На головну

Судова влада

Органи правосуддя утворюють складну систему, що складається з судів загальної юрисдикції, арбітражних, адміністративних, конституційних, військових та інших судів. Особливе місце в цій системі займають мирові судді. Нагорі цієї системи знаходяться верховні і конституційні суди. Суди здійснюють правосуддя за допомогою судочинства, регульованого процесуальним законодавством держави. А в країнах, в яких судовий прецедент є джерелом права, суд бере участь у правотворчості.

Судова влада належить суду, а не судовим установам, які в багатьох країнах включають в себе крім суддів, секретарів, інших працівників ще й судових слідчих, прокурорів.

Основними фігурами в судовій системі і судових органах є судді. У багатьох країнах світу судді незмінюваність і призначаються довічно, але в дійсності закон встановлює граничний вік перебування судді на посаді. В Англії -72 року, вищих судів - 75 років; в Японії - 65 років; в Росії - 70 років; в інших державах віковий ценз варіюється в межах 65 -70 років.

До кандидатів на посаду судді крім вищої юридичної освіти пред'являється велика кількість інших вимог, в тому числі і вікові. Наприклад, в Росії суддями можуть бути російські громадяни, які досягли 25-річного віку, у Франції - 40 років. Судді незалежні і підкоряються тільки Конституції і закону. «Судді незалежні і підкоряються тільки Конституції Російської Федерації і федеральному закону». «Судді незалежні і підкоряються лише закону».

Розгляд справ у судовому засіданні здійснюється на основі ряду принципів, визнаних в законодавстві багатьох країн світу, а так само міжнародних актах, які стосуються захисту прав людини. Такими принципами є:

1. Незалежність суду і підкорення його тільки законові.

2. Свобода допуску до правосуддя. Цей принцип означає, що будь-яка фізична або юридична особа може звернутися до суду для захисту своїх прав і законних інтересів, причому будь-які обмеження тут не допускаються.

3. Колективне відправлення правосуддя. Виняток з цього принципу допускається лише для розгляду дрібних цивільних і кримінальних справ, які може розглядати мировий суддя одноособово.

4. Можливість оскарження судового рішення до іншого суду.

5. Відповідальність держави за судову помилку (відшкодування державою шкоди, завданої потерпілому).

6. Мова судочинства.

Результатом судового процесу є судове рішення, в якому державна влада знаходить найбільш повне вираження. Особи та організації, яким воно адресовано, зобов'язані його виконати. Органи виконавчої влади |  Поняття та ознаки державного органу

 екологічна функція |  Захист прав і свобод громадян |  ОСНОВНІ ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ |  функція оборони |  Функція взаємодії з іншими державами та міжнародними організаціями |  Співвідношення понять «механізм» і «апарат» держави |  Ознаки механізму держави |  Принципи організації і діяльності державного механізму |  Структура механізму держави |  Органи законодавчої влади |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати