Головна

Нормалізація моделі. Мета нормалізації. Аномалії БД.

Нормальна форма - Якість зв'язку в реляційної моделі даних, що характеризує його з точки зору надмірності, потенційно призводить до логічно помилкових результатів вибірки або зміни даних. Нормальна форма визначається як сукупність вимог, яким має задовольняти відношення.

Процес перетворення відносин бази даних до виду, який відповідає нормальним формам, називається нормалізацією. Кінцевою метою нормалізації є зменшення потенційної суперечливості збереженої в базі даних інформації. Нормалізації полягає в наступному:

· Виключення деяких типів надмірності;

· Усунення деяких аномалій оновлення;

· Розробка проекту бази даних

· аномалії БД - Це неадекватність моделі даних предметної області, або деякі додаткові труднощі в реалізації обмежень предметної області засобами СУБД.

Аномалії проявляють себе при виконанні операцій, що змінюють стан бази даних. Розрізняють такі види аномалій:

· Аномалії вставки (INSERT)

· Аномалії оновлення (UPDATE)

· Аномалії видалення (DELETE)

Основною причиною виникнення аномалій є зберігання в одному відношенні різнорідної інформації. Що призводить до того, що БД, заснована на такій моделі буде працювати неправильно, або буде потрібно написання додаткового програмного коду у вигляді тригерів.

  Реляційна алгебра. Операція ділення. |  Етапи нормалізації. 1НФ.

 Поняття інформації. Інформація та дані. |  ТЕХНІКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ДАНИХ. |  Класифікація та архітектури інформаційних систем. |  Рівні моделей предметної області в АІС |  Класифікація моделей даних в АІС |  ER-діаграми. Класифікація зв'язків і сутностей. |  Моделі документообігу АІС-БУ |  Реляційна модель даних. Основні терміни реляційної моделі. |  Переваги реляційної моделі даних. |  Реляційна алгебра. Операція з'єднання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати