Головна

Мікроекономіка.

ринок

1. Спонукання виробників створювати необхідні суспільству економічні блага з найменшими витратами і отримувати достатній прибуток забезпечується виконанням ринком ___ функції.

- інформаційної

- + Стимулюючої

- регулюючої

- ціноутворюючої

2. Прикладом олігополії може служити ...

- Галузь водопостачання

- Ринок будівельних послуг

- + Ринок операторів стільникового зв'язку

- Ринок сільськогосподарської продукції

3. Існування природних монополій пов'язують з ...

- + Дією позитивного ефекту масштабу

- Зростанням довгострокових витрат при збільшенні обсягів виробництва

- Державною власністю на сировинні ресурси

- Дією постійного ефекту масштабу

4. Індекс Херфіндаля-Хіршмана обчислюється за допомогою ...

- Обчислення процентного відношення продажів чотирьох або восьми найбільших фірм до загального галузевого обсягу продажів

- + Підсумовування квадратів ринкових часток кожної форми в аналізованої галузі

- Порівняння прибутковості даної фірми із середньою прибутковістю ринку в цілому

- Обчислення відносної різниці між ціною і граничними витратами в точці рівноваги фірми

5. До основних рис чисто ринкової економіки відносять ...

- + Вільну конкуренцію

- Державну власність на економічні ресурси

- Контроль державою виробництва і розподілу продукції

- Директивне планування

6. Однією з причин «фіаско держави» є (-ются) ...

- Зовнішні ефекти

- + Лобіювання інтересів

- Асиметрія інформації

- Суспільні блага

7. Взаємозв'язок економічних інтересів продавців і покупців забезпечується виконанням ринком ___ функції.

- ціноутворюючої

- стимулюючої

- + Посередницької

-інформаційної

8. У системі ринків отсутствуетринок ...

- + Чисто суспільних благ

- Дослідно-конструкторських розробок

- Нижчих благ

- Споживчих товарів

  економічні системи |  ринковий механізм

 Предмет і методи економічної теорії |  Етапи розвитку економічної теорії |  Потреби і ресурси |  Суспільне виробництво і економічні відносини |  еластичність |  функціонування фірми |  Витрати і прибуток фірми |  конкуренція |  недосконала конкуренція |  ринок капіталу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати