На головну

Інет як особливий канал комунікацій. Підготовка матеріалів для публікації в Інеті

Комунікація - обмін інформацією між індивідами за допомогою загальної системи символів, який може здійснюватися вербальними і невербальними засобами. «Масова комунікація - це систематичне поширення повідомлень серед чисельно великих, розосереджених аудиторій з метою впливу на оцінки, думки і поведінку людей»

методи ведення бізнесу в цілому ряді випадків незастосовні до світу Інтернету в їх існуючій формі. Широкі можливості Інтернету ставлять перед сучасними компаніями досить складне завдання їх ефективного використання в комерційній діяльності і вимагають адаптації старих або розробки нових методів ведення бізнесу.

Для того щоб показати різницю між Інтернетом і традиційними засобами масової інформації (ЗМІ) в даній роботі розглянуті їх основні риси, представлено порівняння характеристик традиційних і нових засобів інформації. Під поняттям «традиційні засоби інформації» маються на увазі телебачення, радіо, газети, журнали, пряма поштова реклама. Під новими засобами розуміється, перш за все, Інтернет.

При першому знайомстві з Інтернетом добре видно, що на відміну від традиційних ЗМІ, він надає значно більший ступінь контролю і свободи вибору з боку споживача. Інтернет, завдяки даним далі властивостям інтерактивності, ефекту присутності і інформаційної насиченості (текст, зображення і навіть звук), а також за рахунок використання мережевої навігації перевершує інші засоби інформації за можливостями спілкування з існуючими і потенційними клієнтами. З іншого боку, Інтернет, як і будь-яка комунікативне середовище, завжди трансформує і як би «розмиває» особистість автора, що призводить до відносної анонімності користувачів, які спілкуються через цю середу.

Результати порівняння Інтернету з традиційними ЗМІ показують, що комунікаційне середовище Інтернету має низку значних особливостей і переваг:

· Інтерактивний характер комунікації;

· Багатофункціональна модель комунікації «багато до багатьох», органічно включає моделі «один до багатьох» і «один до одного», що лежить в основі Інтернету, дозволяє реалізувати широкий діапазон видів комунікаційної взаємодії, виходячи з потреб клієнтів і використовуваних ними засобів;

· Наявність контролю над пошуком і отриманням інформації дозволяє

· Споживачам займати активну позицію в комунікаційному процесі;

· Широкий діапазон видів представлення інформації;

· Висока гнучкість і масштабованість;

· Можливість нелінійного пошуку інформації, обумовлена

· Гіпермедійним способом її подання;

· Можливість інтерактивного укладання угод і проведення платежів. Етапи творчого процесу в ж-ке |  Підготовка текстів.

 Журналістика як система ЗМІ |  ЗМІ і міжнародне гуманітарне право. |  Журналіст - герой |  Результативність ж-ки: проблеми ефективності та дієвості. |  Маркетингова діяль-ть в сфері ЗМІ |  Законодавче, економічне і адміністративне регулювання деят-ти ЗМІ. |  Тенденції розвитку жанрів сучасної ж-ки. Проблема «текст» - «жанр». |  ЗМІ і громадську думку |  Предмет публіцистики. Категорії «факт», «подія», «явище», «образ» в публіцистиці. |  Жанр і жанрова система ж-ки. Принципи і критерії її класифікації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати