На головну

Специфіка інноваційного менеджменту

Інноваційний менеджмент - це система управління інноваціями, інноваційним процесом і відносинами, що виникають в процесі руху інновацій.

Інноваційний менеджмент грунтується на наступних ключових моментах:

Інноваційний менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.

стратегія визначає загальний напрямок і спосіб використання коштів для досягнення поставленої мети.

тактика - Це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики інноваційного менеджменту є мистецтво вибору оптимального рішення і прийомів досягнення цього рішення найбільш прийнятних у даній господарській ситуації.

Інноваційний менеджмент можна розглядати як систему управління підприємством. Система інноваційного менеджменту складається з двох підсистем: керуючої підсистеми (суб'єкт управління) і керованої підсистеми (об'єкт управління).

суб'єктом управління може бути один або група працівників, які здійснюють цілеспрямоване функціонування об'єкта управління.

об'єктом управління є інновації, інноваційний процес і економічні відносини між учасниками ринку інновацій.

Зв'язок суб'єкта управління з об'єктом управління здійснюється за допомогою передачі інформації. Ця передача інформації і являє собою процес управління.

Розрізняють два типи функцій менеджменту інновацій:

  Структура життєвого циклу продуктових інновацій |  Цілі і характеристика програми управління інноваціями

 Сутність і класифікація інновацій |  Функції інновацій в підприємництві |  Характеристика інноваційного процесу |  Стадії інноваційного процесу |  На кожному етапі інноваційного процесу є соціально-психологічні чинники, які або гальмують, або стимулюють, або якось видозмінюють цей процес. |  Загальна характеристика стадій життєвого циклу інновацій |  Класифікація і характеристика методів управління інноваціями |  Методи прогнозування інновацій |  Методи пошуку ідей інновацій |  Бенчмаркінг як метод управління інноваціями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати