Державне регулювання ринку цін паперів в Сучасній Росії |  Визначень, види і основні принципи ефективності інвестиційних проектів. |  Ризик структури капіталу підприємства |  портфель зростання |  Інноваційний процес в сфері інноваційної діяль-ти |  Державне регулювання інноваційної деят-ти. |  Управління операційними ризиками |  Ризики в діяльності господарюючого суб'єкта |  Сутність політики та її роль в організації фінансової діяльності підприємств |  Політика управління поточною ліквідністю і платоспроможністю підприємств |

загрузка...
загрузка...
На головну

Вибір інвестиційної стратегії відповідно до життєвим циклом компанії

Одним з найважливіших умов визна-ний термін на к-оий составл-ся стратегич-кий план і програма інвестування явл. приналежність фірми відповідному ринку. Важливо визначити стратегію, к-раю б враховувала всі зовн. фак-ри і місце фірми на ринку. Будь-яка фірма переживає слід. стадії розвитку:

НАРОДЖЕННЯ: Мета загальної стратегії: переймемося-е на ринок. Мета поточн. діяль-ти: обеспеч-е виживання при збитковій діяль-ти. Мета інвест. діяль-ти: обеспеч-е достатнього обсягу початкових інвестицій у формі кап. вкладень.

ДИТИНСТВО: Мета загальної стратегії: закрепл-е на ринку, Мета поточн. діяль-ти: беззбитковий діяль-ть, Мета інвест. дея-ть: завершення первонач. реальн. инвестир-я в формі кап. влож-ий.

ЮНІСТЬ: Мета заг. стратегії: істот. расшир-е свого сегмента, Мета поточн. діяль-ти: Високий. темпи зростання прибутку з виходом на средн. норму, Мета інвест. діяль-ти: расшир-е діяль-ти за рахунок нового реальн. инвестир-я + початок фін. инвестир-я.

РАННЯ зрілому: Мета заг. стратегії: надалі. расшир-е сегмента + региональн. діверсіф-ція, Мета поточн. діяль-ти: стабильн. зростання прибутку з виходом на оптимальний. рівень, Мета інвест. діяль-ти: продовж-е реальн. инвестир-я + розширення обсягу і форм фін. инвестир-я.

ПІЗНЯ ЗРІЛІСТЬ: Мета заг. стратегії: галузева діверсіф-ція з метою постач-я надалі. зростання, Мета поточн. діяль-ти: сбалансир. зростання прибутку і підтримання оптим. рівня, Мета інвест. діяль-ти: инвестир-е в обсягах, обеспеч. техперевооруж-е + широкомасштабну. фін. инвестир-е.

СТАРІННЯ: мета заг. стратегії: стабілізація обсягу, Мета поточн. діяль-ти: збереження прибутку, платежесп-ти, ліквідності. Мета інвест. діяль-ти: реальн. инвестир-е з метою збереження необх. обсягу діяль-ти.

ВІДРОДЖЕННЯ: Мета заг. стратегії: істот. обновл-е форм і напр-ий діяль-ти, Мета поточн. діяль-ти: обеспеч-е умов для високих темпів зростання прибутку, Мета інвест. діяль-ти: великомасштабне реальне инвестир-е пов'язане з різними формами диверсифікації діяль-ти.

Очевидно, що на будь-якій стадії свого розвитку перед-ие має мати страт-кий план, к-рий би відображав специфіку до стадії розвитку в напрямку гл. мети розвитку фірми, осн. мета орг-ції госп. і фін. діяль-ти. При цьому необхідно враховувати той факт, що інвестиційна стратегія прямо пов'язана з розвитком фірми, чим менше фірма, тим вона мобільніше, тим швидше вона побачить рез-ти діяль-ти.

Основні чинники: внутрішні (Можна вплинути вони залежать від рук-ля, представ-ють з себе силу і слабкості компанії) і зовнішні (Представлені як доп-ні воз-ти і загрози інфляція, конкур-ція).

Профіль середовища компанії можна проаналізувати з пом-гою методів:

1Метод складання профілю середовища кому-ванні-модель враховує вплив факторів макрооточення, непосредст-го оточення і факторів внутрен-неї середовища. 2метод Мескома має суб'єктивну оцінку і м / б використана як самотоят-ва методика для визна-ня переліку чинників а м / б использ-на як основа для визна-ня профілю середовища компанії або проведення СВОТ аналізу.

3 Метод СВОТ аналізу- Фірма має можливість з одного боку визначити свої сильні і слабкі сторони, а з ін боку оцінити можли-ть і загрози зовнішнього середовища. 4 Аналіз конкур-них сил за моделлю Портера. П'ять основних конкур-них сил впливають на ринку: Сила позиції постачальника, Загроза прояви нових товарів замінників. Конкур-ція всередині галузі. Загроза появи нових конкур-тов. Сила позиції споживача. Інвестиційна стратегія господарюючих суб'єктів в сучасних умовах |  Історія іноземних інвестицій в Росії
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати