На головну

функціонування фірми

1. Позитивний ефект масштабу полягає в тому, що зі зростанням обсягу виробництва ...

- + Довгострокові середні витрати знижуються

- Довгострокові середні витрати збільшуються

- Валові витрати збільшуються

- Валові витрати зменшуються

2. Крива довгострокових середніх витрат, що ілюструє ефект масштабу виробництва, показує, що для різних галузей оптимальний розмір підприємства ...

- Передбачає рівну оптимальність і дрібних, і великих підприємств

- Однаковий і передбачає дрібні підприємства

- Однаковий і передбачає великі підприємства

- + Може істотно відрізнятися в залежності від особливостей галузі

3. На малюнку показана крива байдужості і бюджетна лінія якогось споживача.

 Оптимальний вибір споживача передбачає, що купується їм споживчий набір повинен ...

- + Максимально задовольняти його потреби

- Купуватися за найнижчими цінами

- бути хорошим

- + Відповідати його бюджетним можливостям

4. Граничний продукт з ростом числа зайнятих при незмінності інших факторів виробництва ...

- Зростає при будь-якому числі зайнятих

- Спочатку зростає, потім зменшується

- Скорочується при будь-якому числі зайнятих

- + Спочатку зменшується, потім зростає

5. Зниження приросту врожаю при зростанні застосування праці і незмінності інших факторів виробництва в сільському господарстві є прикладом дії закону ...

- Незадоволеного попиту

- + Спадної граничної віддачі

- пропозиції

- Зростаючої граничної корисності

  еластичність |  Витрати і прибуток фірми

 Предмет і методи економічної теорії |  Етапи розвитку економічної теорії |  Потреби і ресурси |  Суспільне виробництво і економічні відносини |  економічні системи |  Мікроекономіка. |  ринковий механізм |  конкуренція |  недосконала конкуренція |  ринок капіталу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати