Головна

Функції служби БДР. Взаємодія з іншими функціональними службами АТП.

Служба безпеки руху є структурним підрозділом організацій, що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, і створюється для організації роботи з попередження дорожньо-транспортних пригод та зниження тяжкості їх наслідків. Служба безпеки руху відповідно до покладених на неї завдань:

1. Веде облік ДТП за участю належать організації транспортних засобів,

2. Виявляє і веде облік порушень Правил дорожнього руху, скоєних водіями організації (Наказ МВС РФ № 627 від 2 липня 2002 «Про заходи щодо вдосконалення діяльності Державної інспекції безпеки дорожнього руху) облік небезпечних ділянок на маршрутах перевезень організації. (З ГИБДД)

3. Проводить аналіз даних обліку і виявляє причини і умови виникнення ДТП, порушень Правил дорожнього руху, в тому числі випадків керування транспортним засобом у нетверезому стані або відсторонення від роботи з цієї причини при проходженні медичних оглядів, викрадення і т.д.

4. Розробляє спільно зі службами, підрозділами, проекти планів заходів, спрямованих на усунення виявлених причин і умов виникнення ДТП, порушень Правил дорожнього руху та інших норм безпеки.

5. Проводить службове розслідування ДТП, в яких брали участь транспортні засоби організації відповідно до Положення про порядок проведення службового розслідування ДТП; здійснює підготовку необхідних матеріалів, пов'язаних з відшкодуванням збитків від ДТП

6. Регулярно інформує інженерно-технічних працівників, керівництво про стан аварійності, причини і обставини скоєння ДТП за участю транспортних засобів організації, використовуючи дані обліку ДТП і результати проведення службового розслідування,

7. Організовує щорічні заняття з водійським складом відповідно до затвердженої РД-26127100-1070-01 «Програмою щорічних занять з водіями автотранспортних засобів», використовуючи результати аналізу причин, умов і обставин конкретних ДТП, скоєних на маршрутах перевезень організації, порушень Правил дорожнього руху і технічної експлуатації транспортних засобів, веде облік проведених занять.

8. Бере участь у вирішенні питань про прийом водіїв на роботу, про переведення їх на роботу з автомобіля однієї марки на іншу, з одного автобусного маршруту на інший.

9. Здійснює контроль за проходженням водіями передрейсових (міжрейсова, післярейсових) медичних оглядів, за дотриманням встановлених термінів медичних оглядів і медичного огляду, проведенням заходів щодо формування у водіїв навичок надання долікарської медичної допомоги потерпілим у ДТП.

10. Організовує спільно з іншими службами, підрозділами проведення інструктажів водіїв про особливості експлуатації транспортних засобів у різних умовах;

11. Здійснює контроль за використанням транспортних засобів, роботою водіїв на лінії, дотриманням режиму праці та відпочинку.

12. Здійснює контроль за стажуванням водіїв, підбір водіїв-наставників, бере участь в оцінці та приймає рішення про допуск водія-стажера до самостійної роботи.

13. Спільно з іншими службами, підрозділами забезпечує умови для підвищення кваліфікації водіїв і працівників організації, бере участь в роботі атестаційної комісії з підвищення кваліфікації водіїв.

14. обладнають кабінет (куточок) безпеки руху, оснащений інформаційними, пропагандистськими, технічними засобами для підвищення рівня професійної надійності водіїв автотранспортної організації.

15. Спільно з відділом кадрів і іншими службами, підрозділами готує матеріали про нагородження водіїв значком «За роботу без аварій»,

16. Бере участь спільно з іншими підрозділами організації в роботі комісій з обстеження маршрутів регулярних перевезень, місць навантаження-розвантаження.

Взаємодія з іншими службами, підрозділами організації здійснюється на основі: - розмежування (закріплення) обов'язків і відповідальності, повноважень служб, підрозділів, посадових осіб організації щодо забезпечення безпеки руху;

- Розробки (або удосконалення існуючого) порядку (технології) виконання вимог нормативних документів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

- Розробки та реалізації щорічних планів заходів щодо попередження ДТП в організації.

Поряд з взаємодією в галузі планування і організації діяльності з попередження ДТП між службою безпеки та іншими службами, підрозділами організації здійснюється повсякденне взаємодія з оперативних питань, пов'язаних з реалізацією конкретних заходів з безпеки руху.

Організація роботи, планування і оснащення кабінетів з БДР

Експозицію кабінету безпеки руху повинні складати матеріали навчально-методичного та довідково-інформаційного характеру.

Навчально-методичний розділ експозиції повинен включати наступні основні матеріали: Правила дорожнього руху; Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту; посадові інструкції працівників організації; нормативно-методичні документи щодо забезпечення безпеки руху; рекомендації про дії водіїв у типових небезпечних дорожньо-транспортних ситуаціях; матеріали по раціональним режимам руху; психофізіологічних основ праці водія, санітарно-гігієнічним вимогам до робочого місця водія; схеми основних маршрутів організації;

Довідково-інформаційний розділ експозиції повинен містити карти-схеми маршрутів; схеми залізничних переїздів і небезпечних ділянок на маршрутах руху рухомого складу; схеми типових ДТП з аналізом причин виникнення; карти міста і області з нанесеними на них місцями заправних станцій, станцій технічного обслуговування; літературу з питань юридичного характеру; кіно- і відеофільми з безпеки руху.

Експозиція повинна бути виразною, барвистою, легко доступною для розуміння; матеріали повинні систематично оновлюватися.

Як правило, наочні матеріали розташовуються на стінах кабінету, причому, найбільш важливі і часто використовувані допомоги рекомендується розміщувати на фронтальній і задній стінах. Як настільного обладнання для вивчення типових дорожньо-транспортних ситуацій можуть бути використані планшети зі схемами маршрутів; макети транспортних засобів, світлофорів та дорожніх знаків.

З найбільшою частотою повинні оновлюватися матеріали довідкового і правового характеру; стенди з фотографіями кращих водіїв; відомості про нагородження водіїв значками «За роботу без аварій», проходженні водіями медичного огляду; інформація про порушників.

Одним з основних технічних засобів обладнання кабіні безпеки руху повинні були б бути автомобільні тренажери для оволодіння навичками швидкісного рулювання, а також відпрацювання дій водія в критичних ситуаціях, що сприяє їх кращій підготовці до роботи в реальних умовах дорожнього руху. До іншим технічним засобам можна віднести комп'ютери, екранні засоби, апаратуру для контролю психофізіологічного стану водія.

У кожному кабінеті повинно бути передбачено робоче місце викладача. Кабінет повинен бути укомплектований класною дошкою, столами і стільцями з розрахунку чисельності групи; необхідно забезпечити автоматичне Зашторювання вікон, висування стендів, розгортку екрана, підсвічування світлових табло.

Планування роботи з попередження ДТП, види і приблизний зміст основних розділів планів щодо підвищення БДР.

З метою попередження дорожньо-транспортних пригод суб'єкт транспортної діяльності здійснює щорічне планування заходів спрямованих на попередження дорожньо-транспортних пригод. У плани включаються:

- Основні заходи, спрямовані на усунення причин дорожньо-транспортних пригод. Ці заходи вибираються на основі прогнозування скорочення аварійності за рахунок усунення недоліків у профілактичній роботі підприємств (організацій);

- Заходи організаційного характеру (звіти посадових осіб, проведення зборів, засідань, перевірок).

Перелік заходів з підготовки працівників, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом, до безпечної роботи, а транспортних засобів - до безпечної експлуатації, затверджений розпорядженням Міністерства транспорту РФ від 13 травня 2013 р N МС-43-р.

Заходи з підготовки працівників, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом (далі - працівники суб'єкта транспортної діяльності), до безпечної роботи

1.1. Забезпечення проходження професійного відбору та професійної підготовки працівників суб'єкта транспортної діяльності, що заміщають посади, перелічені в розділі I Переліку робіт, професій, посад, безпосередньо пов'язаних з керуванням транспортними засобами або управлінням рухом транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2008 р N 16 *.

1.2. Забезпечення підготовки працівників суб'єкта транспортної діяльності відповідно до професійних та кваліфікаційних вимог до працівників юридичних осіб та індивідуальних підприємців, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом.

1.3. Проведення стажувань водіїв транспортних засобів автомобільного транспорту та міського наземного електричного транспорту при перекладі на новий маршрут або при перекладі на новий тип (модель) транспортного засобу.

1.4. Забезпечення водіїв інформацією під час вступу на роботу і в разі зміни умов роботи:

про умови руху та наявності небезпечних ділянок, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на маршруті;

про режими руху, організації відпочинку і прийому їжі;

про порядок стоянки, зберігання транспортних засобів;

про розташування пунктів медичної та технічної допомоги, диспетчерських пунктів, автовокзалів і автостанцій, місць скупчення людей;

про зміни в організації перевезень пасажирів та вантажів, про порядок проїзду залізничних переїздів і шляхопроводів;

про особливості перевезення дітей;

про особливості забезпечення безпеки руху і експлуатації транспортних засобів при сезонних змінах погодних та дорожніх умов;

про особливості перевезень небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажів (відповідно до вимог спеціальних нормативних документів);

про зміни в нормативних правових документах, що регулюють права, обов'язки, відповідальність водіїв щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

Суб'єкт транспортної діяльності здійснює облік відомостей про проведення зазначених інструктажів.

1.5. Забезпечення водіїв оперативною інформацією:

про стан погодних умов (температура повітря, опади, умови, що утрудняють рух транспортних засобів);

про введення сезонних обмежень руху транспортних засобів;

про тимчасові обмеження руху транспортних засобів, пов'язаних з дорожніми умовами і (або) змінами маршруту.

1.6. Проходження періодичного медичного огляду водіїв;

1.7. Проходження передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв.

1.8. Дотримання умов роботи водіїв відповідно до режимів праці і відпочинку, встановленими законодавством Російської Федерації, а також контроль за дотриманням зазначених умов.

  Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху. |  Перелік документації з безпеки руху служби БДР.

 Оцінка стану безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті. |  Система, суб'єкти забезпечення безпеки дорожнього руху РФ, їх основні завдання. Повноваження Урядової комісії з безпеки дорожнього руху. |  Значення правового регулювання діяльності щодо забезпечення безпеки дорожнього руху для автотранспортного комплексу. |  Перелік нормативних правових актів в області організації і забезпечення безпеки дорожнього руху. |  II. Вимоги до безпеки об'єктів технічного регулювання |  Перелік заходів з підготовки працівників, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом до безпечної роботи. |  Перелік заходів з підготовки транспортних засобів до безпечної експлуатації, контроль дотримання заходів. |  Кваліфікаційні вимоги до посадових осіб, пов'язаних з питаннями обеспеч БД, порядок їх атестації. |  Ліцензійні вимоги з питань БДР до АТП, що здійснюють перевезення пасажирів |  Обеспеч професійної компетентності і проф придатності працівників суб'єкта Транспортну діяльності. Види і періодичність інструктажу з безпеки перевезень. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати