Головна

Спеціаліст

В якості спеціаліста для участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє знаннями, необхідними для надання сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні доказів, а також у застосуванні технічних засобів. Фахівця м залучати люб Ор \ ДЛ, у виробництві кіт знаходиться справа. Спеціаліст м сприяти у виявленні, закріпленні та вилученні доказів. Залучення фахівця в участі в провадженні у справі - право а не обов'язок судді, Ор \ ДЛ, за викл випадків медичного огляду на стан алк сп'яніння. Особи, щодо кіт ведеться виробництво, потерпілі, свідки, захисники, представники вправі заявляти клопотання про залучення і заслуховування фахівця.

Спеціаліст зобов'язаний:

1) з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення;

2) брати участь у проведенні дій, що потребують спеціальних знань, з метою виявлення, закріплення і вилучення доказів, давати пояснення з приводу скоєних ним дій;

3) засвідчити своїм підписом факт вчинення зазначених дій, їх зміст і результати.

Спеціаліст попереджається про адміністративну відповідальність за дачу завідомо неправдивих пояснень.

Фахівець має право:

1) знайомитися з матеріалами справи про адміністративне правопорушення, що відносяться до предмета дій, скоєних з його участю;

2) з дозволу судді, посадової особи, особи, головуючого в засіданні колегіального органу, в провадженні яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення, ставити питання, що відносяться до предмету відповідних дій, особі, щодо якої ведеться провадження у справі, потерпілому і свідкам;

3) робити заяви і зауваження з приводу скоєних ним дій. Заяви та зауваження підлягають занесенню до протоколу.

За відмову або за ухилення від виконання обов'язків, передбачених частиною 2 цієї статті, фахівець несе адміністративну відповідальність, передбачену цим Кодексом.

  понятий |  експерт

 Попередження, адм штраф, оплатне вилучення, конфіскація, позбавлення спец права як заходи А покарання. |  Адміністративний арешт, адм видворення, дискваліфікація, адм призупинення д-ти як заходи адм покарання. |  Правове становище, підвідомчість і види Ор, що розглядають справи про А правопорушення. |  види ПДАП |  Законні представники фізичної особи |  Законні представники юридичної особи |  Захисник і представник |  Докази у провадженні у справах про А правопорушення |  Свідок. |  перекладач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати