На головну

Види державних органів

У зв'язку з різноманіттям різних державних органів їх можна класифікувати, але не тільки на основі принципу поділу державної влади, а й з інших підстав.

1. За способом виникнення - первинні і похідні. Особливість первинних органів полягає в тому, що вони не створюються будь-яким іншим державним органом, а, або виникають в порядку спадкування (спадкова монархія), або обираються на основі виборчого права в установленому порядку (представницькі органи) і отримують владні повноваження від виборців ( народу). А похідні органи утворюються первинними органами і від них вже отримують владні повноваження. До похідних державним органам можна віднести виконавчо-розпорядчі органи, військові відомства, органи прокуратури і т.д.

2. За обсягом владних повноважень - вищі і місцеві. Однак не всі місцеві органи є державними, наприклад, такими не є органи місцевого самоврядування. Вищі органи державної влади реалізують свої владні повноваження на всій території держави. У федеративних державах вищі органи суб'єктів поширюють всю владу на території відповідних суб'єктів федерації. А місцеві органи державної влади здійснюють свою діяльність в адміністративно-територіальних одиницях (повітах, округах, комунах, графствах, провінціях і ін.)

3. За широтою компетенції - загальної та спеціальної компетенції. Органи загальної компетенції правомочні вирішувати найбільш широке коло питань. Органи ж спеціальної (галузевої) компетенції спеціалізуються на виконанні однієї функції, одного виду діяльності (міністерства).

4. За способом формування - виборні і призначувані. У демократичних державах переважають виборні органи.

5. За особливостями діяльності та порядку прийняття рішень - колегіальні і одноосібні. У колегіальних органах рішення приймаються більшістю голосів (простим, абсолютним, кваліфікованим або зваженим), наприклад Федеральні збори РФ, а в одноосібних органах рішення приймаються одноосібно керівником, наприклад Президентом РФ.

6. За часом функціонування - постійні і тимчасові. Постійних органів в державному механізмі більшість, оскільки, він розрахований на функціонування в нормальних умовах. Тимчасові ж органи створюються або для діяльності в надзвичайних умовах, або для здійснення великомасштабних завдань, що мають загальнодержавне значення. (Класифікація державних органів за різними підставами представлена ??на схемі в додатку).

Таким чином, державна влада, завдання та функції держави здійснюються за допомогою його механізму, одним із принципів формування і діяльності якого є принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову.

Перспективи розвитку будь-якої держави в значній мірі залежать від вдосконалення структури і діяльності його механізму, встановлення реального соціального контролю за його функціонуванням.

--- 8 --- Поняття та ознаки державного органу |  типологія держав

 ОСНОВНІ ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ |  функція оборони |  Функція взаємодії з іншими державами та міжнародними організаціями |  Співвідношення понять «механізм» і «апарат» держави |  Ознаки механізму держави |  Принципи організації і діяльності державного механізму |  Структура механізму держави |  Органи законодавчої влади |  Органи виконавчої влади |  Судова влада |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати