Головна

Електричне коло постійного струму.

електричним колом називають сукупність електротехнічних пристроїв, що утворюють шлях для проходження електричного струму і призначених для передачі, розподілу і взаємного перетворення електричної та інших видів енергії.

Електромагнітні процеси, що протікають в пристроях електричного кола, можуть бути описані за допомогою понять про електрорушійної силі (Е. Д. С.), струмі і напрузі.

Електричні кола, в яких отримання електричної енергії, її передача та перетворення відбуваються при незмінних в часі токах і напружених, називають ланцюгами постійного струму. У таких ланцюгах електричні і магнітні поля також не змінюються в часі. Так як струми і напруги постійні, то зміни цих величин в часі дорівнюють нулю:

Тому і напруга на індуктивності UL, І струм через ємність, що залежать від зміни цих величин, також дорівнюють нулю:
 З цього випливає, що в індуктивності опір постійному струму дорівнює нулю, а ємність, навпаки, являє собою нескінченно великий опір. Тому в ланцюзі постійного струму котушка індуктивності є закоротки (звичайний провід, опором якого можна знехтувати), а ємність (конденсатор) - являє собою розрив ланцюга. Електрична напруга в ланцюзі постійного струму. |  елементи ел.цепі

 Квиток №1. |  Визначення сили струму. |  Логарифмічні амплітудно-частотні характеристики. |  Лінійні і нелінійні електричні ланцюги |  Квиток №4. |  Ідеальний джерело струму |  Реальний джерело струму |  Закон Ома для електричного кола. |  Заміна джерела е.р.с. джерелом струму і навпаки |  Передавальні функції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати