На головну

Питання 10.

Безперервну випадкову величину можна охарактеризувати переліком всіх можливих її значень і їх ймовірностей. Природно, постає питання про те, чи не можна охарактеризувати випадкову величину іншим способом, однаково придатним як для дискретних, так і для неперервних випадкових величин.
 Функцією розподілу випадкової величини Х називають функцію F (x), Визначає для кожного значення х, Ймовірність того, що випадкова величина Х прийме значення менше х, Т. Е.
F (x) = P (X <x).
 іноді функцію F (x) Називають інтегральною функцією розподілу.
 Функція розподілу має такі властивості:
 1. Значення функції розподілу належить відрізку [0,1]: 0 ? F (x) ? 1.
 2. Функції розподілу є неубутна функція.
 3. Імовірність того, що випадкова величина Х прийме значення, укладену в інтервалі (а, b), Дорівнює приросту функції розподілу на цьому інтервалі:
р (а < X < b) = F (b) - F (а). (2.1)
 4. Якщо всі можливі значення випадкової величини Х належать інтервалу (а, b), То
F (x) = 0 при х ? а;F (x) = 1 при х ? b.
 5. Чи справедливі такі граничні відносини:
.

  Питання 9. |

 Теорія ймовірностей і математична статистика |  Питання 1. |  Питання 2. |  Питання 3. |  Питання 4. |  Питання 5. |  Питання 6. | |  Питання 8. |  властивості дисперсії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати