На головну

Основи розмежування доходів і витрат.

Обмеження доходів відображені в Бюджетному Кодексі - нормативи відрахувань доходів до відповідного бюдж (наприклад, ПДВ зараховується до федерального бюджету в розмірі 100%).

Обмеження витрат відображені в реєстрі видаткових зобов'язань. Реєстр видаткових зобов'язань - Сукупність завдань, к-ті повинні бути вирішені на території. Реєстр визначається з урахуванням розмежування повноважень по фінансуванню витрат на кожному рівні бюджетної сис-ми. Розділи витрат: управління, освіту, дорожнє господарство і т. Д.

міжбюджетні трансфертибюджетна кошти, надавати пріоритет-мі нижчестоящому бюджету:

1) дотації - Бюджетні кошти, що надаються нижчому бюджету на вирівнювання бюджетної забезпеченості або збалансованість бюджету (що надаються бюджету на безоплатній та безповоротній основі);

2) субвенція - Бюджетні кошти, що надаються бюджету або Ю. особі для фінансування цільових витрат (на безоплатній та безповоротній основі на здійснення визна. Цільових витрат (посібники, виплати ветеранам);

3) субсидії- Бюджетні кошти, що надаються бюджету, Ф. або Ю. особам на умовах часткового фінансування цільових витрат.

Фонди міжбюджетного регулювання:

1. фонд фін. підтримки. Вирівнювання бюджетної забезпеченості по поточним дотаціям.

2. фонд компенсації (Фед. І регіон.). Фінансування делегованих (переданих) витратних зобов'язань. Субвенція.

Св. Області 93 муніципальних освіти в т. Ч. 67 місто. округу, 5 муниц. р-ну (Камишловскій, таболінскій, слоюодінскій, ніжнесергіенскій, байкальська) 21 поселення з них 15 сільських та 6 міських.

11 донорів (4 в 2008 Кате., Н. тагил, К. уральск., В. Салда) - рівень бюдж забезпеченості = податок. потенціал / індекс бюдж витрачання = 0,9 (Ек-г, Н-Т, Сєров, Первоуральськ)

проблема - Горизонтальна нестабільність.

Рішення: 1. Встановлення дополн. нормативу від ПДФО за місц. Бюдж. Макс. Норматив 70%, стандартний 30% 2. Надання дотацій з фондів фінансової підтримки, що знаходяться в витр-х обл. бюдж., це: - обл. фонд фін. підтримки муницип-х районів (гір. округів), - фонд фін-ой підтримки населення

Рішення проблеми низької Б. забезпеченості, якщо менше 0,9:

1 передбачають доп. норматив до ПДФО, можливість збільшити свої доходи, 30% залишається + 10% хв, + 70% мах, але так щоб досягти 0,9

2 дотація з обл. фондів фін. підтримки поселень, місто. округів.

3 додатковий норматив 15% + дотації з фонду фін підтримки

У 2014 р дотаційних суб'етов 74 з них особливі:

1. Якутія 2. Дагестан 3. Камчатський край. Свердла обл. 110млрд

Обласний бюджет 2014:

Доходів 166 млрд руб Витрат 193 млрд руб Дефіцит 25 млрд

Пріоритетні статті: податок на пр, ПДФО, податок на імущих

Пріоритетні статті витрат: соц. політика, освіта, охорона здоров'я.

Єкатеринбург 2014:

Доходи 28,5 млрд руб Витрат 30млрд

Доходи: ПДФО, зем податок, ЕНВД

Витрати: освіта, соц. політика, нац. Економіка.

80 Види і зміст антимонопольного контролю за економіч-ой концентрацією на ринку акцій

Сущ 3 види контролю: попередній, послід, превентивний

Попередній-на придбання акцій потрібно спочатку отримати згоду, потім здійснювати операцію. Особ-ма явл клопотання за згодою на соверш-ие угоди. наступнийпогодження угод носить повідомить перший хар-р. Повідомляти необ до 45 днів до соверш-ия угоди. Під учасниками угоди розуміють: інвестор (набувач) + юр. л, складові з набувачем групу осіб + емітент + юр особи, к-ое склад-ет з емітентом групу осіб. превентивний-реалізуется швидше через інструкції (в широкому розумінні цього слова) і навчання. Афелір. особи- це особи к-ті можуть впливати на діяль-ть акційні. суспіль. або особи на діяль-ть к-их може впливати акційні. гро (дочірні підпр). можуть (1.Всі ті к-е сост. з ним 1группа осіб,2.юр. особи в КК к-х дан. особа володіє більше 20% акцій або часткою з правом голосу, 3.члени ради директорів)

Угоди з акціями комерційних орг-ий за попередньою згодою Антім. органу:

1 угоди з придбанням 25,50,75% (було> 20%) акцій з правом голосу або часткою в КК госп. суспільства. (Різко змінюється ринкова влада)

2. якщо особа або група осіб набуває> 10% осн-х вироб-х ср-в і Нематов активів господарського товариства (було> 20%)

3 злиття або приєднання АТ, якщо сумарна частка активів цих АТ більше 3 млрд. р. або їх сумарна виручка більше 6 млрд. р. або 1 з організації вкл. до реєстру.

4. якщо 1 з учасників угоди знаходячи. У реєстрі госп. суб'єкта займають частку на ринку визна. товару> 35%

5. якщо сумарний обсяг реалізації продукції уч-ками угоди протягом календарного року попереднього угоди перевищує 6 млрд. руб. Держ. регулювання страхової деят-ти і його совершенствова ня для подолання перешкод до розвитку ринку |  Головна мета і основні завдання інвестиційної діяльності підприємства.

 Методи аналізу фінансового стану організації. Аналіз фінансової стійкості організації |  Політика управління операційними необоротних активів |  Фінансовий цикл і його роль у фінансовому менеджменті |  Вартість капіталу. Операційний аналіз як елемент управління капіталом. |  Базові показники оцінки результатів фінансово-господарської діяльності підприємства. |  Відносні показники рентабельності |  Характеристика податкової системи РФ |  Податок на доходи фізичних осіб. Зміни в умовах кризи |  податкові відрахування |  Економіка та фінанси страхової компанії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати