На головну

Рішення СЛАР методом Гауса.

Метод Гаусса.

Мета: за допомогою елементарних перетворень привести матрицю до ступінчастого вигляду, при цьому бажано, щоб на головних діагоналях стояли 1 (але не обов'язково)

ріведеніе матриці до ступінчастого вигляду - прямий хід перетворення Гаусса, після цього виконуємо 2 етап (зворотний хід), коли матрицю «розкручують» від низу до верху обчислюючи невідомі пар-ри.

19. чисельне рішення систем рівнянь Методом Зейделя

Полягає в тому, що при обчисленні компонент  обчислюють з урахуванням отриманих на (k + 1) ітерації значень ,  ....  значення i компонента ,  .... ,  приймається з попередньої ітерації. В цьому випадку система має вигляд:

k-номер ітерації,  -значення x на k-тій Ітера. І т.д,  - похибка

22. Наближення функцій: інтрополірованіе і екстропоплірованіе

Завдання наближеного відновлення фукции fxi за формулою f (x) = Ln(X), в точках x ? xi, але x € [x1; xn] зветься інтерполяції функції f (інтерполювання);

Точки xi називається вузлами інтерполяції

Якщо x розташований поза відрізка містить вузли інтерполяції то заміну функції f (x) на функцію Ln(X) називається естерполяціей.

Таким чином, методи інтерполяції екстрополяціі застосовують в тих случах, коли вид f (x) є невідомим, а відомим тільки окремі значення цієї функції в вибіркових точках (вузлах) інтерполяції, естрополяціі. Дані методи застосовуються в тих випадках, коли число вузлів невелике.

  Метод половинного ділення |  Інтрополяціонние поліноми Лагранжа.

 Похибка математичної моделі. |  обчислення похибки |  Чисельний метод рішення рівнянь. Теорема про існування кореня неперервної функції. |  Сплайн-інтерполяція. |  Чисельне диференціювання. Похибка чисельного диференціювання. |  Обчислення похідної другого порядку чисельними методами. |  Чисельне інтегрування формула трапецій |  Чисельне інтегрування формула Сімпсона |  Покращений метод Ейлера |  Особливості рішення задачі Коші стосовно систем звичайних диференціальних рівнянь |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати