Головна

ДОКУМЕНТАЦІЯ АУДИТУ

Виходячи з визначення аудиту системи якості, встановленого в стандарті ІСО 9000: 2005 - аудит це задокументований процес. Аудит, як будь-який процес, має набір дій і результат процесу. Тому документація аудиту призначена для фіксації всіх дій і результатів цього процесу. Дії процесу регламентуються в документованої процедурою (або процедурах), а результати процесу (або його окремих операцій) в супровідній документації. Виходячи з цього документація аудиту може поділятися на методичну документацію і робочу документацію.

Для організацій, які впроваджують у себе систему якості за стандартами ISO серії 9000, методичною документацією аудиту може бути методичний документ проведення аудиту. Наявність цієї процедури обов'язково відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2008.

Для організацій, що займаються аудитом другої і третьої сторони до методичної документації аудиту також відносяться різні методичні вказівки по проведенню аудиту окремих областей діяльності або специфічних питань системи якості. Крім того, до методичної документації аудиту можуть ставитися і стандарти проведення аудиту, наприклад стандарт ІСО 19011.

Методична документація аудиту розробляється до проведення аудиту і необхідна для того, щоб забезпечити виконання цього процесу відповідно до запланованого порядком.

Робоча документація аудиту створюється в ході аудиту на різних його етапах. Ця документація необхідна для представлення результатів кожного конкретного аудиту, аналізу результатів і прийняття рішень за результатами аудиту. Склад робочої документації аудиту дещо відрізняється для різних видів аудиту. Для аудиту другої і третьої сторони до складу цієї документації включаються різні звіти і форми, необхідні для надання замовнику аудиту або в сертифікує організації. В іншому, склад робочої документації аудиту системи якості залишається однаковим. Квиток № 9 |  ВИДИ ДОКУМЕНТАЦІЇ АУДИТУ

 квиток №3 |  квиток №4 |  квиток №5 |  квиток №7 |  Квиток № 8 |  КЕРІВНИЦТВО З ЯКОСТІ |  ЗАПИСИ З ЯКОСТІ |  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОЛІТИКУ ЯКОСТІ |  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПОЛІТИКИ ЯКОСТІ |  Сертифікація ISO (ІСО) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати