На головну

Місце і роль держави в політичній системі суспільства

Поняття «держава» і «політична система» співвідносяться як частина і ціле. Держава концентрує в собі все різноманіття політичних інтересів, регулюючи явища політичного життя через призму «общеобязательности». Саме в цій якості держава відіграє особливу роль в політичній системі, надаючи їй свого роду цілісність і стійкість. Воно виконує основний обсяг діяльності з управління, регулює практично всі основні сфери життя суспільства. Тому важливим принципом держави є універсалізм, або загальність.

Держава є серцевиною політичної системи, її стрижневим елементом. Навколо нього об'єднуються всі інші складові політичної системи.

Центральне місце держави в політичній системі суспільства визначається практичною реалізацією всього того, що пов'язано з його ознаками:

1. держава виступає в якості єдиного офіційного представника всього народу, об'єднаного в межах його територіальних кордонів за ознакою громадянства;

2. держава - єдиний носій суверенітету;

3. воно містить спеціальний апарат (публічну владу), призначену для управління суспільством;

4. має «силові» структури (збройні сили, міліцію, службу безпеки тощо);

5. володіє монополією на законотворчість;

6. має специфічним набором матеріальних цінностей (державною власністю, бюджетом, валютою і т.д.).

В основі класифікацій функцій лежать сфери діяльності держави, тобто галузі суспільних відносин, на які воно впливає.

Функції держави зазвичай ділять на внутрішні і зовнішні.

Внутрішні функції -це головні напрямки діяльності держави в межах даної країни, що характеризують внутрішню політику держави. Вони поділяються на охоронні та регулятивні.

К охороннимфункцій відносяться: дотримання законності, охорона правопорядку, захист прав і турбот громадян, охорона навколишнього середовища тощо Словом, охоронні функції зобов'язують державу підтримувати і охороняти встановлений в суспільстві порядок функціонування різних сфер суспільного життя.

К регулятивним функцій держави можна віднести економічну, соціальну, функцію фінансового контролю та системну. Регулятивні функції держави полягають у розвитку різних сфер суспільного життя. Створенні відповідних умов для розвитку особистості, підтримки необхідного порядку протікання різних суспільних процесів.

Економічна функція виражається у виробленні та проведенні необхідної економічної політики, тобто в плануванні і проведення заходів, спрямованих на створення умов для розвитку промисловості, сільського господарства і всіх інших напрямків економічного розвитку.

Соціальна функція виражається в наданні допомоги нужденним членам суспільства, виділення коштів на будівництво житла, доріг, розвитку мережі освіти і охорони здоров'я і т.д.

Функція фінансового контролю зобов'язує державу враховувати доходи окремих громадян і організацій, стежити за дотриманням ними податкового законодавства, охороняти основи фінансової діяльності.

Системна функція полягає в підтримці нормального перебігу політичного процесу і збереження основних параметрів політичної системи суспільства. Сюди можна віднести законодавчі, адміністративні та контролюючі заходи, що проводяться державними органами в сфері політичного життя суспільства.

Зовнішні функції держави пов'язані з його зовнішньополітичної і міжнародною діяльністю.

Зовнішньополітична діяльність держави спрямована на відстоювання інтересів держави в його взаєминах з іншими державами. Ця діяльність будуватися на основі використання можливостей міжнародного права.

Зовнішньоекономічна діяльність покликана розвивати економічні зв'язки з іншими країнами в взаємовигідних умовах.

Оборона державних рубежів - Одна з найголовніших завдань держави як в мирний час, так і в разі нападу противника, в воєнний час. Для її реалізації держава використовує всі свої можливості і ресурси - економічні, де6мографіческіе, політичні і т.п.

Виконання цих функцій державою є передумовою для сталого економічного, соціального та політичного розвитку країни. Держава - основний інститут політичної системи |  Правова держава

 Матеріалістична теорія походження держави |  психологічна теорія |  патримоніальна теорія |  Ознаки та сутність держави |  Політична система суспільства і держави |  Загальна характеристика політичної системи суспільства |  Поняття, структура і види політичної системи суспільства |  Закономірності розвитку політичної системи суспільства |  Особливості політичної системи Російської Федерації |  Громадянське суспільство |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати