На головну

Маркетингова діяль-ть в сфері ЗМІ

Результативність журналістики залежить від використання ЗМІ маркетингових комунікацій.

Під маркетингом (від англ. Market - ринок) в бізнесі розуміють вивчення ринку для просування товарів і послуг до їх споживачів і отримання інформації, яка визначає зміну процесу виробництва. Однак у такій специфічній галузі діяльності, як журналістика, маркетинг набуває особливих рис. Редакційно-видавничий маркетинг - це особливий вид редакційної діяльності, пов'язаної з просуванням періодичного видання на ринок, спрямованої на забезпечення існування цього видання і на задоволення інформаційних потреб його читачів, телеглядачів або радіослухачів.

Таким чином, у редакційно-видавничого маркетингу три основні мети. Перша - задоволення інформаційних потреб і запитів аудиторії періодичного видання. Друга - створення умов для його просування на ринок. І третя - забезпечення таким чином існування періодичного видання і його редакції.

Ці цілі визначають конкретні завдання маркетингу і напрямки пов'язаних з їх вирішенням практичних заходів. До них відносяться: вивчення ринку періодичних видань, на який повинна вийти або вийшла газета або телепрограма, зокрема вивчення конкурентних видань. Далі - дослідження їх цільової аудиторії і, нарешті, - вивчення самої газети або програми, її відповідності вимогам ринку і особливостям аудиторії читачів, телеглядачів або радіослухачів.

· Вивчення ринку періодичних видань. (Сегментація). Позиціонування видання означає визначення його місця в обраному ринковому сегменті. Конкретно - знаходження оптимальної для нього інформаційної ніші. У маркетингу розрізняють два види ринкових ніш - вертикальну і горизонтальну. Під вертикальної нішею розуміють виробництво продукції, якою можуть користуватися різні групи її споживачів. При цьому доводиться виробляти продукт, який найкраще після невеликої перебудови програми здатне виконувати різні функції. Під горизонтальною нішею розуміється диверсифікація виробництва, т. Е. Організація виробництва все більш широкого асортименту товару або надання все більш різноманітного набору послуг.

· Дослідження ринку покупців (споживачів) інформації. Його завдання - виявлення цільової аудиторії ЗМІ та визначення всіх її характеристик - кількісних і якісних. Йдеться про аудиторного базі видання, про тих, хто може стати або вже став читачами газети, телеглядачами або радіослухачами, споживачами інформаційних бюлетенів та вісників. Промоушн - просування.

· Вивчення конкурентних видань. Успіх в боротьбі з конкурентами багато в чому визначається знанням їх сильних і слабких сторін, достоїнств і недоліків. Це знання можна отримати в процесі маркетингу, безперервно вивчаючи видання, конкуруючі з новою газетою або програмою.

Аналіз свого видання. Один з найважливіших результатів редакційно-видавничого маркетингу - визнання необхідності безперервного спостереження за своїм виданням та оцінки його конкурентоспроможності. Це одна з головних задач генерального менеджера - керівника економічною діяльністю редакції або компанії і підлеглого йому менеджера з маркетингу. Вони сигналізують керівникам редакції про зміну ситуації на ринку періодичних видань, про падіння конкурентоспроможності їх газети або програми і про причини цього. Ці сигнали вимагають швидкої реакції - внесення змін до модель видання, в структуру редакції та організацію її роботи.

В кінцевому рахунку маркетинг забезпечує редакцію інформацією, без якої неможлива успішна діяльність усіх її підрозділів. Це найважливіша передумова ефективності редакційного менеджменту та в той же час його органічна частина.

Маркетинг - безперервний процес. Його проведення обмежується часом існування видання.

  Підготовка текстів. |  Законодавче, економічне і адміністративне регулювання деят-ти ЗМІ.

 Журналістика як система ЗМІ |  ЗМІ і міжнародне гуманітарне право. |  Журналіст - герой |  Результативність ж-ки: Проблеми ефективності та дієвості. |  Етапи творчого процесу в ж-ке |  Інет як особливий канал комунікацій. підготовка матеріалів для публікації в Інеті |  Тенденції розвитку жанрів сучасної ж-ки. проблема «текст» - «жанр». |  ЗМІ і громадську думку |  Предмет публіцистики. Категорії «факт», «подія», «явище», «образ» в публіцистиці. |  Жанр і жанрова система ж-ки. принципи і критерії її класифікації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати