На головну

Глава муніципального освіти

Глава муніципального освіти є вищою посадовою особою, яка очолює діяльність щодо здійснення місцевого самоврядування на території муніципального освіти. Порядок обрання глави муніципального освіти викладено вище. У межах своїх повноважень глава муніципального освіти:

представляє муніципальні освіти у відносинах з органами місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органами державної влади, громадянами та організаціями, без довіреності діє від імені муніципального освіти;

підписує і оприлюднює в порядку, встановленому статутом муніципального освіти, правові акти, прийняті представницьким органом;

видає в межах своєї компетенції правові акти;

вправі вимагати скликання позачергового засідання представницького органу.

Глава муніципального освіти підконтрольний і підзвітний населенню і представницькому органу муніципального освіти.

Глава муніципального освіти, який є одночасно главою місцевої адміністрації, має право отклонітьнорматівний правовий акт, прийнятий представницьким органом муніципального освіти, з мотивованим обґрунтуванням відхилення або з пропозицією про внесення в нього змін і доповнень (відкладальне вето). Це рішення може бути подолано представницьким органом, якщо при повторному розгляді за прийняття зазначеного акта проголосувало не менше 2/3 від встановленого числа депутатів (кваліфікована більшість). У цьому випадку глава муніципального освіти зобов'язаний підписати правовий акт і оприлюднити його. Представницький орган муніципального освіти |  Місцева адміністрація муніципального освіти

 Правила внутрішнього трудового розпорядку. трудова дисципліна |  Індивідуальні та колективні трудові спори та порядок їх вирішення |  Класифікація видів і методів державного управління. |  Характеристика територіальних рівнів державного управління. |  Головна мета муніципального управління |  Отже, можна стверджувати, що головною метою муніципального управління є підвищення рівня і якості життя населення муніципального освіти. |  Формування "древа" цілей муніципального управління |  Завдання муніципального управління |  Принципи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування. |  Роль організаційної основи місцевого самоврядування в муніципальному управлінні сучасної Росії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати