Головна

Журналіст - герой

· Дбати про неупередженість своїх публікацій (не писали про людей, відносини з якими можуть бути витлумачені як корисливі або упереджені);

· Поважати як особистість людини, що стала об'єктом професійного журналістського уваги (проявляти в спілкуванні з ним коректність, такт, витримку);

· Поважати право людини на недоторканність приватного життя (не вторгатися в неї без згоди майбутнього героя - крім тих випадків, коли герой є публічною персоною, а його приватне життя викликає безсумнівний суспільний інтерес);

· Бути вірним реальності, не перекручувати в матеріалі життя героя (будь-яка спроба прикрасити або очорнити її ускладнить його відносини зі знайомими і в їхніх очах дискредитує журналістику взагалі і автора публікації зокрема);

· Утримуватися в матеріалах від будь-яких зневажливих зауважень чи натяків, здатних принизити людину (раса або колір шкіри, національність, релігія, хвороби, фізичні вади, іронічне обігрування його імені, прізвища, деталей зовнішності, згадка про нього, як про злочинця, якщо це не встановлено судом).

Журналіст - колеги

· Поважати спільність інтересів і цілей журналістського співтовариства (надавати перевагу їх інтересам і цілям політичних або громадських організацій; професійна солідарність);

· Дбати про престиж професії (не допускати кримінально-караних дій, не брати подарунків, послуг, привілеїв, які компрометують моральну чистоту журналіста, не використовувати службове становище в особистих цілях, не відмовлятися від публікації і не писати замовних матеріалів на догоду чиїмось корисливим інтересам);

· Приходити на допомогу колегам, які опинилися у важкій ситуації або потрапили в біду;

· Поважати нормативи службових відносин (дисциплінованість і творча ініціатива, конкуренція і взаємодопомога, підтримка гідного морального клімату в редакції);

· Поважати чужі і відстоювати свої авторські права, поважати право колеги на відмову від виконання завдання, якщо воно суперечить його особистим переконанням і принципам.

Журналіст - влада

· Виявляти повагу до влади як важливого соціального інституту.

· Надавати інформаційну підтримку владних структур (здійснювати пряму і зворотний зв'язок між ними і народом);

· Відстоювати право громадськості на доступ до інформації про діяльність владних структур;

· Викривати зловживання і провини осіб, які працюють у владних структурах, піклуватися про точність і доказовості критики;

· Відстоювати право журналістики на незалежність від влади (це найважливіша умова відповідального контролю суспільства за діяльністю владних структур);

· Спростовувати фактами невідповідне дійсності твердження політиків.

Як ви розумієте, моральні принципи - не наказу, не закон, і журналісти діляться на тих, хто їм слід, і тих, хто ними нехтує. Сподіваємося, все ви збираєтеся їх дотримуватися, проте, нагадаємо, вони мають рекомендаційний характер. Але є норми, які журналіст дотримуватися зобов'язаний, незважаючи на те, подобаються вони йому чи ні. ЗМІ і міжнародне гуманітарне право. |  Результативність ж-ки: проблеми ефективності та дієвості.

 Журналістика як система ЗМІ |  Етапи творчого процесу в ж-ке |  Інет як особливий канал комунікацій. Підготовка матеріалів для публікації в Інеті |  Підготовка текстів. |  Маркетингова діяль-ть в сфері ЗМІ |  Законодавче, економічне і адміністративне регулювання деят-ти ЗМІ. |  Тенденції розвитку жанрів сучасної ж-ки. Проблема «текст» - «жанр». |  ЗМІ і громадську думку |  Предмет публіцистики. Категорії «факт», «подія», «явище», «образ» в публіцистиці. |  Жанр і жанрова система ж-ки. Принципи і критерії її класифікації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати