На головну

Квиток 14.

1. Інформаційні технології експертної діяльності.

Зростаючий потік інформації про об'єкти судової експертизи, необхідність її оперативної обробки, рішення все більш складних експертних завдань при постійному зростанні кількості експертиз призводить до необхідності впровадження в експертну практику комп'ютерних технологій.

Впровадження комп'ютерів в експертних підрозділах дає наступні переваги:

- Скорочуються витрати робочого часу на виробництво однієї експертизи;

- Автоматизуються рутинні операції в роботі;

- Зменшується ймовірність експертної помилки і забезпечується методичне однаковість у вирішенні експертних завдань і їх процесуальному оформленні.

Робота в розглянутій області йде по шляху створення АРМ експертів різних спеціальностей. Можна виділити наступні напрямки:

- Створення автоматизованих банків даних експертної інформації, тобто різних типів АІС;

- Створення автоматизованих програмних комплексів вирішення експертних завдань.

Оскільки в процесі виробництва експертиз і досліджень доводиться оперувати величезною кількістю різноманітної як чисто криміналістичної, так і довідково-допоміжної інформації, в експертних установах створюються експертні АІС і банки даних (АБД). Зараз практично немає жодного виду експертиз, в якому не використовувалися б АІС або банки даних. Можна виділити кілька видів АІС і АБД, що створюються для використання в експертній діяльності.

> Кулегільзотек дозволяють ідентифікувати зброю по стріляних кулях і гільзах. Так, наприклад, АІС «Модель зброї» дозволяє встановити модель зброї за слідами, залишеними механізмом зброї на гільзі, а система «Патрон» визначає вид патрона по його характеристиках.

> Дактілоследотекі (АДІС) застосовуються при веденні дактилоскопічних автоматизованих обліків, з метою здійснення оперативної перевірки слідів пальців рук, що вилучаються з місця події, по масивах дактилокарті раніше засуджених або певного кола підозрюваних осіб.

Автоматизована дактилоскопічна інформаційна система (АДІС) «Папілон» призначена для введення відбитків з дактилоскопічних карт і слідів пальців, вилучених з місць нерозкритих злочинів, автоматичного їх індексування, здійснення пошуку по базах даних (до 0,5 млн дактилоскопічних карт) і слідів пальців рук ( до 50 тис.) в органах внутрішніх справ будь-якого рівня (від МВС, УВС до міськрайлінорганів). Система спроектована як сукупність автоматизованих робочих місць «Дактілоследотека».

Гідність системи полягає в тому, що вона автоматично визначає тип папілярного візерунка і індексує відбитки, правильно розпізнає їх загальну структуру і до 95% приватних ознак. На якість обробки слідів не впливає масштаб, повороти і інші види спотворень. У 40 підрозділах органів внутрішніх справ, де експлуатується ця система, з її допомогою розкрито понад 250 тяжких злочинів.

У деяких регіонах Росії успішно впроваджується автоматизована дактилоскопічна система «Сон-да-Фрес», що володіє близькими до АДИС «Папілон» характеристиками при експлуатації на базах даних до 10-15 тисяч дактилокарті. Однак обмін інформацією між двома системами можливий тільки на рівні вихідних зображень, з подальшим повторним індексуванням в інший АДИС і, відповідно, дублюванням інформації.

> Следотеки створені для трасологических досліджень підошов взуття. Дослідження слідів підошов взуття - один з найбільш часто зустрічаються видів трасологических експертиз. В даний час стан проблеми виробництва трасологических експертиз по слідах підошов взуття, особливо за джерелами виробничого походження, і питання встановлення виду взуття не відповідають сучасним вимогам слідства і судочинства.

Прикладом АДИС для трасологических експертиз може служити система «Взуття», створена в НДІСЕ, і система «Чобіт» МЮИ МВС РФ. Дані системи спираються на кодування елементів підошов взуття і рельєфного малюнка. Вводиться також зображення даної взуття та опис її верху. У 1989 р в НДІСЕ була розроблена АІС для визначення марки машинописного шрифту, яка містить відомості про більш ніж 70 марках .шріфтов вітчизняного і зарубіжного виробництва. Був також створений банк даних про 98 марках друкарських машин.

В даний час ведуться роботи по створенню ряду інших автоматизованих банків даних і АІС експертно-криміналістичного профілю: вибухових речовин вітчизняного виробництва (АБД «ВВ»), текстильних волокон (АІС «Волокно» і АРПК «Контакт»), рентгенограм (АІС «Фазан» ), характеристик автоемалей (АІС «Марка»), барвників кулькових авторучок (АІС «Спектр»), стекол фарний розсіювачів автомашин (АІС «Скло»), характеристик металів і сплавів, паперу (АІС «Папір» за визначенням підприємств виробників паперу), бібліотек ІК-спектрів (АІС «Бір-СІ», Німеччина) і т.д.

Другим напрямком використання сучасних інформаційних технологій в експертній діяльності є розробка автоматизованих програмних комплексів вирішення експертних завдань (АПК). Прикладом діючого комплексу є АПК «Контакт», який здійснює автоматизовану оцінку достовірності факту контактної взаємодії об'єктів волокнистої природи. При визначенні частоти виникнення тільки одного волокна із заданими властивостями доводиться здійснювати пошук в базі даних, що містить відомості про більш ніж 12 000 волокон. 302

Експерт-волокновед передає наявну у нього інформацію про предметах одягу і знаходяться на них волокнах в обчислювальний центр НДІСЕ, де фахівець вводить її в систему, отримує результати у вигляді ймовірносно-статистичних оцінок контактної взаємодії і передає їх у встановленій формі до підрозділу, де проводиться експертиза .

Створено також АПК для вирішення завдань судово-почеркознавчої експертизи: виконавця коротких почеркових об'єктів (АПК «ДІА»), ідентифікації виконавця тексту, виконаного зміненим почерком (АПК «ІРІС»), встановлення факту навмисного спотворення почерку (АПК «РОЗА»), диференціації справжніх коротких і простих підписів, виконаних в звичайних умовах, і не справжніх, виконаних з наслідуванням після попередньої тренування (АПК «МАК»).

Велике значення має автоматизація фізико-хімічних досліджень. ПК застосовується для контролю і управління роботою спектрометрів, накопичення сигналів, зберігання і аналізу отриманих спектрів. Як приклад можна привести використання засобів обчислювальної техніки в спектрофотометрії в ультрафіолетовому, видимому і інфрачервоному діапазонах, спектроскопії електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) і методів мас-спектрометрії. Створені і діють АПК дослідження спектрів речовин. Так, в НДІСЕ діє АПК дослідження ІЧ-спектрів, заснований на комплексі програм «Бірс» (Німеччина) і використовує різні бібліотеки ІК-спектрів, в тому числі бібліотеки ІК-спектрів фармпрепаратів криміналістичної лабораторії штату Джорджія (США).

Важко переоцінити ефективність використання комп'ютерних технологій при автоматизації судово-фоноскопічних експертиз. Рівень використання сучасних інформаційних технологій в експертній діяльності демонструє АПК криміналістичного дослідження фонограм «Signal Viewer» 1. Система дозволяє вирішити такі основні завдання: ідентифікація особистості по мовному сигналу; дослідження ознак монтажу магнітної фонограми; діагностика та ідентифікація об'єктів відтворюють звук; встановлення змісту промови, нерозбірливою через імпульсних перешкод і шумів; виявлення оригіналу та копії фонограми та ін.

2. Поняття і основні властивості СПС ГАРАНТ Квиток 13. |  Поняття договору купівлі-продажу. Джерела правового регулювання. Юридична характеристика договору. Види договору купівлі-продажу та критерії їх розмежування.

 Квиток 1. |  Квиток 2. |  Квиток 3. |  Квиток 4. |  Квиток 8. |  Квиток 9. |  Квиток 11. |  Квиток 12. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати