Головна

статечна функція

  1.  II. Статечна функція збуту
  2.  U - функція деякої змінної x
  3.  А. Функція заощаджень
  4.  Алгебра, висловлювання, предикати, булевих функцій, аксіоми алгебри предикатів
  5.  Аналіз як функція управління маркетингом, його прикладне значення.
  6.  аналітична функція
  7.  Арифметичні операції над функціями, які мають межу

визначення 1. ступеневою функцієюназивається функція виду  , де  - Будь-яке дійсне число.

Властивості степеневої функції залежать від  . Розглянемо випадок, коли  - Ірраціональне число.

Область визначення  якщо  , то и  неперервна як складна функція в силу безперервності показовою і логарифмічною функцій.

при  , Тому функція неперервна в точці  праворуч. Отже, при  вертикальних асимптот немає.

якщо  , то  , тобто  - Вертикальна асимптота.

Функція не є ні парною, ні непарною, неперіодичних.

якщо  , то  , Тобто горизонтальних асимптот немає.

якщо  , то  - Горизонтальна асимптота. Неважко показати, що похилих асимптот немає.

при  (0; 0) - точка перетину з осями координат, при  таких точок немає.

 критичних точок немає.

+ -

 · ?

0 0

 , Усюди зростає в  , Усюди убуває в

 точок перегину немає.


+ - +

 · · ?

0 0 0

 , Опукла вниз  , Опукла вгору  , Опукла вниз

у

,

 - ірраціональне

О 1 х

 



 логарифмічна функція |  тригонометричні функції

 Умови сталості, зростання і спадання функції |  Найбільше і найменше значення функції на відрізку |  Опуклі криві. Точки перегину кривої |  асимптоти кривої |  Повне дослідження функцій і побудова їх графіків |  Визначення та властивості ступеня |  показова функція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати