Головна

Концептуальна модель ПР-кампанії.

Концепція ПР - це система основних ідей і положень, що враховуються при розробці та реалізації ПР-кампанії, що складається із сукупності:

- Цілей і завдань ПР;

- Етапів ПР-кампанії;

- Алгоритму (механізму) організації ПР-кампанії;

- Стратегії і тактики розробки ПР-звернень;

- Сукупності використовуваних засобів комунікації;

- Системи очікуваних результатів зміни стану цільових груп.

Розробка концепції ПР-кампанії грунтується на даних соціологічних, маркетингових та інших досліджень про стан корпоративної культури. Ці дослідження, а також результати моніторингу ЗМІ, дозволили виявити думку реальних і потенційних споживачів, громадськості, і зокрема ЗМІ, про сукупний образі російських корпорацій. На основі аналізу цих даних були сформульовані критичні проблеми сприйняття цільовими аудиторіями корпоративної культури, які являють собою стримуючий фактор формування сприятливого іміджу корпорацій. Вся сукупність цих критичних проблем представлена ??наступними групами: недостатня поінформованість цільових груп про стан справ в корпорації і елементах корпоративної культури, і як наслідок - несформований корпоративний образ; відсутність інформації про основні якості організаційних культур об'єднаних організацій, і нових корпоративних (системоутворюючих якостях); Роль ПР в цій ситуації - сформувати у громадськості стійкий позитивний образ корпорації, а також дати рекомендації щодо можливих шляхів вдосконалення, впровадження інновацій всередині самої корпорації.

Очікувані результати впливу на цільові групи внутрішньої громадськості обізнаність про традиції, цінності, ритуали, міфи, внутрішньокорпоративних відносинах, правилах поведінки і ведення справ, конкретні знання «обізнаною» аудиторії про необхідному поведінці в системі корпоративних відносин, позитивні інноваційні зміни в діяльності корпорації; переконаність «інформованої» аудиторії про переваги й достоїнства корпорації; розвиток корпоративного духу, почуття прихильності персоналу своєї компанії; створення позитивного образу та репутації корпорації; сформоване доброзичливе ставлення громадськості до корпорації; бажання скористатися послугами корпорації; мотивований вибір «переконаною» аудиторією форм партнерства і співробітництва з даною корпорацією.

Маркетингові цілі корпорації - Збільшення обсягу виробництва і продажів товарів і послуг, збільшення частки ринку з виходом на світові ринки, розвиток маркетингової філософії і соціально-культурного маркетингу, визначили відповідно до мети ПР-кампанії.

Цілями ПР-кампанії є: просування товарів і послуг корпорації, шляхом створення позитивного іміджу корпорації в особі внутрішньої громадськості в результаті формування корпоративної культури, а також забезпечення гармонійних, сприятливих зв'язків і відносин і зовнішньої громадськістю.

Збірний позитивний образ російської корпорації, який повинен знайти своє відображення в громадській думці, представляється такими рисами: Організація, яка виконує частину функцій суспільства і держави і в певному сенсі є обличчям держави. Володіє значним ступенем могутності, впливає на найважливіші сфери соціально-економічного і політичного життя регіону і суспільства в цілому. Дії корпоративного лідера відомі і визнані більшістю суспільства.

Максимально враховує інтереси персоналу корпорації, її акціонерів і партнерів. Формує умови розвитку громадянського суспільства. Забезпечує максимальний рівень задоволення потреб населення в товарах і послугах. Швидко реагує на вимоги ринку, враховує потреби і інтереси споживачів, підвищує рівень традиційних послуг і створює нові. Діє в інтересах населення, намагаючись зберегти незмінними тарифи і ціни на товари і послуги. Сприяє розвитку науково-технічного прогресу. Здійснює заходи з підтримки екології та збереження навколишнього середовища. Надає суспільству благодійну та спонсорську допомогу. Завдання PR-кампанії.

Завдання №1. «Позиціонування». Це завдання полягає в інформуванні, створенні і підтримці зрозумілого цільовим аудиторіям і громадськості образу корпорації. По суті, це завдання полягає в створенні системи позитивних стереотипів у внутрішньої і зовнішньої громадськості щодо корпорації, що робить її обізнаною про найбільш істотних, відмінних якостях і функції даної корпорації від інших.

Завдання №2. «Підвищення іміджу». Це завдання полягає в тому, щоб змінити усталені, можливо, негативні стереотипи уявлень громадськості про корпорації.

Завдання №3. «Налаштування від конкурентів». Суть цього завдання полягає в позиціонуванні даної корпорації на тлі конкурентів. Для цього при розробці ПР-звернень має бути приділено особливу увагу відмітною якостями та переваг «нашої» корпорації і стереотипам уявлень цільових аудиторій.

Завдання №4. «Контрреклама» або «Відмивши». Тут мова йде про відновлення випадково зниженого іміджу корпорації, відновлення «кредиту довіри» в результаті надзвичайних ситуацій, негативних публікацій і ЗМІ, і ін.

Рішення даних завдань ПР дозволить позиціонувати певну корпорацію за кількома рівнями сприйняття його потенційними цільовими групами і широкою громадськістю.

1-й рівень - люди дізнаються про деякі основні характеристики корпорації, окремих видах її діяльності, в порівнянні з минулими, застарілими знаннями і уявленнями;

2-й рівень - люди обізнані про характерні риси і функції корпорації. Вона стає «зрозумілою» з точки зору можливого задоволення потреб людей в певного виду товари і послуги. Це стає звичним для світу почуттів, тим розмов і т.д .;

3-й рівень - люди знають про особливості, переваги даної корпорації і вигоди, які можна отримати, скориставшись її послугами.

4-й рівень - люди не можуть обійтися без послуг даної корпорації, її впливу на розвиток суспільства, вони хочуть встановлювати комунікації повторно або постійно.

У зв'язку з цим, комунікаційна активність ПР-кампанії може бути розбита на тимчасові періоди - три фази: вступну, фазу розвитку і фазу підтримки активності. Вступна фаза створюється для того, щоб: Привернути увагу ЗМІ, цільових груп, громадськості до стану справ в корпорації. Сформувати обізнаність цільових груп, потенційних споживачів про послуги і можливості корпорації. Стимулювати інтерес і викликати відгук ЗМІ. Проінформувати громадськість про найважливіші аспекти корпоративної культури. Фаза розвитку і активних дій створюється для того, щоб: Поширити інформацію про властивості і переваги даної корпорації, показати вигоди користування її послугами в порівнянні з іншими організаціями. Уявити його сучасним, економічно вигідним для суспільства, що задовольняє потреби різних верств населення і соціальних груп. Фаза підтримки активності створюється для нагадування і переконання в необхідності скористатися послугами корпорації. При цьому здійснюється: Активна дія на купівельну поведінку потенційних споживачів, стимулюючи їх вибір на користь даної корпорації.

Формування почуття раціональності, престижності, патріотизму та ін. При зверненні до даної корпорації. Підтримання сприятливого іміджу корпорації і її послуг, створення репутації. КВИТОК 16. Основні віхи становлення PR. |  Розробка ПР-звернень.

 Зворотній зв'язок зі споживачем |  Класифікація кризових ситуацій для корпорації |  SРIN - МЕТОД |  Виставка як форма ПР-акцій: функції, класифікація, етапи розробки і реалізації. |  Цілі і завдання маркетингових комунікації при проведенні виставок і ярмарків |  Комунікація виставка ярмарок реклама |  КВИТОК 13. Моральні принципи Public Relations. Кодекси PR-практики. |  КВИТОК 14. Кодекс професійної поведінки IPRA |  Об'єкти, для яких коливання іміджу не є вирішальним фактором їх успіху. |  Прес-конференція та брифінг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати