На головну

Прикладне програмне забезпечення

Прикладне ПО - PageMaker, VenturaPublisher, AdobeIllustrator;

розробки систем управління (CACE -группа);

проектування систем управління (CACSD -группа);

проектування і виготовлення креслень (CAD-група) - PCAD, OrCAD, AutoCAD;

планування (CAP-група).

· Розширюють функції ОС ППП складають пакети,

забезпечують сполучення ЕОМ з науковими приладами і установками;

забезпечують підключення до ЕОМ додаткових зовнішніх пристроїв, підтримку роботи ЕОМ в локальних мережах і машинних комплексах;

Для розширення функцій зовнішніх пристроїв ЕОМ (монітора, клавіатури, миші та ін.).

Інтегровані ППП об'єднують основні функції ряду пакетів, як правило, загального призначення. У таких пакетах використовуються не тільки єдиний формат файлів, але і методи доступу до файлів окремих пакетів, тобто забезпечується повна інформаційна сумісність складових сукупність пакетів. Типовим засобом даного класу є відомий пакет MsOffice, що включає текстовий процесор MsWord, табличний процесор MsExcel, графічний засіб PowerPoint та ін.

Більшість сучасних пакетів перед початком використання вимагають проведення операції інсталяції, що складається в налаштуванні пакета на конкретні умови експлуатації (конфігурація апаратних засобів, режим рішення задач і ін.). Як правило, інсталяція проводиться один раз і виконується або внутрішніми засобами пакета, або за допомогою спеціальних утиліт. Документація, що поставляється з пакетом, повинна включати рекомендації по його інсталяції на конкретні умови застосування.

Ряд пакетів поставляються також на рівні ілюстративних і навчальних версій, які функціонально обмежені щодо основного пакету, але дозволяють проводити ілюстрацію пакета в цілому, а також навчати основам роботи в його середовищі.

Останнім часом на ринку зайняв лідируюче місце клас програмних продуктів мультимедіа. Основне призначення програмних продуктів мультимедіа - створення і використання аудіо- та відеоінформації для розширення інформаційного простору користувача. Клас продуктів мультимедіа знайшов своє застосування в сфері бібліотечного інформаційного обслуговування, процесі навчання, організації дозвілля. Бази даних комп'ютерних зображень творів мистецтв, бібліотеки звукових записів і становитимуть основу прикладних навчальних систем, комп'ютерних ігор, бібліотечних каталогів і фондів.

лекція 6 Інструментальне програмне забезпечення |  Інформаційні системи. Структура і класифікація інформаційних систем

 Класифікація комп'ютерів за сферами застосування |  центральний процесор |  Оперативний пристрій |  Зовнішні запам'ятовуючі пристрої |  зовнішні пристрої |  Пристрої ручного введення інформації |  пристрої друку |  Пристрої підтримки безпаперових технологій |  Системне програмне забезпечення |  Поняття інформаційних технологій. Види інформаційних технологій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати