На головну

Основні методи психологічного консультування.

Психологія консультування- це вид діяльності психолога, суть якого полягає у наданні допомоги людям в розв'язанні проблеми специфічного характеру.

Методи(из конспекта):

1) Бесіда;

2) Інтерв'ю (все чітко задається консультантом);

3) Анкетування (як правило на першому консультуванні для збору загальної інформації);

4) Тестування;

5) Проективні методи (+ аналіз продуктів діяльності);

6) Ігрові методи (смотр. вопрос №42, вконце);

7) Спостереження.

Теперь про основные конкретно:

1) Бесіда - це метод збору первинних даних на основі вербальної комунікації.

- Рефлексивне слухання - стиль ведення бесіди, в якому передбачається активне мовленнєвий взаємодія психолога і респондента.

Етапи бесіди (1 година):

1) знайомство з клієнтом і початок бесіди (5-10 хв.);

2) розпитування клієнта, формулювання і перевірка консультативних гіпотез (25-35 хв.);

3) корекційний вплив (10-15 хв.);

4) завершення бесіди (5-10 хв.).

Важливим аспектом є структурування бесіди, воно необхідно як самому консультанту, так і клієнтові. У клієнта має бути логічне уявлення про те, що і навіщо говориться і обговорюється в даний момент. Структурування бесіди корисно і консультанту, оскільки дозволяє ефективніше використовувати час консультації.

Завершення бесіди включає:

1) підбиття підсумків бесіди (коротке узагальнення всього, що відбулося за час прийому);

2) обговорення питань, що стосуються подальших відносин клієнта з консультантом або іншими необхідними спеціалістами;

3) прощання консультанта з клієнтом.

Прийоми ведення бесіди та контролю одержуваної інформації:

- Обмеження мови консультанта в діалозі.

- Наближення розмовної мови консультанта до мови клієнта.

- Аналіз емоційних переживань клієнта.

- Альтернативні формулювання (нерідко клієнту важко уявити собі, що можна відчувати в тій чи іншій ситуації).

- Використання парадоксальних запитань.

- Уточнюючі формулювання.

- Використання інтерпретації.

- Перефразування.

- Використання паузи (30-40 секунд).

2) Інтерв'ю пропонує здійснення впливу за допомогою запитань і спеціальних завдань, які розкривають активні та потенційні можливості іншої людини.

Зазвичай описують покрокову модель інтерв'ю:

1 крок - "Привіт" - стадія інтерв'ю, на якій відбувається структурування, досягнення взаєморозуміння. Триває перша стадія від кількох секунд до десяти хвилин і завершується досягненням між клієнтом і психологом відповідності позицій.

2 крок - "У чому проблема?". Ця стадія інтерв'ю розпочинається зі збору інформації про контекст теми, відбувається виділення проблеми, розв'язується питання про ідентифікацію потенційних можливостей іншої людини.

3 крок - "Чого ви прагнете досягти?". На цій стадії психолог кваліфікує запит клієнта, орієнтуючись на будову його психічної реальності й її можливу модальність. Відбувається формулювання проблеми для клієнта і визначення вектора бажаних змін у проблемі клієнта.

4 крок - "Що ще можна зробити?". Це стадія, на якій відбувається пошук альтернативних рішень.

5 крок - "Чи будете ви це робити?" полягає в узагальненні всіх попередніх кроків й у переході від навчання до дії. Психолог докладає зусиль для зміни думок, дій і почуттів клієнта в його повсякденному житті, поза ситуацією інтерв'ю.

Види інтерв'ю:

1) стандартизоване інтерв'ю, в якому формулювання і послідовність запитань визначаються заздалегідь;

2) нестандартне інтерв'ю, в якому людина, яка його проводить, керується лише загальним планом опитування, формулює запитання відповідно до конкретної ситуації;

3) напівстандартне інтерв'ю, яке містить певну кількість можливих запитань.

3) Спостереження - емпіричний метод психологічного консультування, що полягає у цілеспрямованому й усвідомленому сприйнятті спеціалістом психічних проявів клієнта. Цей метод дозволяє спеціалісту зібрати інформацію про клієнта, виявити найбільш значущі моменти, відслідковувати зміни його стану на різних етапах консультативного процесу. До недоліків можна віднести: суб'єктивізм спеціаліста, який може проявитися у фіксації уваги на факті, що значимий з позиції консультанта, а не клієнта, і в подальшій інтерпретації цього факту, а не в його проясненні. Спостереження застосовується на всіх етапах консультативного процесу.Розлади емоційної сфери людини. | Характеристика завдань психологічного консультування.

Поняття соціальної групи. Межличностные отношения и группа. Діагностичні можливості соціометричного методу та процедури проведення соціометрії. | Поняття здібностей людини. Класифікація здібностей. Тести діагностики інтелекту. | Тести інтелекту | Малюнок сім'ї. | Розлади відчуттів та сприймання. | Види психосенсорних розладів. | Розлади пам'яті. | Розлади уваги. | Розлади волі та потягів. | Розлади мислення та свідомості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати