На головну

Квиток №11.

1. Метод еквівалентного генератора при розрахунках в ланцюзі постійного струму.

Метод еквівалентного генератора - Метод перетворення електричних ланцюгів, в якому схеми, що складаються з декількох гілок з джерелами ЕРС, приводяться до однієї гілки з еквівалентним значенням.

Метод еквівалентного генератора використовується при розрахунку складних схем в яких одна гілка виділяється в якості опору навантаження і потрібно досліджувати і отримати залежність струмів в ланцюзі від величини опору навантаження.

 Відповідно до даного методу незмінна частина схеми перетворюється до однієї гілки містить ЕРС і внутрішній опір еквівалентного генератора.

Застосування методу еквівалентного генератора

ЕРС еквівалентного генератора визначається за формулою: де:  - Провідність ділянки кола рівна

Для визначення еквівалентного опору генератора застосовується розрахунок послідовно і паралельно з'єднаних опорів, а так же, в разі складніших схем застосовують перетворення трикутник-зірка.

Після визначення параметрів еквівалентного генератора можна визначити струм в навантаженні при будь-якому значенні опору навантаження за формулою: параметри и  можна так само визначити по вихідній схемі з дослідів холостого ходу  і короткого замикання .

З досвіду холостого ходу  Для визначення  у вихідній схемі прибирають опір навантаження і отриману схему розраховують методом вузлових потенціалів. Через отримані значення потенціалів визначають

значення  зазвичай визначається з досвіду короткого замикання, для цього у вихідній схемі опір навантаження замінюють проводом і за методом контурних струмів визначають струм  в проводі. Після цього еквівалентний опір генератора визначається за формулою:
 Формули потужності для джерел е.р.с. і джерел струму |  Послідовне з'єднання елементів в колі змінного струму. Активне, реактивне і повний опір.

 Частота і період періодичного змінного струму |  Квиток №6. |  Подання синусоїдальних величин струму і напруги у вигляді обертових векторів. |  У будь-якому замкнутому контурі електричного кола алгебраїчна сума ЕРС дорівнює сумі алгебри падінь напруг на всіх його ділянках |  Передача електричної енергії через магнітосвязанние котушки |  Складна ланцюг з магнітносвязаннимі котушками. |  Потенціали електричного кола постійного струму. |  Схема заміщення трансформатора. |  Потужність в ланцюзі постійного струму. |  Активне, реактивне і повний опір ланцюга. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати