безлічі |  Операції над множинами |  Еквіваленція двох висловлювань істинна в тому і тільки в тому випадку, коли обидва ці висловлювання істинними або обидва хибні. |  Лінійні операції над матрицями. |  Перемноження матриць. |  Властивості оберненої матриці |  Сума векторів. |  Координати вектора. |  Розкладання вектора по координатним осях. |  Одиничні вектори. Орти. Декартова система координат |

загрузка...
загрузка...
На головну

Логічна операція інверсії

· відповідає частці НЕ;

· позначається рискою над ім'ям змінної;

· інакше називається ОТРИЦАНИЕ.

Інверсія логічної змінної істинна, якщо сама змінна помилкова, і, навпаки, інверсія помилкова, якщо змінна істинна.
Таблиця істинності інверсії має вигляд:

A

Операція логічного додавання (диз'юнкція)

З'єднання двох висловлювань А і В у одне з допомогою союзу "АБО", що вживається в невиключає сенсі, називається логічним складанням (диз'юнкція), а отримане складене висловлювання - логічної сумою.

Диз'юнкція позначається знаком "+" або знаком "?" (А + В або А? В)
 Приклад: - А: "6 - число кратне 3"
 - В: "19> 37"
 Логічної сумою (А + В) або диз'юнкція цих висловлювань буде
 "Шість - число кратне трьом або 19> 37" Декартово твір множин |  Логічна операція диз'юнкція
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати