Головна

Рівняння прямої, що проходить через дві дані точки.

Нехай дано дві точки М11, у1) и М22, у2). Запишемо рівняння прямої у вигляді (5), де k поки невідомий коефіцієнт:

Так як точка М2 належить заданій прямій, то її координати задовольняють рівняння (5): . висловлюючи звідси і підставивши його в рівняння (5) отримаємо шукане рівняння:

якщо  це рівняння можна переписати у вигляді, більш зручному для запам'ятовування:

 (6)

Приклад. Записати рівняння прямої, що проходить через точки М1(1,2) і М2(-2,3)

Рішення. . Використовуючи властивість пропорції, і виконавши необхідні перетворення, отримаємо загальне рівняння прямої: Рівняння прямої, що проходить через задану точку, з даними кутовим коефіцієнтом. |  Кут між двома прямими

 Обчислення визначників третього порядку. |  Операції над матрицями |  Загальне рівняння прямої. |  Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. |  Умови паралельності і перпендикулярності двох прямих |  Гіпербола. |  Основні властивості функції. |  безперервні функції |  Фізичний зміст похідної. |  Правила диференціювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати