївід 09.09.2011 N 732 (в ред. Наказу Мінприроди Росії від 19.03.2012 N 68)

Як згадувалося вище, для поміщення товарів у ТП знищення необхідно висновок про можливість знищення, спосіб і місце знищення товарів.

Оформлення та видача Висновку здійснюється територі-ми органами Росприроднагляду.

1) ЮЛ, ІП або ФЛ направляє письмову заяву про видачу Висновку, в якому указ-ся:

· Повне та скорочене найменування, у т. Ч. Фірмове наим-ня, організ.-правова форма, місце знаходження - для ЮЛ; Ф. і. о., адреса місця проживання - для ФО;

· Підстави для застосування процедури знищення товарів;

· Передбачуваний спосіб і час, необхідні для транспортування товарів, що підлягають знищенню, з їх місця знаходження в місце знищення (захоронення, знешкодження);

· Передбачуваний спосіб і місце знищення товарів.

До заяви додаються завірені в установл. порядку копії слід. документів:

· Св-во про гос. реєстрації - для ЮЛ, св-во про внесення в ЕГРІП записи про ІП - для ІП, паспорт - для ФО;

· Підставу для ввезення на ТТ товару, що підлягає приміщенню під ТП знищення (договір, контракт, інвойс).

2) Реєстрація Заяви - не пізніше 1 робочого дня з моменту його надходження.

3) Затвердження Завдання - Проводиться керівником територі-ного органу Росприроднагляду або особою, яка його заміщає, не пізніше 3 робочих днів з дня реєстрації заяви.

4) Розгляд Заяви - Проводиться комісією експертів (в складі 3-х і більше, при ум-й їх непарної кількості) на підставі Завдання в термін не більше 20 днів.

5) Оформлення Комісією результатів розгляду Заяви у вигляді експертного висновку про можливість знищення, спосіб і місце знищення товарів, що підлягають знищенню, або неможливості такого знищення - в термін не більше 2 раб. днів з моменту завершення розгляду заяви.

6) На підставі експертного висновку про можливість знищення, спосіб і місце знищення товарів, що підлягають знищенню, або неможливості такого знищення територі-ний орган Росприроднагляду протягом 3 робочих днів готує Висновок (в 2-х примірниках), яке підписується руков-лем територі-ого органу Росприроднагляду або особою, яка його заміщає, і затверджується наказом тер-ого органу Росприроднагляду.

Один примірник видається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням Заявнику не пізніше 3 робочих днів з моменту видання наказу про затвердження Висновку.

Другий примірник зберігається в територі-ном органі Росприроднагляду протягом 5 років.

Росприроднагляд надає в ФТС Росії перелік територі-них органів Росприроднагляду, Уполу-них видавати Висновки, які, в свою чергу, направляють зразки підписів осіб, які мають право підпису Висновки і наказу про його затвердження і про відбитках печаток з їх адресами і телефонами, в РТУ і митниці, безпосередньо підлеглі ФМС Росії.

Форми висновку про можливість знищення, спосіб і місце знищення товарів для приміщення таких товарів під митну процедуру знищення (Затверджено Наказом Мінприроди Росії від 9 вересня 2011 N 732)

ФОРМА

Примірник N ___________

затверджено

наказом територіального органу

Росприроднагляду

_____________________________________

(Найменування територіального органу

Росприроднагляду)

від ________________ N _______________

ВИСНОВОК

про можливість знищення, спосіб і місце знищення

товарів для приміщення таких товарів під митний

процедуру знищення

Відповідно до Положення про Федеральній службі з нагляду у сфері

природокористування, затвердженим Постановою Уряду Російської

Федерації від 30 липня 2004 N 400 *,

_______________________________________________________________ розглянуло

 (Найменування територіального органу Росприроднагляду)

матеріали ______________________________________ про можливість знищення,

 (Найменування заявника)

спосіб і місце знищення товарів для приміщення таких товарів під

митну процедуру знищення.

Знищення товару ____________________________________________________

 (Опис, кількість місць,

___________________________________________________________________________

 кількість товару, номер і дата документа, що містить відомості про товар)

___________________________________________________________________________

способом __________________________________________________________________

 (Зазначення способу передбачуваного знищення)

в ___________________________________________________ можливо / неможливо

 (Адреса місця передбачуваного знищення) (непотрібне закреслити)

Висновок видано на підставі експертного висновку від

"__" _________ 20__ р ____________________________________________________

за результатами розгляду Заяви та доданих до неї документів.

_________________________________ _______________ / ______________________

(Керівник територіального (підпис) Ф. і. О.

органу Росприроднагляду або особа, М. п.

його заміщає)

--------------------------------

 * Відомості Верховної Ради України, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596; N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707; N 22, ст. 2581; N 32, ст. 3790; N 46, ст. 5337; 2009 N 6, ст. 738; N 33, ст. 4081; N 49, ст. 5976; 2010 N 5, ст. 538; N 14, ст. 1656; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4247; N 38, ст. 4835; N 42, ст. 5390; N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935.

Знищення товарів виробляється під митним контролем.

Місце знищення товарів визначається декларантом відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

Після знищення товарів декларант зобов'язаний подати ТО підтверджують док-ти (Акти або звіти про знищення або утилізації, інші док-ти, що складаються при знищенні або утилізації):

Про фактичне знищення товарів складається Акт про знищення, кіт. підписується уповноваженим представником декларанта, іншими особами, які були присутні при физич знищення

У випадках, якщо ДЛТО здійснюють візуальне спостереження за процесом знищення (утилізації) товарів, на підтвердження знищення товарів складається Акт за формою і в порядку, які визначаються ФОІВ, уповноваженим в області ТД (ФТС).

Завершення ТП:

Сплата платежів пов'язана тільки з відходами.

відходи

 Придатні для використання Непридатні для використання

(Розглядаються як іноземні товари, (якщо вони також не можуть бути

ввезені на ТТ ТЗ в такому стані) відновлені економічно

Декларування + приміщення під соотв. ТП вигідним способом - товари ТС)

Виникнення обов'язку щодо сплати ТП,

податків щодо відходів, відповідальність

за яку несе декларант.

Додатково: Отримання дозволу ТО на поміщення товарів у ТП знищення:

Приміщення товарів під ТП знищення допускається з дозволу ТО.

Для отримання дозволу на поміщення товарів у митний процедуру знищення:

1. Особа (декларант) подає письмову заяву, в кіт. вказуються:

· Наим-е і код товарів по ЕТН ЗЕД ТЗ, що підлягають знищенню,

· Їх кількість,

· Вартість,

· місце знаходження,

· Передбачувані спосіб, місце і дата знищення,

· А також короткий виклад причин, за якими декларант виводить товари з обороту.

2. У випадках, якщо під ТП поміщаються товари, які виявилися знищеними, безповоротно втрачені або пошкоджені внаслідок аварії, дії непереборної сили або внаслідок проведення з комерційними або науковими зразками операцій (випробувань, досліджень, тестування. Перевірки, дослідів), декларант повідомляє в заяві:

· Місце і дату, коли відбулися зазначені події,

· А також повідомляє про відходи, що утворилися в результаті знищення (їх найменування, кількість, вартість (при можливості подальшого комерційного використання відходів), і про можливості комерційного використання таких відходів.

! В отнош-й товарів, що зберігаються на там. складі, дана ТП може бути заявлена ??власником там. складу!

До заяви додаються слід. док-ти і свед-я:

· висновок ФОІВ (Фед. Орган виконає. Влади), уповноваженого править-вом РФ, про можливості, місце, спосіб знищення товарів (За винятком випадку, якщо товари безповоротно втрачені внаслідок аварії або дії непереборної сили);

· Договір про знищення товарів;

· Док-ти, що містять відомості про передбачуваний спосіб знищення і періоді часу, Протягом якого будуть проведені операції по знищенню всіх товарів, що декларуються заявленими способами.

В якості висновку про можливість знищення, спосіб і місце знищення товарів можуть бути використані:

1) у разі, якщо товари знищені або пошкоджені під час проведення з ними випробувань, досліджень, тестування, перевірки, проведення дослідів та ін. - Акт про знищення, виданий організацією, яка проводила зазначені випробування, дослідження, тестування, перевірку, досліди та ін .;

2) ліцензія на проведення операцій зі знищення (утилізації) з відповідною категорією товарів, видана організації, з якої декларантом укладено договір на знищення (утилізацію) даних товарів.

ТО розглядає заяву декларанта в терміни, що не перевищують терміни випуску товарів.

ТО вправі відмовити в розміщенні товарів у митний процедуру знищення у випадках:

1) неподання в ТО документів, Що підтверджують факт безповоротної втрати товарів внаслідок аварії або дії непереборної сили;

2) Виявлення товарів, Які вказані як знищені або пошкоджені під час проведення з ними випробувань, досліджень, тестування, перевірки, проведення дослідів та ін. І щодо яких заявляється ТП знищення, без пошкоджень, Заявлених декларантом, або встановлення фактів реалізації товарів або їх передачі третім особам.

Зміст і умови переміщення товарів під митну процедуру відмови на користь держави.

Відмова на користь держави - Митна процедура, при якій іноземні товари безоплатно передаються у власність без сплати митних платежів та без застосування заходів НТР.

Товари, Поміщені під митний процедуру відмови на користь держави, набувають статусу товарів митного союзу.

Умови приміщення:

· Під дану митну процедур можуть поміщатися іноземні товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення та обігу на ТТ;

· Товар не входить до переліку не підлягають приміщенню під митний процедуру відмови на користь держави, який встановлюється рішенням КТС (Тепер - Євразійська економічна комісія, яка функціонує на основі Договорів від 18 листопада 2011 г. «Про Євразійської економічної комісії»);

· Відмова не повинен спричинити для державної реєстрацiї. органів будь-які витрати, які не можуть бути відшкодовані за рахунок коштів, виручених від реалізації товарів.

Приміщення товарів під митний процедуру допускається з дозволу ТО.

1) Для його отримання декларант подає письмову заяву, Де зазначаються найменування та код товарів по ЕТН ЗЕД, їх кількість, вартість, місце знаходження, а також коротко викладаються причини, за якими він відмовляється від товарів на користь держави.

2) Додаються док-ти, Що підтверджують ці відомості;

3) Заява реєструється і протягом 10 днів начальником митниці приймається рішення про можливість приміщення під процедуру;

4) Далі - проведення митного огляду в рамках СУР і оформлення акту митний. огляду;

5) Тільки після цього (див. Пункт 4) видається дозвіл на розміщення товару під дану митну процедуру, Підписану начальником митниці. На заяві декларанта начальник митниці проставляє резолюцію «Відмова на користь держави дозволяється» із зазначенням, де повинні бути розміщені товари.

Одночасно з приміщенням під митну процедуру складається акт прийому-передачі, Який підписують ДЛТО, особа, яка відмовляється на користь держави і хранитель товару. (Три примірники: перший - до першого аркушу (екземпляру) митної декларації, в соотв-и з якої товари поміщені під митну процедуру відмови на користь держави; другий примірник - до четвертого аркушу (екземпляру) митної декларації, відповідно до якої товари були поміщені під митну процедуру відмови на користь держави, і передається до відділу бухгалтерського обліку та контролю митниці; третій примірник - яке відмовилося особі.)

Відповідальність перед третіми особами за відмову від товарів на користь держави несе декларант. ТО не відшкодовують будь-яких майнових претензій осіб, що володіють повноваженнями у відношенні товарів, від яких декларант відмовився на користь держави.

З дня передачі митниці товарів за актом прийому-передачі товари вважаються зверненими в федеральну власність і набувають статусу ТС. З цього моменту дія процедури завершується.

Така процедура застосовується за бажанням декларанта щодо товарів, використання яких на ТТ ТЗ, а також вивезення з цієї території, недоцільні або комерційно невигідні.

Зміст і умови переміщення товарів під спеціальну митну процедуру. Перелік категорій товарів, що підпадають під дію спеціальних процедур.

!!! З цього питання: 1) Визначення є. 2) Перелік категорій товарів, що підпадають під дію спеціальних процедур, встановлений рішенням КТС № 329 від 20.05.2010 та раніше складався з 6 категорій товарів. У зв'язку з проведенням Олімпіади в Сочі-2014 (з метою організації та проведення XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014 року в місті Сочі) в нього були внесені зміни і додані ще 3 пункти. Далі вони все коротко перераховані. 3) Тепер що стосується умов приміщення: в уже згаданому рішенні КТС кожної категорії товарів відповідає своє умова приміщення. Тут наведено лише 2.

За кодексом: Спеціальна митна процедура - Митна процедура, яка визначає для митних цілей вимоги і умови користування і (або) розпорядження окремими категоріями товарів на ТТ ТЗ або за її межами).

За ФЗ-311: Спеціальна митна процедура - Процедура, при якій окремі категорії товарів по переліком, встановленим КТС, Ввозяться в РФ або вивозяться з РФ з повним звільненням від митних зборів, податків, а також без застосування заходів НТР.

(Вимоги та умови поміщення товарів у спеціальну митну процедуру, а також обмеження на користування і розпорядження товарами, поміщеними під цю процедуру, визначаються Урядом РФ, якщо інше не встановлено там. Законодавством ТС. При цьому не виробляються повернення сплачених сум митних зборів, податків, а також звільнення від сплати, повернення або відшкодування внутрішніх податків, за винятком випадку, якщо обрана спеціальна митна процедура змінена на митну процедуру експорту.)

Порядок митного декларування товарів, перелік відомостей, які підлягають вказівкою в декларації на товари при їх приміщенні під спеціальну митну процедуру, а також перелік документів, які повинні надаватись декларантом одночасно з декларацією на товари, встановлюються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі митної справи ( ФТС Росії).

Рішенням Комісії митного союзу встановлено перелік категорій товарів, щодо яких може бути встановлена ??спеціальна митна процедура і умови переміщення товарів під таку митну процедуру. У нього входять:

1. Товари, що вивозяться з ТТ ТС і призначені для забезпечення функціонування посольств, консульств та інших офіційних представництв держав - членів МС за межами ТТ ТС.

Умовою поміщення товарів у спеціальну митну процедуру є уявлення документів, що підтверджують зазначені відомості.

2. Озброєння, військова техніка, боєприпаси і інші матеріальні засоби, що переміщуються через ТТ ТС між військовими частинами (установами, формуваннями) держав - членів МС з метою підтримки їх бойової готовності, створення сприятливих умов для виконання ними поставлених завдань.

Умова поміщення товарів - подання до ТО військового пропуску або іншого його замінює офіційного документа, виданого відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

3. Товари, що переміщуються через ТГ ТС і призначені для попередження та ліквідації стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, в тому числі товари, призначені для безкоштовної роздачі державними органами, їх структурними підрозділами або організаціями особам, які постраждали в результаті НС, і товари, необхідні для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і т. д.

4. Товари, що переміщуються через кордон МС і призначені для проведення НДР в Арктиці й Антарктиці на некомерційній основі, а також для науково-дослідних експедицій.

5. Іноземні товари, поміщені під митний режим тимчасового ввезення (допуску), що вивозяться за межі митної території митного союзу з метою ремонту і (або) технічного обслуговування і ввозяться назад після такого ремонту і (або) тех. обслуговування.

6. Дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав і держав - членів МС, які переміщуються через ТГ.

7. Товари, що переміщуються через ТГ ТС і призначені для цілей допінг-контролю.

8. Іноземні товари (лікарські препарати (лікарські засоби), спеціальне спортивне харчування, біологічно активні добавки до їжі), що ввозяться на ТТ ТС і призначені для проведення лікувальних і відновних заходів кандидатам в національні та збірні команди з видів спорту, і членам таких команд в інтересах держав - членів Митного союзу на некомерційній основі, а також для забезпечення діяльності науково-дослідних груп в області спорту високих досягнень, задіяних міністерств держав - членів Митного союзу.

9. Іноземні товари, що переміщуються через митний кордон Митного союзу і призначені для організації та проведення XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014 року в місті, поміщаються під спеціальну митну процедуру на території РФ без сплати митних зборів, податків, без застосування заходів нетарифного регулювання.

Не допускається приміщення під спеціальну митну процедуру відповідно до цього пункту наступних товарів:

- Товарів, заборонених до ввезення на митну територію Митного союзу;

- Товарів, ввезення яких на митну територію Митного союзу обмежений відповідно до Єдиного переліком товарів, до яких застосовуються заборони або обмеження на ввезення або вивезення. Надання до митного органу звітності щодо таких товарів. |  рішення Колегії Євразійської економічної комісії

 Терміни випуску і їх продовження. |  Відмова у випуску та порядок оформлення відмови у випуску. |  Особливості митного декларування товарів, які розміщені під процедуру випуску для внутрішнього споживання. |  Особливості митного декларування товарів, які розміщені під процедуру експорту. |  Місце доставки та завершення процедури транзиту, підтвердження про прибуття транспортного засобу. |  відповідальність перевізника |  Митні склади та їх типи. |  Завершення процедури переробки товарів на митній території |  Видача дозволу на переробку товарів на митній території |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати