Головна

Банкрутство як інститут ринкового господарства і його реалізація в країнах з розвиненою ринковою економікою.

Невід'ємною частиною ринкового господарства є інститут банкрутства. Він служить потужним стимулом ефективної роботи підприємницьких структур, гарантуючи одночасно економічні інтереси кредиторів, а також держави як загального регулятора ринку. Будь-яке підприємство, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, здійснюючи господарську діяльність вступає у відносини з податковими органами, банками, іншими підприємствами (постачальниками, реалізаторами і споживачами його продукції). У процесі цих відносин у підприємства виникають зобов'язання, невиконання яких в силу будь-яких об'єктивних чи суб'єктивних причин може привести до того, що підприємство стане боржником, тобто зобов'язане буде виконати певні дії на користь кредитора - здійснити платіж, поставити товар, виконати роботи, надати послуги. Банкрутство стає юридичним фактом з моменту винесення арбітражним судом постанови про визнання боржника банкрутом. Однак передує цьому досить тривала і складна процедура порушення і розгляду справи про банкрутство в процесі якої правовий статус підприємства-боржника, проти якого порушено справу про банкрутство, може бути змінений.

Банкрутство являє собою суспільний інститут, за допомогою якого проводиться врегулювання взаємовідносин боржника і кредиторів в рамках судових процедур з урахуванням інтересів працівників підприємства боржника, його власників, держави і населення регіону за місцем розташування боржника. В результаті проведення процедур банкрутства досягається фінансове оздоровлення боржника, мирова угода або ліквідації нежиттєздатного підприємства.

Інститут банкрутства виконує дві основні функції:

1) підтримання ринкового конкурентного середовища за допомогою забезпечення розрахунків господарюючих суб'єктів за своїми зобов'язаннями, їх економічної відповідальності перед кредиторами аж до вилучення власності і відчуження бізнесу;

2) страхування підприємницьких ризиків за допомогою обмеження відповідальності боржника величиною вкладених у бізнес коштів при відсутності кримінальних проявів в його діяльності.

Особливості правового та економічного статусу боржника при банкрутстві полягають в наступному:

· Обмеження прав (але не обов'язково відсторонення) власників або органів управління боржника на управління бізнесом і розпорядження майном підприємства;

· Можливість передачі функцій управління підприємством боржника спеціальному особі - зовнішньому керуючому, який працює під контролем суду, кредиторів, працівників і власників підприємства;

· Неможливість пред'явлення майнових вимог до боржника інакше як в процедурах банкрутства;

· Відстрочка виконання і зменшення суми зобов'язань боржника.

До теперішнього часу в світі функціонували дві основні моделі банкрутства: англо-саксонська, переважно прокредіторской, спрямована на повернення боргів кредиторам, і американська, переважно продолжніковской, спрямована на економічне оздоровлення компанії. В останні десятиліття спостерігається їх зближення в напрямку збереження бізнесу з метою досягнення стабілізації соціально-економічної ситуації на різних рівнях суспільства. Дослідження показують, що практично у всіх країнах світу використовується така процедура банкрутства, як ліквідація компанії за допомогою розпродажу її майна і розподілу виручених сум між кредиторами. Однак виникають при цьому проблеми зумовили перехід більшості країн до реалізації повільних реорганізаційних схем замість ліквідаційних процедур. Співвідношення понять: реформування, реорганізація та реструктуризація. |  Реструктуризація: поняття, законодавча і методологічна база.

 Внутрішній моніторинг фінансового стану організації. |  Види організаційних структур управління. |  Неплатоспроможність підприємства: сутність, види, методи діагностики. |  Практика антикризового менеджменту із залученням сторонніх фахівців і організацій. |  Змістовні та процесуальні теорії мотивації. |  Процесуальні теорії мотивації |  Сутність і основні функції контролінгу. |  Грошовий потік як інструмент управління вартістю організації в процесах реструктуризації. |  Практика антикризового менеджменту в процедурах банкрутства. |  Сутність, види і основні причини виникнення криз організацій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати