На головну

недосконала конкуренція

1. Прикладом олігополії може служити ...

- Галузь водопостачання

- Ринок будівельних послуг

- + Ринок операторів стільникового зв'язку

- Ринок сільськогосподарської продукції

2. Існування природних монополій пов'язують з ...

+ - Дією позитивного ефекту масштабу

- Зростанням довгострокових витрат при збільшенні обсягів виробництва

- Державною власністю на сировинні ресурси

- Дією постійного ефекту масштабу

3. Індекс Херфіндаля-Хіршмана обчислюється за допомогою ...

- Обчислення процентного відношення продажів чотирьох або восьми найбільших фірм до загального галузевого обсягу продажів

- + Підсумовування квадратів ринкових часток кожної форми в аналізованої галузі

- Порівняння прибутковості даної фірми із середньою прибутковістю ринку в цілому

- Обчислення відносної різниці між ціною і граничними витратами в точці рівноваги фірми

4. Координація діяльності конкуруючих взаємозалежних фірм у формі кооперативної і некооперативного стратегії, здійснюється в умовах ...

- Монополістичної конкуренції

- + Олігополії

- монополії

- Досконалої конкуренції

5. Ринок олігополії характеризується тим, що ...

- На ринку діє одна фірма

- Існують нездоланні бар'єри входу на ринок

- + Фірми можуть вступити в таємну змову

- Фірми виробляють унікальний продукт

6. На ринку монополістичної конкуренції, на відміну від олігополії, фірми ...

- Випускають однорідну продукцію

- Можуть вступити в таємну змову

- + Володіють невеликою ринковою часткою

- Володіють більшою ринковою владою

7. Ринок монополістичної конкуренції характеризується тим, що ...

- Поведінка однієї фірми значно впливає на поведінку інших

- Фірма завжди отримує позитивну економічну прибуток

- Покупець здатний диктувати ринкову ціну товару

- + Диференційований продукт продається на одному ринку

8. Для ринку монополії, на відміну від монополістичної конкуренції, характерно (-и) ...

- Низькі бар'єри входу на ринок

- + Наявність одного продавця

- Нецінові методи конкурентної боротьби

-виробництво диференційованого продукту

  конкуренція |  ринок капіталу

 Предмет і методи економічної теорії |  Етапи розвитку економічної теорії |  Потреби і ресурси |  Суспільне виробництво і економічні відносини |  економічні системи |  Мікроекономіка. |  ринковий механізм |  еластичність |  функціонування фірми |  Витрати і прибуток фірми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати