Головна

Суспільне виробництво і економічні відносини

1. При побудові кривої виробничих можливостей на координатних осях відкладають ...

- Обсяг випуску товару Х і обсяг наявних ресурсів для виробництва Х

- Обсяг випуску товару Х і його ціну

- Обсяг випуску товару Х і обсяг наявних ресурсів для виробництва Y

- + Обсяг випуску товару Х і обсяг випуску товару Y

2. Точка А на кривій виробничий можливостей характеризує ...

- Комбінацію товарів, при якій досягається випуск максимальної кількості предметів споживання, в той час як обсяг випуску засобів виробництва дорівнює нулю

- Комбінацію товарів, вироблену в умовах безробіття

- Комбінацію товарів, недоступну в рамках наявної ресурсної бази

- + Комбінацію товарів, при якій досягається випуск максимальної кількості коштів виробництва, в той час як обсяг випуску предметів споживання дорівнює нулю

3. За допомогою кривої виробничих можливостей відображаються ...

- + Обмеженість виробничих ресурсів, альтернативна вартість (витрати втрачених можливостей)

- Ступінь завантаження виробничих потужностей

- Сукупний попит і сукупна пропозиція

- попит і пропозиція

4. Суспільні відносини, що складаються в процесі відтворення, проявляються у формі ...

- + Організаційно-економічних відносин

- Матеріально-енергетичних зв'язків

- Матеріально-технічних зв'язків

- + Соціально-економічних відносин

5. Граничний продукт з ростом числа зайнятих при незмінності інших факторів виробництва ...

- Спочатку зменшується, потім зростає

- Зростає при будь-якому числі зайнятих

- Скорочується при будь-якому числі зайнятих

- + Спочатку зростає, потім зменшується

6. Економіка деякої країни знаходиться на межі своїх виробничих можливостей, які відображені на графіку:

 Альтернативна вартість виробництва 40 тис. Шт. інвестиційних товарів дорівнює ___ млн шт. споживчих товарів.

- 0,75

- + 30

- 70

- 100

7. Скорочення обсягу випуску товару А на 25 од. викликало збільшення виробництва товару В з 0 до 100 од. Альтернативна вартість виробництва 1 од. товару В становить ___ од. товару А.

- 100

- + 0,25

- 25

- 4

8. Співвідношення між різними галузями економіки є ___ структуру виробництва.

- територіальну

- внутрипроизводственную

- + Галузеву

- відтворювальну

  Потреби і ресурси |  економічні системи

 Предмет і методи економічної теорії |  Етапи розвитку економічної теорії |  Мікроекономіка. |  ринковий механізм |  еластичність |  функціонування фірми |  Витрати і прибуток фірми |  конкуренція |  недосконала конкуренція |  ринок капіталу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати