Головна

Розпізнавання за допомогою методу Байеса

Якщо є можливість зібрати великий обсяг інформації про зв'язки ознак з станами і про частости прояви цих станів, ефективним методом розпізнавання буде метод Байеса. Метод заснований на такому підході: якщо є діагноз Di і простий ознака Кj
зустрічається при цьому діагнозі, то ймовірність спільного появи події

,

а так званий умовний діагноз по Байеса буде дорівнює:

P (Di / Кj) = [P (Di) P (Kj/ Di)] / Р (Кjs),

де Р (Di) - Апріорна ймовірність діагнозу Di (Визначається за статистичними даними); P (Kj/ Di) - Ймовірність появи ознаки Кj у об'єктів зі станом Di; P (Kjs) - Ймовірність появи ознаки Kj у всіх об'єктах незалежно від їх стану (якщо із загального числа N об'єктів ознака Кj проявився у Nj об'єктів, то P (Kjs)= Nj/ N; P (Di / Kj) - Ймовірність діагнозу Dj після того, як стало відомо наявність у даного об'єкту ознаки Кj (апостериорная ймовірність діагнозу).

Для практичного використання методу Байеса необхідно з-
 ставити так звану вихідну діагностичну матрицю.

37. Що називається технічним станом об'єкта діагностування?

Технічний стан - сукупність властивостей об'єкта, схильних до зміни в процесі експлуатації, характеризуються в певний момент часу заданим вимогам і ознаками, встановленими НТД. Об'єкт діагностики - виріб або його складова частина, яка є предметом виконання робіт в процесі діагностування.

  Особливості корозійної пошкоджуваності авіаційних конструкцій. |  Пошкоджуваність авіаційних конструкцій при зношуванні в процесі газоабразівного зношування.

 Розпізнавання методами статистичних рішень |  Пошкоджуваність авіаційних конструкцій при зношуванні в процесі ковзання |  Пошкоджуваність авіаційних конструкцій при зношуванні в процесі кочення. |  Пошкоджуваність авіаційних конструкцій при термоусталості. |  Закономірності сумарною пошкоджуваності в процесі накопичення втоми. |  Види корозійної пошкоджуваності авіаційних конструкцій. |  Властивості діагностичних ознак. |  Побудова довірчих інтервалів функції зміни діагностичного параметра з напрацюванням. |  Заходи забезпечення чіткості рентгенограм при рентгенографічних контролі авіаційних конструкцій. |  Структура лабораторії МНК. Цілі і завдання груп лабораторії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати