Головна

До теми 14

Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. - Харьков: Основа, 1991. - 360 с.

Вирішення судами питань, пов'язаних із кримінально-правовою оцінкою діянь особи, що віддала чи виконала злочинний наказ (за матеріалами узагальнення судової практики) // Вісн. Верховного Суду України. - 1999. - № 3. - С. 33-39.

Диденко В. П. Правомерность причинения вреда преступнику при задержании. - К.: КВШ МВД СССР, 1984. - 72 с.

Дячук С. І. Виконання наказу чи розпорядження у кримінальному праві (основні поняття, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства). - К.: Атіка, 2001. - 176 с.

Козак В. Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. - Изд-во Саратовского ун-та, 1981. - 154 с.

Лемешко О. Здійснення правомірного контролю як спеціальна обставина, що виключає кримінальну відповідальність за потурання злочину // Вісн. Академії правових наук України. - 2000. - № 3 (22). - С. 217-222.

Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. - 217 с.

Тишкевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны. - М.: Юрид. лит., 1969. - 189 с.

Уголовное право Украинской ССР на современном этапе: Часть Общая. - К.: Наук. думка, 1985. - С. 190 - 220.

Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338.

Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 1 // Постанови... - С. 43-45.До тем 11-12 | До теми 15

ТЕМА 13. Множинність злочинів | ТЕМА 14. Обставини, що виключають злочинність діяння | ТЕМА 19. Призначення покарання | ТЕМА 20. Звільнення від покарання та його відбування | ТЕМА 23. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх | До всіх тем | До теми 3 | До теми 5 | До теми 7 | До теми 9 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати