ГЛАВА 10. ОБЛІК дебіторської ЗАБОРГОВАНОСТІ |  ЗАБОРГОВАНОСТІ |  ТРИВАЛЕ |  РОБОТИ, ПОСЛУГИ |  ПО РАСЧЕТАМ З БЮДЖЕТОМ |  ЗАБОРГОВАНІСТЬ |  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |  ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ |  БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА |  МЕТОД КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ |

загрузка...
загрузка...
На головну

нараховані доходи

  1.  ВНП та методи його розрахунку за видатками та доходами.
  2.  Вимірювання обсягу національного виробництва за доходами і видатками. ВНП, ЧНП, ВВП, НД
  3.  Виконання бюджетів за доходами
  4.  Метод розрахунку ВВП за доходами (розподільчий метод)
  5.  Податковий контроль за доходами фізичних осіб.
  6.  Визначення податкової бази по доходах, оподатковуваним за загальною ставкою

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходамиявляє собою суму нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо. п., що підлягають надходженню.

Для обліку розрахунків за нарахованими доходами Планом рахунків передбачений субрахунок 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» рахунки 37 «Розрахунки з різними дебіторами». За дебетом цього субрахунку відображається виникнення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками, дивідендами, роялті, які підлягають отриманню, а по кредиту - її погашення чи списання. сальдо по субрахунку 373 відображає дебіторську заборгованість перед підприємством за нара-Справжній бухоблік 327


ленним в його користь відсотків, дивідендів і роялті.

Аналітичний облік на субрахунку 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» рахунки 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться за кожним дебітором, за видами нарахованих доходів, за термінами їх отримання.

Визначення таких видів доходів, як дивіденди, відсотки і роялті, наведені в п. 4 П (С) БО 15 «Дохід» [15].

дивіденди- Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. Таким чином, на субрахунку 373 відбивається дебіторська заборгованість, що виникла в результаті фінансової діяльності підприємства та придбання ним акцій, інших боргових зобов'язань, а також часткою в статутному капіталі інших підприємств.

Дебіторська заборгованість за нарахованими дивідендамивизнається активом в період їх нарахування.

відсотки- Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум заборгованості підприємству. Тобто на субрахунку 373 відображається сума відсотків за облігаціями, казначейськими зобов'язаннями або ощадним (депозитним) сертифікатам. Крім того, на даному субрахунку враховується сума відсотків, що підлягають отриманню підприємством, від провадження ним діяльності з продажу товарів (робіт, послуг) в кредит абов розстрочку.

Дебіторська заборгованість за відсоткамивизнається в тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

роялті- Платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо. Д.). Тобто, що підлягають отриманню підприємством роялті, є винагорода за користування або за надання права на користування будь-якими ав-


Торський правами на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

роялтівизнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом угоди.

Порядок бухгалтерського обліку нарахування та отримання дивідендів і відсотків по придбаних облігацій докладно буде розглянуто в главі 17 «Облік фінансових інвестицій».

У цьому розділі розглянемо на числовому прикладі порядок відображення в бухгалтерському обліку підприємства операції з нарахування і отримання відсотків при продажу товарів у розстрочку.

приклад 10.4- Підприємство уклало договір купівлі-продажу партії товару на умовах розстрочки платежу. Вартість партії товару становить 5400 грн. (В тому числі ПДВ 20% - 900 грн.). Згідно з угодою, до отримання товару підприємство-покупець зобов'язане перерахувати початковий внесок у розмірі 25% його вартості, т. Е. 1350 грн. (В тому числі ПДВ 20% - 225 грн.). Початковий внесок перерахований 26.07.20ХХ р Товар відвантажено покупцеві 27.07.20ХХ р За розстрочку платежу щомісячно нараховуються відсотки в сумі 279 грн. (В тому числі ПДВ 20% - 46,50 грн.). Остаточний розрахунок за поставлений товар згідно з договором буде проведений через три місяці з дня відвантаження.

На рахунках бухгалтерського обліку зазначена операція відображається таким чином (таблиця 10.6):


328 Справжній бухоблік

Таблиця 10.6

 Первинний документ  Дата  зміст операції  Кореспондуючі рахунки  Сума, грн.
 дебет  кредит
 Банківська виписка  26.07. ХХ р  1. Отримано початковий внесок від покупця  1350,00
 Податкова накладна  26.07. ХХ р  2. Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ  641 / ПДВ  225,00
 Видаткова накладна  27.07. ХХ р  3. Відвантажено партія товару покупцеві і відображено дохід від реалізації  5400,00
 Податкова накладна  27.07. ХХ р  4. Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ  641 / ПДВ  675,00
 Видаткова накладна  27.07. ХХ р  5. Списано суму податкових зобов'язань з ПДВ  225,00
 Бухгалтерський регістр  27.07. ХХ р  6. Списано собівартість реалізованого товару  3000,00
 Бухгалтерська довідка  27.07. ХХ р  7. Сформовано фінансовий результат: - на фінансовий результат списано собівартість реалізованого товару; - на фінансовий результат списано дохід від реалізації товару  791 702  902 791  3000,00 4500,00
 Бухгалтерська довідка  27.07. ХХ р  8. Здійснено залік заборгованості  1350,00
 Договір, бухгалтерскійрегістр 31.08.XXr.  9. Відображено суму нарахованих і підлягають отриманню відсотків  279,00
 Податкова накладна  31.08. ХХг.  10. Відображено податкове зобов'язання з ПДВ  641 / ПДВ  46,50
 Бухгалтерська довідка 31.08.XXr.  11. Списано дохід від нарахованих відсотків на фінансові результати  232,50
 Проведення аналогічні 9 - 11 робляться також 27.09.XX р і 27.10. ХХ р
 Банківська виписка  27.10. ХХ р  12. Отримано оплату від покупця: - у сумі непогашеної задолженностіза товар- в сумі відсотків  311 311  361 373  4050,00 837,00

 сторін і дебіторську заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків. Її величина визначається як дебетове сальдо по субрахунках 682 «Внутрішні розрахунки» и 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» рахунки 68 «Розрахунки за іншими опе

10.7. ДЕБІТОРСЬКА

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО

ВНУТРІШНІМ РАСЧЕТАМ

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків являє собою заборгованість пов'язаних з підприємством раціях » (Таблиця 10.7).


I


Справжній бухоблік 329

Таблиця 10.7 Видано аванс |  Рахунки обліку внутрішніх розрахунків
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати