Головна

Структура основних фондів підприємства.

Основні фонди - Це матеріально-речові цінності, що діють в незмінній натуральній формі протягом тривалого періоду часу і втрачають свою вартість по частинах. Залежно від участі основних фондів у процесі розширеного відтворення вони підрозділяються на виробничі і невиробничі основні фонди.

Основні виробничі фонди (ВПФ)- Виражені в грошовій формі сукупність засобів виробництва, які беруть участь у виробничому процесі (прямо чи опосередковано) і переносять свою вартість на вартість готової продукції протягом певного періоду часу в міру зносу у формі амортизаційних відрахувань. ОПФ в залежності від участі в виробничому процесі поділяються на активні і пасивні.

Класифікація ОПФ:

1) Будинки; 2) Споруди; 3) Житло; 4) Машини та обладнання [а) Робочі машини і обладнання; б) Вимірювальні, регулюючі прилади і пристрої]; 5) Транспортні засоби для переміщення людей і вантажів; 6) Інвентар [а) Виробничий інвентар; б) Господарський інвентар]; 7) Інше [худобу, насадження і т. Д.].

Невиробничі основні фонди - Це житлові будинки, дитячі та спортивні установи та інші об'єкти культурно-побутового обслуговування, які знаходяться на балансі підприємства. Вони не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на продукт. Постійне збільшення невиробничих основних фондів пов'язане з поліпшенням добробуту працівників, що в кінцевому результаті впливає на ефективність діяльності підприємства. Квиток № 33 |  верхніх кінцівок
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати