На головну

Посадові обов'язки майстра будівельно-монтажних робіт

Забезпечує виконання завдання будівельно-монтажних робіт на ділянці майстра відповідно до робочих креслень, проекту проведення робіт, виробничим планом і нормативними документами. Контролює дотримання технологічної послідовності виконання робіт і забезпечення їх належної якості. Виробляє (при необхідності) геодезичні роботи, геодезичний контроль під час виконання технологічних операцій і виміри обсягів будівельно-монтажних робіт. Організовує приймання матеріалів, конструкцій, виробів, їх складування, облік і звітність.
 Забезпечує раціональне використання на ділянці (об'єкті) будівельних машин, механізмів, транспортних засобів, економне витрачання матеріалів. Виробляє розстановку бригад і не входять в їх склад ланок і окремих робочих на ділянці, встановлює їм виробничі завдання, здійснює виробничий інструктаж робітників. Видає наряди, приймає закінчені роботи, виписує наряди на виконані роботи; оформляє документи з обліку робочого часу, виробітку, простоїв. Організовує оперативний облік щоденного виконання виробничих завдань і надходження будівельних матеріалів, конструкцій, виробі. Вносить пропозиції щодо присвоєння розрядів робітникам, комплектування кількісного та професійно-кваліфікаційного складу бригад. Стежить за забезпеченням бригад і робочих інструментом, пристосуваннями, засобами малої механізації, транспортом, спецодягом, захисними засобами. Бере участь в роботі комісії з атестації робочих місць. Знайомить робочих з безпечними методами виконання робіт, інструктує їх безпосередньо на робочому місці з записом про це в спеціальному журналі обліку інструктажу робітників. Забезпечує застосування відповідно до призначення технологічного оснащення (лісів, риштовання, захисних пристосувань, кріплень стінок котлованів і траншей, підкосів, кондукторів та інших пристроїв), будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту працюючих. Контролює дотримання норм перенесення ваги, забезпечення робочих місць знаками безпеки, попереджувальними написами і плакатами. Не допускає присутності на робочих місцях, в санітарно-б-тових приміщеннях і на території ділянки сторонніх осіб. Забезпечує дотримання чистоти і порядку на робочих місцях, в проходах і на під'їзних шляхах, правильне утримання та експлуатацію підкранових колій. Щодня до початку робіт перевіряє стан техніки безпеки і вживає заходів до усунення виявлених недоліків, систематично проводить бесіди з робітниками по розбору випадків порушення правил техніки безпеки та виробничої санітарії. Контролює дотримання робітниками інструкцій з охорони праці, виробничої та трудової дисципліни. Проводить аналіз господарської діяльності ділянки, контролює витрати фонду заробітної плати. Організовує впровадження передових методів і прийомів праці; підвищення кваліфікації робітників.
Повинен знати: постанови, розпорядження, керівні методичні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності будівельних ділянок; технологію і організацію будівельного виробництва; проектно-кошторисів-ву документацію на об'єкти, що будуються; будівельні норми і правила, технічні умови на виробництво і приймання будівельно-монтажних робіт; основи організації праці та управління, принципи планування роботи на ділянці; єдині норми і розцінки, чинні положення про оплату праці робітників; технічні характеристики застосовуваних будівельних машин, механізованого інструменту, пристосувань; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища технічна освіта без вимог до стажу роботи або середню спеціальну (магістр, спеціаліст) та стаж роботи в будівельних організаціях не менше здеть. При відсутності спеціальної освіти-школа майстрів і стаж роботи в будівництві не менше 5 років. Посадові обов'язки майстра, виконроба будівельно-монтажних робіт. |  Здійснення функцій технагляду при будівництві та реконструкції будівель.

 Технічні регламенти, національні стандарти і зведення правил |  Стаття 1. Сфера застосування цього Закону |  Правове регулювання саморегулювання в будівництві |  Види контролю якості робіт на будівельному майданчику (лабораторний, геодезичний. Виробничий контроль: вхідний, операційний, приймальний). |  Інженерна підготовка будівництва (підготовча, технічна, технологічна). |  Схема трудового процесу |  Державний нагляд за якістю будівництва |  Технічний нагляд замовника |  Авторський нагляд |  Здійснення функцій генпідрядника та замовника-забудовника. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати