На головну

Дискретизація. Теорема В. ф. котельникова.

Під дискретизацією сигналів розуміють перетворення функцій не-

перериваних змінних у функції дискретних змінних, за якими ви-

хідні безперервні функції можуть бути відновлені з заданої точно-

стю. Для точного уявлення довільної неперервної функції x (t)

на кінцевому інтервалі часу Т необхідно мати дані про мгно-

ських значеннях (відлік) цієї функції в усіх точках інтервалу, т. е.

безперервним безліччю відліків, віддалених один від одного на нескінченно

малі інтервали. Деякий наближене уявлення про функції x (t) можна скласти по її відображенню у вигляді дискретної послідовності імпульсів, що мають на інтервалах ?t значення x (i?t), званих відліками (рис.1.1).

Операція заміни неперервної функції послідовність відліків

її миттєвих значень називається дискретизацією.

Теорема Котельникова «Якщо функція ? (t) не містить частот вище Fm , Гц, то вона повністю визначається своїми миттєвими значеннями в моменти часу, віддалені один від одного на ?t = 1 / (2 Fm). Основні риси RISC архітектури. |  Команди, що виконують логічні операції

 Сигнали. Перетворення сигналів. |  Три групи команд в МК PIC16F87x. |  Позитивна і негативна логіка |  Присвоєння символьних імен РОН. |  Двійковий код команд з байтами в МК PIC16F87x. |  Стекова пам'ять в PIC16F87x. |  Стекова пам'ять в МК PIC16F87x. |  В який регістр запишеться результат виконання команди DECFCOL, f |  Як виконується розподіл на 2 в МК PIC16F87x. |  PORTC, 4. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати